Wtorek, 04 października 2022

Zasilanie w przemyśle - branża stawia na solidnych dostawców

2022 to już trzeci rok z rzędu, w którym biznes i społeczeństwo muszą zmagać się z nadzwyczajnymi wyzwaniami. Dobrze pamiętamy okres lockdownu i do tej pory odczuwamy problemy z zaburzeniami w łańcuchach dostaw będącymi następstwem pandemii. Ledwo zdążyliśmy przyzwyczaić się do wysokiej inflacji, wojny za naszą wschodnią granicą, a już musimy oswajać się z niedoborem energii potrzebnej do wytwarzania dóbr w przemyśle. W niespokojnych czasach stabilność, pewność dostępności zamawianych urządzeń oraz gwarancja dostarczania podzespołów potrzebnych do realizacji inwestycji zyskują coraz bardziej na znaczeniu.

Zasilanie w przemyśle - branża stawia na solidnych dostawców

Zmiany cen są tak znaczące, że odbiorcy nie przywiązują już do nich aż tak dużej wagi, jak jeszcze kilka lat temu. Sprzęt, który jeszcze niedawno klasyfikowalibyśmy jako ten "z niższej półki", dostępny jest obecnie w cenach droższych modeli sprzed kilkunastu miesięcy, pomimo stałego postępu technologicznego. Prezentujemy kolejny raport dotyczący zasilania w przemyśle, w którym omawiamy rynek UPS-ów i zasilaczy. Opisujemy w nim dokonujące się obecnie zmiany na rynku, na którym jeszcze bardziej niż dotychczas liczą się marka, solidność oraz pewność realizacji dostaw w terminie.

Kto jest odbiorcą rozwiązań zasilania w przemyśle?

Zdaniem naszych respondentów istotnymi odbiorcami produktów są ich klienci końcowi (rys. 1). Dzieje się tak zarówno w przypadku zasilaczy, gdzie klienci końcowi stanowią 28% i zajmują pierwsze miejsce wśród grup odbiorców, jak i UPS-ów, gdzie grupa klientów końcowych to 26%. Na rynku UPS-ów nieznacznie częściej dostarczane urządzenia trafiają jednak do integratorów (28%). Z kolei na rynku zasilaczy drugą grupą pod względem liczebności są producenci OEM. Zarówno zasilacze, jak i UPS-y oferowane przez ankietowanych dostawców dość rzadko trafiają do firm poza przemysłem.

 
Rys. 1. Głównymi odbiorcami naszych produktów są…
 
Rys. 2. Obszary najczęstszego wykorzystania omawianych urządzeń i systemów

Wśród najważniejszych obszarów wykorzystania zasilaczy i UPS-ów przez klientów w pierwszej kolejności wymienić należy przemysł produkcyjny (rys. 2). Aż 97% respondentów informuje, że przemysł należy do ich grupy odbiorców w przypadku zasilaczy i 89% w przypadku UPS-ów. Na rynku UPS-ów drugim pod względem znaczenia odbiorcą urządzeń jest IT i telekomunikacja (75%), natomiast w przypadku zasilaczy na drugim miejscu znajduje się energetyka (74%). Pozostałe sektory, czyli medyczny, pojazdy i transport, zastosowania konsumenckie oraz specjalne i wojskowe, mają już znacznie mniejszy udział procentowy w zestawieniu.

Ankietowani, odpowiadając na pytanie o najbardziej perspektywiczne branże, będące odbiorcami oferowanych zasilaczy i UPS-ów, podobnie jak w przypadku wskazywanych obszarów wykorzystania produktów, najczęściej wymieniali spontanicznie energetykę oraz przemysł. Wśród innych popularnych branż pojawiały się także telekomunikacja, IT oraz transport (rys. 3).

 
Rys. 3. Najbardziej perspektywiczne branże będące odbiorcami zasilaczy i UPS-ów

Czym kierują się klienci?

Na wykresie wystandaryzowanym do 100 procent względem wag poszczególnych czynników można zauważyć, że najważniejszym kryterium wyboru są dla klientów parametry techniczne i cechy zarówno w przypadku zasilaczy, jak i UPS-ów (rys. 4). Na rynku UPS-ów kolejnym istotnym czynnikiem jest cena, natomiast dla zasilaczy są nimi w jednakowym stopniu marka/renoma producenta oraz kwestie logistyczne.

