Poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Panele operatorskie - rozwój technologiczny produktów i niezmiennie atrakcyjny rynek

Sektor związany z produkcją i dystrybucją paneli operatorskich oraz komputerów panelowych należy od lat do atrakcyjnych obszarów rynku branżowego. Urządzenia te stanowią nieodzowne elementy maszyn i instalacji automatyki, zapewniają możliwość komunikacji z operatorami oraz wizualizację informacji, których w epoce Przemysłu 4.0 jest coraz więcej. W praktyce obszar ich zastosowań wykracza daleko poza przemysł, obejmując m.in. energetykę, aplikacje w automatyce budynkowej czy transporcie. Przedstawiamy nowy raport z polskiego rynku branżowego.

Panele operatorskie - rozwój technologiczny produktów i niezmiennie atrakcyjny rynek

Liczba danych prezentowanych operatorom maszyn rośnie, podobnie jak wymogi co do łatwości obsługi maszyn i interakcji z systemami. Praca wielodotykowa (sterowanie gestami), kontrola paneli w rękawicach, wysoka jakość wyświetlanego obrazu, duża wytrzymałość mechaniczna i środowiskowa – to tylko część z wymagań stawianych dzisiaj przez użytkowników HMI. Po stronie integratorów systemów oraz producentów maszyn kluczowe wymogi dotyczą zaś łatwości tworzenia i uruchamiania systemów z panelami operatorskimi, szczególnie dużych możliwości komunikacyjnych samych urządzeń. Na wytyczne te należy nałożyć rozwój w kierunku Przemysłu 4.0, który dodatkowo zwiększa wymogi co do wymiany, przetwarzania i prezentacji danych. Na rynku pojawiają się też nowe otwarcia, co sprawia, że tytułowa branża jest niezmiennie atrakcyjna, ale też wymagająca dla działających w niej dostawców.

JAKIE PANELE OPERATORSKIE KUPUJĄ POLACY?

Zacznijmy od klasyfikacji najpopularniejszych urządzeń z omawianego zakresu. Patrząc na wyniki bieżącego oraz poprzednich badań rynku (rys. 1), można stwierdzić, że kluczową grupę produktów stanowią niezmiennie niewielkie i średniej wielkości HMI z ekranami kolorowymi. Takie panele, z wyświetlaczami o przekątnych do 10 cali, wykorzystywane są m.in. w maszynach, służą do sterowania urządzeniami, używane są też w pojazdach oraz innych aplikacjach. Mniejszy odsetek osób wskazał na wersje z ekranami dużymi, na końcu zestawienia znalazły się HMI monochromatyczne. W statystyce niezmienne miejsce zajmują komputery panelowe, czyli urządzenia o dużych możliwościach obliczeniowych i funkcjonalności, które stosowane są w wymagających aplikacjach w przemyśle, energetyce czy transporcie.

 
Rys. 1 Najpopularniejsze rodzaje urządzeń z grupy HMI dostarczanych przez rodzimych dystrybutorów (wartości w każdym z przypadków nie sumują się do 100%)

Wartości dla słupków na omawianym wykresie nie sumują się do 100%, gdyż dla każdego wyniku dokonaliśmy przyrównania do maksymalnej liczby głosów, które mogłyby być oddane w danej kategorii. Warto też zauważyć, że występuje trend popularyzacji mniejszych, kolorowych HMI – głównie kosztem ekranów monochromatycznych. Poza tymi zmianami struktura sprzedaży, jeżeli chodzi o typy dostarczanych do polskich odbiorców produktów, jest na przestrzeni ostatniej dekady dosyć stała.

NIE TYLKO KRYTERIUM NISKIEJ CENY

Jakie są wymogi klientów, czyli odbiorców i użytkowników HMI? O ile warunek niskiej ceny był w kolejnej statystyce (rys. 2) zawsze na wysokiej pozycji, o tyle bardzo ważne są też "interfejsy i możliwości komunikacyjne". Dotyczy to możliwości wymiany danych z HMI, zapewnianie zdalnego dostępu do urządzeń i ich pracy w systemach rozproszonych oraz generalnie łączności z wykorzystaniem różnych interfejsów i protokołów. W bieżącym badaniu cechy te wskazało 85% respondentów, podczas gdy warunek atrakcyjnej ceny zakupu – aż 91% osób.

 
Rys. 2 Najważniejsze dla lokalnych klientów cechy HMI i komputerów panelowych

Kolejne miejsca rankingu zajęły cechy związane z budową samych urządzeń (obudowa, stopień ochrony) oraz parametrami obrazu, a także wsparciem udzielanym przez dostawców. Dobra obudowa jest szczególnie istotna tam, gdzie HMI są narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz muszą spełniać podwyższone wymogi pod względem higienicznym – np. możliwość czyszczenia pod ciśnieniem. Jednocześnie kwestie takie jak: wydajność obliczeniowa czy możliwości pracy wielodotykowej, znalazły się na dalszych miejscach. Można uznać, że są one czymś standardowym dla tego rynku. Tak samo jest z szeroką ofertą firmy i certyfikatami (aczkolwiek w części zastosowań – np. medycznych, w pracy w warunkach specjalnych – mogą one być kluczowe).

Wojciech Śmigiel

 WObit

  • Jakie są najczęstsze zastosowania HMI? Czy jest to cały czas przemysł, czy też aplikacje poza nim? Jakiego rodzaju urządzenia są stosowane?

Niezmiennie od kilku lat większość rynku HMI należy do aplikacji związanych z przemysłem, procesami produkcyjnymi oraz budową maszyn. Liczba zastosowań w inteligentnym budownictwie systematycznie wzrasta, przy czym nie jest to poziom wzrostu, który zakładany był kilka lat temu.

Obserwujemy natomiast znaczny wzrost zainteresowania panelami HMI w branżach związanych z czystą energią oraz szeroko rozumianą elektromobilnością – od pojazdów AGV po auta elektryczne. Produkowane przez naszą firmę roboty AGV wyposażone są także w panele HMI.

Liczba aplikacji, w których potrzebne są panele HMI o wyrafinowanych parametrach, stanowi mniej niż 10% całego rynku HMI w Polsce. W zdecydowanej większości wystarczają standardowe panele – o przekątnej ekranu od 7 do 10 cali, pracy w temperaturach 0–45°C i z komunikacją MODBUS/CAN. Tym, czym można przekonać klienta, to „coś więcej, niż tylko sprzedaż”. Obejmuje to: wsparcie posprzedażowe, szkolenia, pomoce w postaci przykładowych programów czy oferowanie całych systemów składających się np. z panelu HMI, sterownika PLC, silnika krokowego / serwo oraz sterownika. Wiele razy zdarzało się, że klienci przysyłali do nas stworzone przez siebie projekty, które sprawdzaliśmy i wskazywaliśmy błędy. Dzięki temu, że tworzymy dla klientów aplikacje, w których korzystamy z oferowanych paneli HMI, możemy podzielić się dużym doświadczeniem i odpowiedzieć na skomplikowane zagadnienia.

KOMUNIKACJA I MOŻLIWOŚCI WYMIANY DANYCH

Rozszerzeniem pytania o kluczowe cechy urządzeń jest to o trendy technologiczne i nowości związane z HMI. O ich wskazanie poprosiliśmy respondentów, a lista udzielanych przez nich odpowiedzi była wyjątkowo długa, choć znacząca część wskazań dotyczyła jednej grupy zagadnień – możliwości komunikacyjnych. Wskazywane tu były m.in.: IoT/IIoT, dostęp do chmury obliczeniowej, możliwość łatwej integracji z systemami, a także zdalnego dostępu (webserwer) oraz technologie/protokoły jak: HTML5, MQTT, 5G, OPC UA, PoE. Tym razem nie pojawiło się hasło Przemysł 4.0, aczkolwiek powyższy zestaw bezpośrednio wiąże się ze wzrostem potrzeb i możliwości związanych z cyfryzacją, wymianą danych i możliwościami komunikacji z systemami nadrzędnymi. Dla integratorów i producentów maszyn liczy się w szczególności zapewniane wsparcie dla różnych protokołów komunikacyjnych i możliwości współpracy paneli ze sterownikami oraz innymi urządzeniami różnych marek. Można śmiało postawić tezę, że właśnie tymi tematami żyje dzisiaj branża związana z HMI.

