Gwarancja skutecznej ochrony - Zasilacz UPS i oprogramowanie monitorująco-zarządzające

| Prezentacje firmowe Zasilanie, aparatura nn

Bezpieczeństwo i gwarancja zasilania to dziś jeden z kluczowych elementów funkcjonowania we współczesnym świecie – tak w pracy, jak i w domu. Najbardziej zalecanym sposobem zapewnienia poprawności i ciągłości zasilania urządzeń wrażliwych jest zastosowanie systemów zasilania gwarantowanego UPS. Z uwagi na fakt występowania różnych topologii zasilaczy UPS, przy doborze systemu należy wziąć pod uwagę oczekiwania i wymagania związane ze sposobem zabezpieczania osprzętu, rodzajem występujących zaburzeń sieciowych oraz kosztami związanymi z instalacją systemu.

Gwarancja skutecznej ochrony - Zasilacz UPS i oprogramowanie monitorująco-zarządzające

Dobierając zasilacz UPS do domu, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki rodzaj urządzeń ma nam on zabezpieczyć oraz określić moc pobieraną przez ten sprzęt. Jeśli będzie to komputer, konsola, modem i router, warto wybrać UPS- y wykonane w topologii line-interactive, które oprócz podtrzymania zasilania zapewniają również ochronę przed długotrwałym obniżaniem lub podwyższaniem napięcia – dzięki układowi automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR (układ AVR podwyższający i obniżający). Przykładami takich zasilaczy mogą być UPS EVER DUO 550 AVR USB lub UPS EVER 850 AVR USB.

W przypadku serwerów oraz komputerów przetwarzających strategiczne dane i informacje (których utrata jest często niepoliczalna finansowo oraz może stanowić duży problem dla użytkownika) zdecydowanie zaleca się wykorzystanie zasilacza UPS wykonanego w topologii on-line. W zasilaczach tych zmiana trybu pracy z sieciowego na bateryjny i odwrotnie odbywa się całkowicie bezprzerwowo.W zdecydowanej większości przypadków przy znamionowym obciążeniu zasilacze pracują w granicach 3‒5 minut. Jeżeli zależy nam na dłuższym czasie, uzyskamy go dzięki dodatkowym modułom bateryjnym, które da się podłączyć do zasilaczy. W przypadku serii POWERLINE RT PLUS 1-3K jesteśmy w stanie podłączyć aż do dziesięciu modułów bateryjnych, co zapewnia nam bardzo długi czas pracy.

Dodatkowo, oprócz wymienionych wcześniej aspektów, ważna jest również kwestia monitorowania i zarządzania pracą zasilaczy. Możemy to osiągnąć, stosując do tego przeznaczone oprogramowanie.

 
Fot. 1. Przykładowy widok okna zaawansowanej konfiguracji zdarzeń

Monitorowanie i zarządzanie

Podstawowym zadaniem oprogramowania monitorująco- zarządzającego pracą zasilaczy UPS jest automatyczne i bezpieczne (kontrolowane) zamykanie systemów operacyjnych chronionych komputerów. W przypadku zaniku napięcia zasilającego, UPS zapewnia ciągłość zasilania przez pewien okres, zależny od ilości oraz pojemności zastosowanych akumulatorów. Po wyczerpaniu energii zgromadzonej w akumulatorach następuje całkowite pozbawienie zasilania podłączonych odbiorników do jego wyjścia. Brak oprogramowania monitorującego wymusza na użytkownikach konieczność ręcznego zamknięcia systemów na uruchomionych maszynach. Takie rozwiązanie nie zawsze jest jednak możliwe, a dodatkowo pojawia się ryzyko, że użytkownik nie zdąży zareagować i system wyłączy się na skutek utraty zasilania. Oprogramowanie monitorujące rozwiązuje ten problem, zapewniając dodatkowo kilka innych korzyści. Jedną z nich jest opcja wysyłania powiadomień do administratorów/użytkowników o wystąpieniu zdefiniowanych wcześniej zdarzeń. Administratorzy mogą korzystać z mechanizmów zaawansowanej konfiguracji zdarzeń, aby definiować akcje na nietypowe (niedostępne standardowo) zdarzenia. Możliwe jest m.in. monitorowanie temperatury otoczenia zasilacza UPS (jak również pozostałych jego parametrów pracy, komunikatów oraz alarmów), a w przypadku przekroczenia założonego progu wartości – wygenerowanie odpowiedniego zdarzenia.

Do poszczególnych zdarzeń (np. praca w trybie podtrzymania z baterii) można przypisać różne akcje – np. wspomniane wcześniej wysłanie powiadomienia mailowego czy zamknięcie/hibernację systemu, ale także bardziej zaawansowane operacje, takie jak wyłączenie sekcji gniazd sterowalnych (w zasilaczach POWERLINE RT PLUS 1-3K) lub wykonanie odpowiedniego skryptu. Daje to administratorowi praktycznie nieograniczone możliwości.

Wszystkie parametry konfiguracyjne aplikacji monitorującej (oraz zasilaczy UPS, dostępne z poziomu tej aplikacji) chronione są hasłem – tylko administrator jest w stanie wprowadzać zmiany w konfiguracji systemu zasilania rezerwowego. Takie możliwości zapewnia autorskie oprogramowanie PowerSoft do zarządzania i monitorowania rozwiązaniami UPS marki EVER.

Dzięki wykorzystaniu zasilacza UPS w połączeniu z oprogramowaniem monitorująco-zarządzającym – oprócz podstawowego zadania, jakim jest podtrzymanie zasilania podczas zaników napięcia sieciowego oraz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji zakłóceń – zyskujemy bezpieczne, kontrolowane zamknięcie systemów operacyjnych oraz bieżące monitorowanie parametrów pracy samego zasilacza.

 
Rys. 2. Okno główne PowerSoft Professional

 

Michał Przybylski starszy inżynier wsparcia technicznego
EVER Sp.z o.o.
www.ever.eu