Separacja obornika – całkowicie zautomatyzowany proces, dzięki systemom Lenze

| Prezentacje firmowe Przemysł 4.0

Stosowanie obornika na polach kojarzy się z nieprzyjemnym zapachem, ale w zakresie zarządzania gnojowicą istnieją już wybitne osiągnięcia techniczne i odpowiednie koncepcje środowiskowe.

Separacja obornika – całkowicie zautomatyzowany proces, dzięki systemom Lenze

W gospodarstwach z dużą koncentracją zwierząt problemem jest duża ilość gnojowicy. Wymogi prawne również utrudniają sytuację rolników. Konwencjonalne systemy przetwarzania gnojowicy są bardzo czasochłonne i pracochłonne, a koszty inwestycyjne – bardzo wysokie.

Grupa Styrian Bauer, z siedzibą w Voitsbergu, jest wiodącym światowym producentem systemów nawadniających, technologii gnojowicy i ścieków. Przy pomocy specjalisty w dziedzinie automatyzacji z Lenze, firma unowocześniła technologię ekologicznej separacji.

Najnowsza technologia pomaga rozsądnie wykorzystać zasoby

W gospodarce gnojowicą najważniejsza jest separacja. Stanowi ona punkt wyjścia do dalszego przetwarzania. Po podzieleniu na media stałe i płynne następują kolejne procesy. Cenny materiał ściółkowy lub kompost produkowany jest z oddzielonych ciał stałych. Z kolei gnojowica zapewnia bezpieczny wzrost na powierzchniach uprawnych w każdej fazie wegetacji. Można w ten sposób zastąpić nawozy chemiczne, oszczędzić pieniądze i chronić środowisko.

FAN Separator GmbH – spółka zależna Grupy Bauer – z powodzeniem wdrożyła wraz z Lenze nową koncepcję technologii separacji. Tzw. koncepcja BRU (Bedding Recovery Unit) oddziela, suszy i oczyszcza niestrawione surowe włókno z gnojowicy.

Urządzenie do odzyskiwania ściółki firmy FAN to wydajny system odzyskiwania ściółki organicznej z niestrawionej substancji włóknistej zawartej w gnojowicy. System składa się z separatora prasy ślimakowej i procesu kompostowania w bębnie ze stali nierdzewnej. Codziennie produkuje do 48 m³ materiału ściółkowego bezpośrednio w gospodarstwie.

Gnojowica jest pompowana ze zbiornika zbiorczego do separatora ślimakowego prasy. Oddzielone cząstki stałe podawane są na przenośnik ślimakowy, skąd trafiają do bębna ze stali nierdzewnej, gdzie odbywa się proces tlenowy. Dzieje się to w temperaturze 60‒75°C bez dopływu energii z zewnątrz. Proces biologiczny jest monitorowany poprzez pomiary temperatury i regulowany przez przepływ powietrza.

Całkowicie zautomatyzowany proces dzięki systemom Lenze

Zadaniem firmy Lenze było mechaniczne opracowanie procesu technologii separacji i zoptymalizowanie go za pomocą dostosowanych do potrzeb rozwiązań z zakresu automatyzacji. Jedno z najważniejszych kryteriów stanowiło umożliwienie obsługi maszyn na całym świecie, co oznaczało opracowanie prostej koncepcji tej obsługi, zrozumiałej dla każdego użytkownika i dostępnej w wielu językach. Oprócz tego istotna była opcja zdalnej obsługi systemu (IoT).

Dzięki unowocześnieniu interfejsu użytkownika za pomocą panelu Lenze p500, technolog środowiskowy Bauer może korzystać z łatwej w obsłudze i bardziej rozbudowanej niż dotąd wizualizacji. Ponadto panel bezobsługowy jest znacznie szybszy. Technologia napędowa, komunikacja fieldbus i przetwornice częstotliwości serii 8400 zostały przejęte z istniejących systemów.

Jeśli zapytamy ekspertów z Grupy Bauer, które wartości mierzone na systemach są dla nich najbardziej interesujące, okaże się, że jest to moment obrotowy separatora ślimakowego prasy i temperatura procesu lub rozkład temperatury w obrębie bębna suszącego. Z tych parametrów można wnioskować np., jak bardzo ekran w separatorze jest zużyty lub jak szybko zużyje się podczas bieżącej pracy (cykl konserwacji). Natomiast rozkład temperatury pozwala na wyciągnięcie bezpośrednich wniosków na temat wilgotności i jakości gotowego materiału.

Jako dostawca kompleksowych usług firma Lenze była w stanie dostarczyć do tej aplikacji wszystko z jednego źródła: począwszy od inżynierii oprogramowania, poprzez tworzenie wizualizacji, budowę szafy sterowniczej, skończywszy na uruchomieniu. Planowanie sprzętu zostało również wdrożone w Eplan P8 system.

Andreas Höchtl, inżynier aplikacji w Lenze, zapytany, jakie wyzwania wiązały się z projektem, wspomina: "Połączenie technologii automatyzacji z wiedzą procesową, dotyczącą separacji i tworzenia z niej rozwiązania, było złożone. Ponadto musieliśmy pomyśleć o nieskomplikowanej obsłudze już od fazy planowania modernizacji systemu. Dodatkowo, z powodu specyficznych warunków otoczenia, wymagane były solidne i odporne na korozję rozwiązania, ponieważ amoamoniak z powietrza niszczy elementy elektroniczne".

"Jesteśmy dobrze przygotowani do nowoczesnej i wysoce zautomatyzowanej koncepcji rozwiązywania problemów", mówi Hans-Peter Hojas, Product Manager w Bauer Group. "Szafa sterownicza i związane z nią oprogramowanie tworzą wypróbowany i przetestowany kompletny system, w którym widać oszczędność kosztów. Firma Lenze jest silnym partnerem do dalszego rozwoju", dodaje.

Grupa Bauer od dawna współpracuje z firmą Lenze. Mówiąc dokładniej, od ponad dziesięciu lat polega na doświadczeniu specjalistów ds. sprzedaży i inżynierii Lenze z Premstätten w Styrii. Wszystko zaczęło się od sprzedaży komponentów elektromechanicznych, po czym zakres dostaw był stale poszerzany w kierunku techniki automatyzacji. Dzięki odpowiedniemu portfolio i możliwościom jako dostawca usług, również w zakresie budowy szaf sterowniczych, Lenze stało się kompletnym dostawcą technologii napędów i automatyki. Specjaliści ds. automatyki zapewniają wsparcie we wszystkich fazach procesu inżynierskiego i towarzyszą firmie, zajmującej się technologią środowiskową, w jej kwestiach. Niezawodne wsparcie Lenze jest dostępne na całym świecie.

 

Lenze
www.lenze.com