Pośród pozostałych odpowiedzi również wyodrębnić można kilka grup tematycznych. Pierwsza to wskazania dotyczące zmian w wyświetlaczach, co obejmuje m.in. zwiększanie rozdzielczości niewielkich ekranów, wykonywanie matryc o cechach wandaloodpornych i o podwyższonej odporności na wpływ promieniowania UV, a także nowe sposoby klejenia oraz ekranowania okien wyświetlaczy. Wiele z tych zmian spowodowanych jest potrzebami konkretnych branż, część to element specjalizacji producentów.

Drugą z pomniejszych grup odpowiedzi jest ta związana z rosnącą funkcjonalnością HMI w zakresie sterowania. Dotyczy to oferowania urządzeń zintegrowanych, tj. łączących funkcje wizualizacji i możliwości sterowników PLC. Takie produkty dobrze sprawdzają się w szczególności w mniejszych aplikacjach maszynowych, aczkolwiek ich użycie wiąże się też z ryzykiem kłopotów w przypadku wystąpienia awarii. Respondenci wskazywali też na istotność dostarczania przez producentów gotowych bibliotek do sterowników i innych urządzeń, a także rozwój oprogramowania narzędziowego wspierającego możliwości integracji HMI – przede wszystkim z PLC oraz napędami. Do pozostałych wskazań należały m.in.: miniaturyzacja, modułowość i skalowalność paneli. W tym przypadku można mówić o ewolucyjnym rozwoju omawianych urządzeń.

Co ciekawe, jeżeli chodzi o ekrany wielodotykowe (multitouch), to wskazań z nimi związanych było tylko pięć, a więc raczej niewiele, jak na kilkadziesiąt odpowiedzi. Można stwierdzić, że tego typu panele już na dobre zagościły w automatyce i są czymś równie standardowym, jak od dłuższego czasu same ekrany dotykowe. Analogicznie sprawa ma się ze wskazaniami dotyczących wydajności obliczeniowej urządzeń i nowych procesorów. Owszem – takie wskazania były, ale również niewiele, co sugeruje, że nie są to zagadnienia, wokół których ogniskowałaby się uwaga oferentów HMI.

Patrycja Przybylska

 Beckhoff Automation

  • Jakie są cechy charakterystyczne HMI i komputerów panelowych? Co zmienia się w technologiach tych urządzeń?

Cechą, na którą zwraca się uwagę w przypadku doboru panelu operatorskiego, jest przede wszystkim możliwość integracji takiego urządzenia. Chodzi tu o jego interfejsy komunikacyjne – bardzo często pojawiają się porty szeregowe, Ethernet czy USB – szczególnie do tworzenia połączenia urządzeń peryferyjnych. W warunkach przemysłowych istotna jest też jakość wykonania oraz stopień ochrony. W ofercie firmy Beckhoff znajdziemy urządzenia o stopniu ochrony IP65 czy też takie, jak w przypadku serii CPX, które są przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (strefa 2/22). Z uwagi na trend na rynku, który dotyczy coraz wyższych wymagań klientów w zakresie grafiki i estetyki wizualizacji wyświetlanej przez HMI, wydajność obliczeniowa tych urządzeń będzie wzrastać.

Bardzo często mówi się dzisiaj już nie o panelu operatorskim, a o komputerze panelowym, który odpowiada za aplikację sterującą i jednocześnie wyświetla wizualizację. Rozwiązanie to jest o tyle wygodne, że w zasadzie pomijamy kwestię integracji. Ale ma ono też swoje wady – w przypadku usterki takiego komputera tracimy nie tylko interfejs graficzny, ale również sterowanie. Bardzo ważne jest więc też to, gdzie i w jakim celu takie urządzenie będzie wykorzystywane.

  • Czy multitouch to nadal nowość i największy wyróżnik urządzeń na rynku, czy raczej już standard?

Multitouch nie jest już dzisiaj nowością i cechą, która przekonałaby kogoś do konkretnego rozwiązania. Na pewno do decydujących czynników zaliczają się: cena urządzenia oraz oprogramowanie wizualizacyjne – to, że zapewnia ono bogate biblioteki gotowych symboli czy jest darmowe i intuicyjne w obsłudze. Obecnie warto również szukać rozwiązań, które oferują integrację z IoT – taką jak przesyłanie danych do chmury obliczeniowej. Ciekawym rozwiązaniem na rynku jest oprogramowanie TwinCAT HMI, które ze względu na to, że oparte jest na technologiach webowych takich jak JS, HTML i CSS, daje praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju aplikacji.

  • Czym przekonywać klientów do wyboru konkretnych produktów?

Świadomość klienta, że może liczyć na długoterminowe i sprawne wsparcie, jest czasami czynnikiem decydującym. Nie bez znaczenia jest tutaj też relacja pomiędzy klientem a przedstawicielem danej firmy. Ważna jest ponadto elastyczność dostawcy, tj. możliwość personalizacji pewnych rozwiązań. Są to przykładowo: możliwość dodania do panelu dodatkowych przycisków fizycznych i swobodnego zaprogramowania ich funkcjonalności, różne możliwości montażu panelu i inne.

SYTUACJA W BRANŻY

Dystrybucja paneli operatorskich traktowana jest jako atrakcyjny biznes, co wynika zarówno z rozwoju nowych rynków zbytu, jak też ciągłej ewolucji samych urządzeń. Na tym rynku działają przede wszystkim dwa rodzaje firm: przedstawicielstwa producentów zagranicznych oraz lokalni dystrybutorzy. Temat ten omawialiśmy już w raportach w APA wielokrotnie i nie ma tu większych zmian. Warto natomiast podkreślić, że atrakcyjność rynku przekłada się na jego silną konkurencyjność. Zdaniem dwóch na trzech respondentów konkurencja w lokalnej branży HMI jest silna, reszta uznała ją za standardową (rys. 3). Są to wyniki zbliżone do poprzednio przez nas uzyskiwanych.

 
Rys. 3 Konkurencja w polskiej branży HMI – ocena dostawców

Jaka jest koniunktura w 2020 roku? Bieżące oceny są nieco gorsze w stosunku do tych sprzed dwóch lat, ale i tak, biorąc pod uwagę sytuację, są wyjątkowo dobre. Aż 91% respondentów odpowiedziało tutaj "dobrze" (rys. 4). Respondenci ocenili również, że tendencje w zakresie koniunktury były raczej bez zmian (rys. 5), przy czym wskazanie to było gorsze niż oszacowanie sprzed dwóch lat (wtedy ponad połowa osób była zdania, że następuje poprawa). Jak będzie w kolejnych miesiącach? Ze względu na epidemię koronawirusa trudno tu o wiarygodne prognozy. Na pewno będzie gorzej i trudniej, zresztą nie tylko w branży HMI. Biorąc zaś pod uwagę dynamiczne zmiany na rynku, omawiane statystyki należy tym razem traktować jako, niestety, już mało aktualne w momencie ich publikacji.

 
Rys. 4 Zmiany koniunktury na krajowym rynku HMI w bieżącej dekadzie

Na koniec rozdziału jeszcze próba oszacowania wartości rynku. W bieżącym badaniu uzyskaliśmy 25 wskazań z tym związanych, gdzie podawane były wartości od kilku do kilkuset mln zł. Wyliczona średnia to 60‒70 mln zł, mediana to 50 mln zł. Należy przy tym zaznaczyć, że rozkład obejmował dużo wskazań z obszaru od 30 do 50 mln zł, a także grupa wskazań 100‒200 mln zł. Są to wyniki wyższe niż dwa lata temu (średnia 53 mln, mediana 40 mln zł) i jednocześnie nieco niższe niż przed dwoma laty. Uznać je można jako kontynuację trendów już istniejących i trudno tu postawić nowe hipotezy dotyczące zmian na rynku.

 
Rys. 5 Tendencje w zakresie koniunktury na krajowym rynku HMI

Aleksandra Baranowska

 Siemens

  • Jakich HMI poszukują klienci? Jakie są kryteria wyboru urządzeń?

Panele operatorskie HMI to urządzenia służące przede wszystkim wizualizacji i obsłudze operatorskiej procesów. Jednak wraz z rozwojem technologii i postępującą miniaturyzacją podzespołów oczekujemy od nich coraz więcej – chcemy, aby jak najlepiej wizualizowały nasze pomysły, a ich obsługa była jak najbardziej intuicyjna i ergonomiczna. Dlatego wydajność sprzętu i możliwości oprogramowania do wizualizacji stanowią główne kryteria wyboru rozwiązania, zarówno przy średnich, jak i dużych projektach.

W ostatnich latach obserwujemy nacisk nie tylko na funkcjonalność wizualizacji, lecz także na ich użyteczność, a co z tym związane bezpieczeństwo zarówno operatora, jak i całej linii produkcyjnej. W związku z tym przy tworzeniu wizualizacji wybierane są rozwiązania, które wspomogą projektantów w realizacji tego celu. Coraz więcej z nich oczekuje by estetyka była spójna na całej długości linii produkcyjnej, a intuicyjny interfejs użytkownika pozwolił na natychmiastową reakcję w sytuacji nieprawidłowego działania maszyny. Spójność i standaryzacja sprzyja nie tylko bezpieczeństwu – jest też jednym z filarów digitalizacji.

Dlatego od dłuższego czasu firma Siemens oferuje darmowe dodatki do systemów wizualizacji, takie jak HMI Option+ (w marcu 2020 roku pojawiła się jego 3. wersja) i HMI Template Suite, a także darmowe biblioteki skierowane do konkretnych gałęzi przemysłu (np. W&WW), wspomagające projektantów i integratorów w tworzeniu ergonomicznych i spójnych rozwiązań. W 2019 roku do sprzedaży trafił też system SIMATIC WinCC Unified, który dzięki skalowalności projektu i ekranów oraz ich uniwersalności i otwartości na dodatkowe (nawet tworzone samodzielnie przez integratora) funkcje, pomaga ustandaryzować całą instalację. Dostępne już wkrótce panele Unified Comfort będą stanowić dopełnienie opartego na nowej filozofii projektowania i obsługi wizualizacji oprogramowania WinCC Unified.

PRZEMYSŁ I PRODUCENCI MASZYN

Pomimo że niewielkie ekrany dotykowe to dla nas codzienność i spotykamy się z nimi praktycznie na każdym kroku, w przypadku omawianej branży oraz dostawców HMI głównym obszarem zbytu pozostaje niezmiennie przemysł. Panele stosowane są w aplikacjach na liniach technologicznych, w maszynach i urządzeniach oraz w szafach sterujących – zarówno tych nowych, jak też podlegających modernizacjom. Wskazania te zdominowały początek statystyki przedstawionej na rysunku 6.

 
Rys. 6 Najczęstsze zastosowania HMI oraz komputerów panelowych

Na dalsze rynki składają się bardzo różne branże – automatyka budynkowa (regularny wzrost w ostatnich latach), logistyka i zastosowania magazynowe (również wzrosty), energetyka (niewielki spadek), a także sektory: transportowy i związany z zastosowaniami specjalnymi i handlowy (również spadek w stosunku do poprzedniego raportu). Całość tworzy szeroki front dla dostawców HMI, na którym istnieje wielu odbiorców o zróżnicowanych wymaganiach względem urządzeń wizualizacyjnych. Duża liczba aplikacji daje też możliwość specjalizacji, choćby pod kątem wspomnianej wcześniej odporności mechanicznej i środowiskowej.