 
Rys. 4. Jakie są powody wyboru produktów przez klientów
 
Rys. 5. Jakie są powody wyboru produktów przez klientów? W 2022 roku na pierwszym miejscu znajdują się parametry techniczne i cechy z wynikiem 81%. Na znaczeniu w porównaniu do lat poprzednich zyskały: długotrwała współpraca z dostawcą (59%) oraz kwestie logistyczne i dostępność

Kolejny z wykresów (rys. 5) bierze pod uwagę zmianę preferencji klientów z upływem czasu. Pomiar ten wykonywaliśmy regularnie co dwa lata począwszy od 2012 roku. Obecnie, podobnie jak w latach poprzednich, najważniejszym kryterium wyboru dla klientów są cechy i parametry techniczne zasilaczy. Podczas analizy "siły" poszczególnych czynników najwyższy, bo aż 81% wynik uzyskały właśnie parametry techniczne urządzeń. W dalszej kolejności pojawiają się jakość (69%), kwestie logistyczne (65%) i cena 64%. Najmniejsza waga przywiązywana jest w tym roku do długotrwałej współpracy (59%). Pomimo, podobnie jak w przeszłości, najniższej pozycji tego parametru na liście cech produktów decydujących o wyborze przez klientów, na uwagę zwraca fakt, że w porównaniu do lat ubiegłych wypada on znacząco lepiej. Podobnie jak w przypadku współpracy dość znacząco w porównaniu do wcześniejszego okresu zyskały wspomniane już wcześniej kwestie logistyczne i dostępność. Biorąc pod uwagę problemy z zaopatrzeniem w komponenty i gotowe produkty, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatni rok, nie powinien dziwić tak duży skok znaczenia tych parametrów w ostatnim czasie. Dostępność oraz pewność zrealizowania inwestycji poprzez dostarczenie pożądanych przez odbiorcę urządzeń w terminie staje się bardzo ważnym aspektem wyboru, z czym wcześniej raczej rzadko mieliśmy do czynienia. Można z tego odczytu wysnuć wniosek, że niepewność na rynku spowodowana przerwami w łańcuchach dostaw oraz bliskością zagrożeń geopolitycznych, wynikających z toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny, stała się istotnie odczuwalna dla odbiorców przemysłowych.

Jakie urządzenia wybierają klienci?

Najczęściej wybierane przez klientów zasilacze (rys. 6) to AC/DC przeznaczone do montażu na szynie (27%). Niewiele mniej popularne są rozwiązania modułowe (24%), z kolei najmniejszy udział w rynku odnotowują wersje buforowe (11%) oraz wtyczkowe (10%).

 
Rys. 6. W zakresie zasilaczy największym popytem cieszą się…

Pomimo istotnych symptomów spowolnienia gospodarczego i problemów z łańcuchami dostaw oferta na rynku jest wciąż bogata. Biorąc pod uwagę dane podawane przez respondentów, dotyczące zasilaczy małogabarytowych, komponentów i rozwiązań zasilania gwarantowanego – opublikowane w tabeli – zakres mocy oferowanych zasilaczy jest dość szeroki i waha się od kilku watów do nawet 20 kW. W przypadku akumulatorów zakres ich pojemności jest również bardzo znaczący i wynosi, w zależności od rozwiązania, od 1 Ah do 10 kAh. Wśród innych komponentów systemów zasilania gwarantowanego dostawcy sprzętu oferują m.in. końcówki oraz kable i złączki służące do podłączania. Częstym komponentem uzupełniającym w ofercie systemów zasilania są także akumulatory i baterie.

Najpopularniejszą marką w Polsce jest Mean Well, która w ocenie ankietowanych wyprzedza powszechnością takich dostawców firmy jak Phoenix Contact, Weidmüller, Siemens czy Omron (rys. 7). Oczywiście jest to zestawienie bazujące na wskazaniach popularności, nie jest wyznacznikiem udziałów firm w rynku.

 
Rys. 7. Odpowiedź na pytanie o marki najbardziej popularnych producentów, których produkty obecne są na rynku polskim
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe