Astraada HMI w chmurze - zdalny dostęp do paneli operatorskich

| Prezentacje firmowe PLC, HMI, Oprogramowanie

Wszyscy użytkownicy rozproszonych systemów automatyki, a także inżynierowie, którzy wdrażają lub serwisują tego rodzaju systemy, z pewnością wiedzą, jak wygodną i przydatną opcją jest zdalny dostęp do oddalonych urządzeń. Dzięki usłudze IDCS taką funkcjonalność zyskały teraz również panele operatorskie Astraada HMI.

Astraada HMI w chmurze - zdalny dostęp do paneli operatorskich

IDCS to usługa, która umożliwia łączenie się za pośrednictwem Internetu z oddalonymi panelami Astraada HMI. Dzięki niej jesteśmy w stanie zdalnie wysłać aplikację do każdego połączonego za pomocą IDCS panelu oraz podglądać wizualizację i sterować nią z poziomu aplikacji uruchomionej na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Prosta konfiguracja

Aby skorzystać z dobrodziejstw IDCS, wystarczy skonfigurować swoją sieć urządzeń za pośrednictwem strony internetowej. Dane konta użytkownika otrzymamy przy zakupie usługi. Należy tu podkreślić, że IDCS nie jest usługą chmurową w zwykłym tego określenia rozumieniu. W ramach naszego konta użytkownika nie są przechowywane żadne informacje ani dane. IDCS zapewnia tylko samo połączenie pomiędzy urządzeniami, jest więc swego rodzaju bezpiecznym medium komunikacyjnym.

Obsługę IDCS zapewnia oprogramowanie narzędziowe Astraada HMI CFG w wersji przynajmniej 4.0. Dzięki niemu możemy skonfigurować panel do współpracy z usługą, a także jego połączenie z innymi urządzeniami pracującymi w ramach tej samej sieci. Jedyne, o czym musimy pamiętać, to prawidłowa konfiguracja wszystkich urządzeń działających w sieci.

 
Rys. 1. Schemat działania usługi IDCS (źródło: ASTOR)

Potęga zdalnego dostępu

Gdy sprzęt zostanie skonfigurowany, z poziomu narzędzia Astraada HMI CFG możemy łączyć się ze zdalnymi panelami, programować je, uruchamiać i zatrzymywać. Słowem: jesteśmy w stanie kompleksowo zarządzać całą rozproszoną siecią paneli z jednego miejsca. To bezcenna możliwość – tym bardziej, gdy nie mówimy tylko o jednym dużym zakładzie, ale wręcz o rozproszeniu geograficznym (filiach lub jednostkach produkcyjnych znajdujących się w różnych miastach czy nawet państwach).

Dzięki usłudze IDCS uzyskujemy również bardzo cenną i przydatną opcję zdalnego połączenia się z dowolnym sterownikiem. Wystarczy tylko, aby był on podłączony do dowolnego panelu operatorskiego Astraada HMI, skonfigurowanego i podłączonego do IDCS. Ogromnie ułatwia to serwisowanie całej aplikacji na odległość – możemy nie tylko sprawdzać stan panelu i aktualizować jego oprogramowanie, ale także serwisować program sterujący w sterowniku!

Opisane wcześniej funkcje dostępne są dla wszystkich paneli Astraada HMI, a więc dla rodziny Economy (AS45) oraz Standard (AS46). Pełnia możliwości IDCS dostępna jest jednak wyłącznie dla urządzeń serii Standard. Dotyczyć będzie to wszystkich funkcji opisanych w dalszej części naszego artykułu.

 
Rys. 2. Podgląd zdalnych paneli z aplikacji desktopowej (źródło: ASTOR)

Sprawdź ofertę paneli operatorskich Astraada HMI w Sklepie ASTOR

Zdalna wizualizacja i sterowanie

W ramach IDCS udostępniane jest również oprogramowanie, dzięki któremu możemy zdalnie łączyć się z aplikacją wizualizacyjną, uruchomioną na panelu Astraada HMI. Co to oznacza? Otóż możemy nie tylko oglądać wizualizację wyświetlaną na oddalonym (nawet o tysiące kilometrów) panelu, ale także pracować z taką aplikacją dokładnie tak, jakbyśmy stali bezpośrednio przy urządzeniu. Tak! Możliwe staje się również zdalne sterowanie! Prawie wszystko, co zrobilibyśmy bezpośrednio na panelu, jesteśmy w stanie wykonać zdalnie. Do nawiązania połączenia wystarczy tylko zainstalowanie oprogramowania oraz przeprowadzenie prostej konfiguracji panelu, sprowadzającej się właściwie do podania danych logowania do usługi IDCS. Oczywiście samej konfiguracji nie można przeprowadzić zdalnie, więc należy pamiętać, aby wykonać ją przed zainstalowaniem panelu w oddalonej lokalizacji.

Aplikacja do zdalnej wizualizacji pracuje na komputerze PC z systemem Windows. Warto podkreślić, że pozwala ona na podglądanie (i sterowanie) wielu paneli Astraada HMI w tym samym czasie – możemy więc z jednego miejsca nadzorować jednocześnie całą sieć urządzeń.

Mobilna wizualizacja i sterowanie

 
Fot. 1. Podgląd zdalnego panelu z aplikacji mobilnej (źródło: ASTOR)

Zdalny dostęp nie byłby prawdziwie zdalnym dostępem, gdyby ograniczał się tylko do komputerów osobistych, a pomijał urządzenia mobilne, takie jak smartfony czy tablety. Projektanci IDCS nie zapomnieli również o nich i udostępnili aplikację mobilną (dla systemów iOS i Android).

Pozwala ona – podobnie jak wersja desktopowa – na zdalne połączenie z panelem Astraada HMI, wyświetlanie wizualizacji prezentowanej przez panel oraz sterowanie nią za pomocą telefonu lub tabletu. Konfiguracja jest również w tym przypadku banalnie prosta – ponownie wystarczy podanie danych logowania i już mamy dostęp do oddalonego panelu w kieszeni! Główną różnicą w stosunku do wersji desktopowej jest możliwość obserwowania tylko jednego panelu w danej chwili.

Czy to jest bezpieczne?

Usługa IDCS zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, przesyłanych pomiędzy zdalnymi urządzeniami. Do szyfrowania transmisji używane są protokoły SSL 3.0 i TLS (1.0, 1.1, 1.2), a dane szyfruje się z wykorzystaniem protokołów AES 128/256 bit, 3DES, SHA1, SHA256 i SHA512 oraz kluczy RSA i ECDHE-RSA.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, w ramach IDCS operator usługi nie zbiera i nie przechowuje żadnych danych, zatem nie istnieje ryzyko ich wycieku lub kradzieży.

Podsumowanie

Dzięki usłudze IDCS użytkownicy urządzeń Astraada uzyskują możliwość zdalnego dostępu do swoich urządzeń: paneli operacyjnych Astraada HMI, a także innych połączonych z nimi sterowników i urządzeń. Funkcjonalność ta znakomicie ułatwia budowanie i serwisowanie rozproszonych systemów automatyki. Istotną cechą IDCS i wszystkich składających się na tę usługę aplikacji jest prostota konfiguracji i obsługi.

Dodatkowym wsparciem dla użytkowników będą udostępniane przez firmę ASTOR informatory techniczne, szczegółowo opisujące każdy etap konfigurowania sieci IDCS i podłączanych urządzeń. Znajdziecie je już wkrótce na Poradniku Automatyka.


ASTOR
www.astor.com.pl