Piątek, 09 listopada 2018

Pomiary wielkości nieelektrycznych

Pomiary temperatury, przepływu i innych wielkości nieelektrycznych stanowią istotny obszar metrologii przemysłowej. Są one niezbędne w większości procesów wytwórczych, w zapewnianiu jakości oraz aplikacjach specjalistycznych - np. związanych z analizą cech fizykochemicznych. Podobnie jest w przypadku branży ochrony środowiska, ciepłowniczej i innych sektorach, gdzie konieczne jest wykonywanie różnorodnych i odpowiednio wiarygodnych pomiarów. Skutkuje to istnieniem silnej strony podażowej rynku, na którym działają zarówno popularni producenci krajowi, oddziały firm zagranicznych, jak też wiele przedsiębiorstw dystrybucyjnych. Branża jako całość charakteryzuje się przy tym relatywnie dużą stabilnością w czasie i niezłą, przynajmniej obecnie, koniunkturą.

Pomiary wielkości nieelektrycznych

Bieżący raport stanowi kolejne z serii opracowań poświęconych krajowemu rynkowi czujników i mierników wielkości nieelektrycznych. Dwa poprzednie badania rynku wykonaliśmy w latach 2014 i 2016, a ich wyniki znaleźć można w zakładce raporty.

Jako że dosyć szczegółowo omówione zostały tam cechy poszczególnych grup produktów oraz ich typowe zastosowania, tym razem ograniczamy się jedynie do krótkiego wstępu z tym związanego, skupiając się na omówieniu nowości i aktualnych trendów na rynku.

O POMIARACH W SKRÓCIE

Tematyka pomiarów wielkości nieelektrycznych dotyczy szerokiej grupy zagadnień metrologicznych oraz wykorzystywanej aparatury. Do najczęściej wykonywanych w przemyśle pomiarów należą te związane z określaniem wartości temperatur, co dotyczy procesów produkcyjnych, przetwarzania czy przechowywania surowców oraz wyrobów gotowych.

Wykorzystywane są tu zarówno czujniki i urządzenia stacjonarne (np. wersje głowicowe do montażu w instalacji), jak też aparatura przenośna, w tym kamery termowizyjne. Do grupy mierników temperatury zaliczyć można też rejestratory, których poza produkcją używa się często w aplikacjach magazynowych i transportowych.

W produkcji procesowej czy w sektorze ciepłowniczym częstym rodzajem pomiarów jest określanie wartości ciśnienia sprężonego powietrza i innych gazów oraz cieczy. Używane są tu zarówno tradycyjne manometry, jak też wersje inteligentne, czyli de facto manometry elektroniczne. Urządzenia te mają przetworniki ciśnienia, układy do kondycjonowania i digitalizacji sygnałów, a także często interfejsy komunikacyjne.

Czujniki i mierniki wielkości nieelektrycznych - oferta dostawców

W podobnych aplikacjach, a także w licznych zastosowaniach w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym, stosowane są również przepływomierze. Tworzą one szeroką grupę przyrządów, co związane jest z wielością metod pomiarowych. Mierniki te różnią się dokładnością oraz dopasowaniem do cech fizykochemicznych medium (rodzaju cieczy, gazu).

Liczba mierzonych w przemyśle i zastosowaniach związanych z ochroną środowiska wielkości nieelektrycznych znacznie wykracza poza te dotychczas omawiane. Przykładem są pomiary wilgotności, które często występują wspólnie z określaniem temperatury - np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy przetwórczym.

Do tego dochodzi spora grupa zagadnień związanych z pomiarami fizykochemicznymi, które wykonywane są w szczególności tam, gdzie kontrolowana musi być jakość i cechy różnych substancji. Na rynku dostępne są też mierniki promieniowania, hałasu, światła, itd., a także detektory i mierniki stężenia gazów - szczególnie istotne w branży procesowej i górnictwie. Wszystkie te produkty znalazły się w tabelach publikowanych w raporcie.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty