Konkurencja z różnych stron rynku

Omawiając sytuację na rynku, warto zauważyć, że o ile producenci – szczególnie firmy rodzime – koncentrują się na wytwarzaniu określonej grupy podzespołów, np. do pomiarów temperatury, o tyle w przypadku dystrybutorów oferta handlowa jest szersza pod względem rodzajów czujników i urządzeń. Dostarczają oni produkty od wielu wytwórców, przy czym dla większości stanowi to uzupełnienie oferty, dla niektórych zaś rdzeń działalności (przykładem jest katowicka firma Introl). Czujniki i urządzenia pomiarowe dostępne są również u dystrybutorów katalogowych i w innych przedsiębiorstwach, w tym spoza przemysłu.

W badaniu zapytaliśmy również o konkurencję w branży. Około 2/3 osób określiła ją jako analogiczną do tej w innych sektorach, reszta uznała za silną (patrz rys. 8). Wyniki te nieco różnią się od oceny sytuacji dwa lata temu, gdy stosunek odpowiedzi wynosił 50/50. Jednocześnie, podobnie jak dawniej, właściwie żadne ze wskazań nie dotyczyło kategorii "niewielka". Powiązać to można z wcześniej omawianą dużą podażą czujników na rynku i łatwością ich dodawania do oferty dystrybucyjnej.

 
Rys. 8. Ocena konkurencji w omawianej branży

Co w przyszłości?

Pomiary nieelektryczne są w przemyśle niezbędne, co dotyczy w szczególności branży procesowej, ale też produkcji dyskretnej oraz wytwarzania maszyn i urządzeń. Ich rola jest kluczowa także w ochronie środowiska, w szczególności w sektorze wod-kan, ciepłownictwie czy energetyce. W przyszłości nie powinno być inaczej. Zestawienie najbardziej perspektywicznych dla dostawców sektorów przedstawiono na rysunku 9. Najczęściej typowany był tu sektor spożywczy, drugie miejsce zajęła branża petrochemiczna, kolejne to przemysł i sektor wod-kan. Zaprezentowana chmura zawiera o wiele więcej wskazań, których tutaj już nie przytaczamy. Warto natomiast zauważyć, że w zestawieniu, porównując je z wynikami analogicznej statystyki sprzed dwóch lat, wzrosła 9liczba wskazań sektora petrochemicznego, zaś znacząco zmniejszył się udział energetyki, ciepłownictwa i branży farmaceutycznej. Wskazania sektora spożywczego oraz przemysłu, który stanowi agregat wielu obszarów zastosowań, pozostały na podobnym poziomie.

 
Rys. 9. Najbardziej perspektywiczne w kraju branże będące odbiorcami omawianych czujników i urządzeń


Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród firm dostarczających czujniki i urządzenia pomiarowe wielkości nieelektrycznych.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe