Czwartek, 03 lutego 2022

Czy przyspieszona cyfryzacja poprawi koniunkturę na rynku HMI?

Po bardzo trudnym dla większości dostawców 2020 roku, część firm, która ucierpiała najbardziej, dostrzega pewną poprawę koniunktury na rynku paneli operatorskich i komputerów panelowych. Nie we wszystkich branżach jest ona jednak tak samo odczuwalna. Głównym odbiorcą paneli HMI jest przemysł, a wpływ pandemii na ten biznes był w większości przypadków krótkookresowo negatywny. Dużo bardziej optymistycznie sytuacja wygląda jednak w perspektywie długoterminowej.

Czy przyspieszona cyfryzacja poprawi koniunkturę na rynku HMI?

Wydarzenia związane z pandemią spowodowały jeszcze większe przyspieszenie procesów cyfryzacji przemysłu i wdrożeń koncepcji Przemysłu 4.0, co w dłuższej perspektywie dobrze wróży rynkowi. Ludzie w halach produkcyjnych będą pojawiać się coraz rzadziej, a ich miejsce zajmą w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne i łańcuchy logistyczne nadzorowane przez pracowników wspomaganych sprzętem, takim jak panele operatorskie i komputery panelowe. Jednocześnie rozwija się technologia. Zmierzamy coraz bardziej w kierunku rozwiązań scentralizowanych typu thin client, energooszczędnych, przystosowanych do współpracy z chmurą i urządzeniami mobilnymi.

W 2021 kondycja rynku w niewielkim stopniu się poprawiła

Biorąc pod uwagę odpowiedzi ankietowanych, wartość rynku paneli operatorskich i komputerów panelowych w całym 2021 roku wyniosła około 140 mln złotych. Zdaniem większości respondentów aktualna sytuacja na rynku nieznacznie zmieniła się w porównaniu do tej w roku ubiegłym. O 5 procent przybyło ankietowanych oceniających sytuację rynkową doskonale (rok wcześniej nikt nie ocenił tak sytuacji), ale także o 5% przybyło tych, którzy postrzegają kondycję rynku jako złą. Dominują jednak oceniający sytuację jako dobrą, których łącznie jest aż 81%.

Dla większość ankietowanych koniunktura na rynku pozostaje bez zmian. Prawie połowa jest zdania, że mamy do czynienia z poprawą koniunktury i przeważają oni nad pesymistami, których jest zaledwie 14 procent. Małe zmiany nastąpiły w ocenie stopnia konkurencyjności rynku. W niewielkim stopniu wzrosła liczba ankietowanych postrzegających konkurencję w branży jako silną (jest ich obecnie 62%).

Dokładnie tak samo jak w ubiegłym roku największym popytem cieszą się HMI małe i kolorowe. Zainteresowanie tymi modelami nie zmieniło się na przestrzeni ostatniego roku. Na drugim miejscu znajdują się HMI z dużymi ekranami powyżej 10 cali. Z roku na rok spada zainteresowanie HMI monochromatycznymi. Komputery panelowe utrzymały swoją pozycję rynkową z ostatniego roku.

Główni odbiorcy paneli operatorskich i komputerów panelowych to przemysł i automatyka (97%). Prawie ten sam udział przypadł sektorowi produkcji maszyn wraz z OEM (82%). Silną pozycję w sprzedaży mają także automatyka budynkowa (47%), energetyka (42%) oraz logistyka (42%). Do niszowych zaliczyć można rozwiązania konsumenckie (8%) oraz wojsko i zastosowania specjalne (8%).

Wśród najważniejszych dla klientów cech rozwiązań HMI ankietowani wymieniali interfejsy i komunikację (94%) oraz atrakcyjną cenę (88%). Istotne są także takie parametry jak długotrwała współpraca z dostawcą (72%), dobra obsługa posprzedażna (63%). Nieco mniej ważne, ale wciąż istotne są dla klientów cechy techniczne paneli oraz komputerów – wydajność obliczeniowa i parametry obrazu – po 50%. Do cech najmniej wpływających na wybory podejmowane przez klientów należą certyfikaty urządzeń (25%) oraz funkcja wielodotykowości interfejsu, na którą wskazuje zaledwie 28% respondentów.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej
Przejdź do kompendium

Prezentacje firmowe