Jakich produktów poszukują polscy odbiorcy?

Kluczowym czynnikiem decyzyjnym branym przez klientów pod uwagę przy wyborze czujników, przetworników i urządzeń pomiarowych są ich parametry techniczne oraz cechy. Wskazanie to zdominowało statystykę na rysunku 4, przy czym obejmuje ono szeroki wachlarz zagadnień – zarówno związanych z aspektami metrologicznymi, jak też budową czujników i ich funkcjonalnością – np. możliwościami kondycjonowania sygnałów czy coraz ważniejszą komunikacją sieciową. Kolejne dwa miejsca, podobnie jak w dotychczasowych badaniach rynku, zajęły ex aequo jakość produktów oraz cena ich zakupu. Pierwsza z nich jest ważna ze względu na niezawodność urządzeń pomiarowych, powtarzalność i dokładność pomiarów, zaś aspekt cenowy wiąże się z relatywnie dużą podażą wyrobów na rynku.

Dalsze wskazania zawarte na wykresie to: marka producenta, długotrwała współpraca z dostawcą i kwestie logistyczne/dostępność. Co ciekawe – ostatnie z wymienionych, pomimo dzisiejszych problemów z łańcuchami dostaw i dostępnością podzespołów na rynku, zyskało podobny odsetek głosów, jak w dotychczasowych badaniach rynku. Warto też dodać, że w branży ważne są usługi – np. kalibracyjne czy szybkiego zapewniania części zamiennych, co już nie znalazło się na omawianym wykresie.

 
Rys. 4. Najważniejsze dla klientów czynniki brane pod uwagę przy zakupie produktów omawianych w raporcie

Kierunki rozwoju technicznego

Sektor czujników do pomiarów nieelektrycznych rozwija się pod względem technologicznym w różnych kierunkach. Są one powiązane z możliwościami polepszania parametrów detektorów, zwiększaniem ich jakości i możliwości przetwarzania sygnałów, wymiany danych czy też miniaturyzacją samych urządzeń. Takie trendy występują w branży od lat i stan ten potwierdza również tegoroczne badanie.

Do najczęściej wymienianych nowości należały te związane z komunikacją. W odpowiedziach respondentów pojawiły się sieci IO-Link oraz Ethernet, a także różnego rodzaju komunikacja bezprzewodowa – m.in. Bluetooth i sieci kratowe. Nowości te są częścią większego procesu ewolucji, który związany jest z digitalizacją i technologiami cyfrowymi. Czujniki są dzisiaj nie tylko elementami pomiarowymi, ale często pełnią funkcję autonomicznych źródeł danych w systemach. Elementem cyfryzacji jest też umożliwienie ich zdalnej kontroli i parametryzacji.

Do kolejnych istotnych zmian wymienianych przez respondentów należą: dalsza miniaturyzacja komponentów, zwiększanie niezawodności (wbudowana redundancja), nowe wersje czujników (np. do pomiarów w produkcji wodoru) czy też nowe procesy produkcji (czujniki spawane laserowo). Na rynku oferowane są czujniki/mierniki uniwersalne, które pozwalają na pomiary kilku wielkości fizycznych za pomocą jednego urządzenia, dodatkowo są one rozszerzane o możliwości rejestracji danych czy też sterowania elementami zewnętrznymi.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe