NUPANO - wykorzystanie potencjału innowacyjnego IT na poziomie maszyn

| Prezentacje firmowe Artykuły

NUPANO to technologia umożliwiająca szybsze i łatwiejsze wyposażenie maszyn seryjnych w aplikacje, które usprawniają ich działanie i pomagają radzić sobie z wyzwaniami takimi, jak produkcja oszczędzająca zasoby i energię.

NUPANO - wykorzystanie potencjału innowacyjnego IT na poziomie maszyn

Eksperci firmy Lenze – Annekatrin Konermann, Product Manager NUPANO, oraz Werner Paulin, Product Owner NUPANO – wyjaśniają, w jaki sposób inżynierowie mechanicy mogą stworzyć nowe możliwości w erze cyfrowej, dzięki wykorzystaniu sprawdzonej technologii IT, bez konieczności posiadania specjalistycznego oprogramowania lub umiejętności programowania.

  • Jest Pani w stałym kontakcie z inżynierami mechanikami. Co stanowi obecnie dla nich największe wyzwanie w obszarze automatyki i oprogramowania?

Annekatrin Konermann: Z naszego doświadczenia wynika, że dla wielu konstruktorów maszyn wyzwaniem jest wykorzystanie wielkiego potencjału digitalizacji dla tych maszyn. W dzisiejszych czasach technologie informatyczne, ze wszystkimi możliwościami, a także OT (technologia operacyjna) muszą być połączone w sposób, który przynosi korzyści maszynie, a tym samym użytkownikowi. Dzięki temu inżynierowie mechanicy mogą generować dodatkowe strumienie przychodów. W Lenze jesteśmy przekonani, że jeśli inżynierowie mechanicy nie skorzystają z tej możliwości, to firmy programistyczne z pewnością to zrobią. W końcu nowoczesne maszyny już teraz osiągają bardzo wysoki poziom. Tak więc dodatkowe oprogramowanie może zapewnić potencjał innowacyjny nie tylko wtedy, gdy maszyna jest nowa, ale przez cały jej cykl życia.

  • Jak sobie radzicie z tymi problemami i wymaganiami?

Werner Paulin: Pomagamy inżynierom mechanikom wykorzystywać technologie informatyczne w produkowanych przez nich maszynach, budując most, który daje nowe możliwości. Przykładowo, producent opakowań z kartonu sztancowanego chciałby być informowany, automatycznie i z wyprzedzeniem, kiedy ostrze narzędzia tnącego wymaga wymiany. Można to określić na podstawie zużycia mocy przez silnik napędowy, ponieważ, mówiąc prościej, zapotrzebowanie na moc wzrasta, gdy narzędzie tnące się stępi. Dla tej aplikacji AI producent maszyn seryjnych musi znaleźć partnera, który opracuje oprogramowanie i zainstaluje je w każdej maszynie w trakcie produkcji. NUPANO tworzy pomost pomiędzy tymi dwoma światami. Po opracowaniu oprogramowania może być ono bardzo łatwo skalowane przez pracowników producenta maszyn i przenoszone na dowolną liczbę maszyn.

 
Rys. 1. Inteligentne maszyny (OT) + inteligentne usługi (IT) = cyfrowy model biznesowy
  • Czy klient nie potrzebuje sam ogromnej wiedzy, aby to zrobić?

AK: W NUPANO Cloud konstruktor maszyny zarządza wszystkimi aplikacjami, które sam napisał lub które zostały opracowane na jego zlecenie. Może przypisać te aplikacje do cyfrowego bliźniaka i pobrać je na sprzęt za pomocą przejrzyście zaprojektowanego interfejsu użytkownika. Jest to właściwie bardzo proste. Każdy, kto potrafi zainstalować aplikację na swoim smartfonie, potrafi wyposażyć maszynę w aplikację za pomocą NUPANO. A wszystkie aplikacje pozostają w pełni w rękach konstruktora maszyny, ponieważ żaden kod źródłowy nie jest przechowywany w chmurze. Tak więc nasi klienci mogą również korzystać z wszelkich dodatkowych przychodów związanych z tymi aplikacjami.

  • Co oznacza NUPANO dla codziennej pracy konstruktora maszyn seryjnych?

AK: Upraszczamy dostęp do oprogramowania, jego integrację w produkcji seryjnej i utrzymanie zainstalowanej bazy. Uwalniamy konstruktorów maszyn od ciężaru rozwijania rozległej wiedzy z zakresu IT we własnej firmie. Mogą oni w pełni czerpać ze wszystkich korzyści, jakie oferuje IT i mieć do dyspozycji pełny potencjał, koncentrując się jednocześnie na swoich podstawowych kompetencjach. Mimo to aplikacje są bardzo indywidualnie i specyficznie dopasowane do wymagań danego klienta.

  • Dlaczego otwarte standardy są tak ważnym priorytetem dla Lenze?

WP: Jesteśmy prawdopodobnie jedynymi dostawcami, którzy opierają się wyłącznie na standardowych technologiach IT. Aby korzystać z NUPANO, nie potrzeba żadnych specjalnych rozwiązań ani bibliotek. Dzięki temu inżynierowie mechanicy mają tę przewagę, że mogą pracować z dowolnym producentem oprogramowania, który im odpowiada, i nadal używać technologii, które już wykorzystują w NUPANO. W każdej chwili da się rozwijać nowe oprogramowanie niezależnie od naszego rozwiązania. Pomagamy użytkownikom w późniejszym przeniesieniu i skonfigurowaniu go na maszynach za pomocą NUPANO.

  • W jaki sposób Wasi klienci zdobywają przewagę konkurencyjną?

AK: W skrócie, NUPANO jest platformą, na której przechowywany jest otwarty, elastyczny zbiór parametryzowalnych i konfigurowalnych komponentów oprogramowania. Stąd mogą być one łączone w celu wytworzenia indywidualnego, całościowego rozwiązania programowego nawet bez udziału ekspertów IT. W obecnej produkcji maszyn seryjnych jedna maszyna rzadko jest podobna do drugiej. W rzeczywistości regułą pozostaje indywidualna konfiguracja. NUPANO zapewnia ogromną przewagę w zakresie specyficznej dla maszyny konfiguracji IT i w ten sposób optymalizuje produktywność w dłuższej perspektywie. Można nawet posunąć się do stwierdzenia, że przeciwdziała niedoborowi umiejętności, ponieważ użytkownicy nie potrzebują specyficznych umiejętności IT. Co więcej, producenci mogą za pomocą tej platformy łatwo wyposażyć maszyny w nowe usługi IT lub automatycznie aktualizować te już istniejące przez cały okres użytkowania i w dowolnym momencie.

 
Rys. 2. NUPANO – praca z maszynami
  • Na jakiej podstawie Lenze oferuje te korzyści?

WP: Jeśli firma zajmująca się budową maszyn używa w nich tylko ogólnodostępnych aplikacji, nie ma przewagi nad konkurencją. Platforma NUPANO idzie znacznie dalej i zapewnia kompleksowe narzędzie IT dla sektora OT. Dzięki naszemu doświadczeniu w pracy z inżynierami mechanikami i zdobytej w tym czasie wiedzy, w Lenze znamy ich dokładne potrzeby, wymagania i w NUPANO bardzo konkretnie odtwarzamy procesy budowy maszyn. Wielu klientów mówi nam np., że cieszy się, iż ma do dyspozycji proste, ekonomiczne narzędzie, za pomocą którego może łatwo przenieść własne rozwiązania IT i specjalne AI na swoje maszyny w produkcji seryjnej. Pod tym względem nowa platforma stanowi idealne uzupełnienie naszych usług automatyzacji.

  • Uważacie NUPANO za rozwiązanie na przyszłość. Czy planujecie już kolejne kroki?

WP: Oczywiście rozwój w firmie Lenze nigdy się nie kończy. Obecnie koncentrujemy się na rozszerzeniu naszej sieci partnerów. Z jednej strony, chcemy oferować aplikacje, które są powszechnie dostępne dla wszystkich. Z drugiej, rozszerzamy sieć o firmy technologiczne, które rozwijają w NUPANO usługi IT na zamówienie. Chcemy również pracować nad naszą koncepcją MAaaS (Machine Automation as a Service). Połączenie maszynowego IT z infrastrukturą serwerową oferuje zaletę w postaci ogromnie zwiększonej dostępności maszyn.

***

NUPANO daje producentom OEM jedno narzędzie, które zapewnia wydajną pracę maszyn w terenie, umożliwiając ciągłe aktualizowanie ich w tysiącach wersji. Dzięki tej technologii producenci OEM są w stanie bezpiecznie wyposażać każdą maszynę indywidualnie w nowe wersje aplikacji przez cały cykl jej życia. Z Otwartą Platformą Automatyzacji możliwa jest integracja, zarządzanie i ochrona wszystkich aplikacji technologicznych dostosowanych do indywidualnych maszyn.

 

Więcej o NUPANO pod linkiem https://hubs.ly/Q01W2htl0

Lenze
www.lenze.com