 
Rys. 7 Najbardziej perspektywiczne branże będące odbiorcami paneli operatorskich

Jak wyglądało to będzie w przyszłości? Dzisiaj, wracając do epidemii koronawirusa i wynikających z niej problemów gospodarczych, prognozowanie przyszłości jest trudne. Pozostając w domenie branżowej, jako najbardziej przyszłościowe rynki wskazać można: sektor produkcji przemysłowej (automatyzacja), branżę maszynową, rynek automatyki budynkowej oraz przemysł spożywczy. Wraz z pozostałymi wskazaniami znalazły się one w statystyce na rysunku 7.

Thomas Spranzel

 Turck

  • Jakie są cechy HMI i co zmienia się w tym zakresie? Czy możliwość pracy wielodotykowej jest dzisiaj postrzegana nadal jako nowość, czy raczej coś standardowego?

Cechy charakterystyczne paneli operatorskich to m.in.: możliwość tworzenia intuicyjnych systemów sterowania, wprowadzania zmian, które nie wymagają przebudowy stacji, a także możliwości w zakresie zastępowania tradycyjnych przycisków przez te widoczne na panelu dotykowym, a wraz z tym umieszczania różnego rodzaju wskaźników i wyświetlania wyników analiz na ekranie. Panele operatorskie wyposażane są w coraz bardziej wydajne mikroprocesory, ich interfejsy graficzne charakteryzuje coraz lepsza jakość obrazu. Ponadto HMI mogą pełnić funkcję sterownika PLC i, z dodatkowymi kartami sygnałowymi, obsługiwać złożone procesy.

Jeżeli chodzi o technologię multitouch, to staje się ona standardem. Warto natomiast, aby panel miał dodatkowe możliwości w postaci obsługi sygnałów czy większej liczby obsługiwanych protokołów komunikacyjnych. Dodatkowo jego oprogramowanie powinno być intuicyjne. Cena jest jak zawsze ważnym czynnikiem, ale w dobie zwiększonych możliwości paneli, które są też sterownikami, klienci akceptują obecne poziomy.

  • Jakie są najczęstsze zastosowania HMI? Jak wygląda krajowy rynek tych produktów z punktu widzenia dostawców urządzeń?

Panele HMI przeważnie spotykamy w większych maszynach produkcyjnych, ale nie jest to jedyne miejsce ich zastosowań. Mniejsze panele HMI znajdują zastosowanie np. przy częściowo zautomatyzowanych stacjach roboczych i w obszarach wizualizacji podstawowych wartości liczników w podprocesach w większych maszynach. Polscy odbiorcy coraz częściej decydują się na panele HMI z PLC oraz te z większymi wyświetlaczami z funkcją dotykową (pojemnościowa).

Sektor HMI nie jest rynkiem zamkniętym. Modernizacja zakładów produkcyjnych pozwala na promowanie nowych rozwiązań, a nie korzystanie z utartych ścieżek, co miało miejsce w latach poprzednich. Coraz więcej klientów poszukuje inteligentnych rozwiązań dostępnych w panelach. Przyszłość tych urządzeń to: coraz większa moc obliczeniowa, rozbudowa funkcjonalności oraz obsługa coraz większej liczby protokołów wraz z funkcjonalnością ich konwersji. Klienci, którzy mają coraz większy potencjał, to zakłady modernizujące swoje linie produkcyjne, firmy podnoszące poziom automatyzacji i szukające dopasowanych rozwiązań.

  • Czym przekonywać klientów do wyboru konkretnych wyrobów? Co liczy się najbardziej?

Klienci zwracają uwagę na terminy dostaw, jakość wykonania i możliwości urządzeń. Każdego warto indywidualnie przekonywać do konkretnego rozwiązania, które powinno być też dopasowane do jego potrzeb. Odnośnie do oprogramowania, warto, aby było ono przyjazne, była dostępna do niego pomoc, a licencja nie wymagała ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Termin realizacji zamówienia w większości przypadków odgrywa istotną rolę, jednakże najważniejszą cechą są możliwości, które stwarza wybrane urządzenie.

JAKIE SĄ PROBLEMY BRANŻY?

Pomimo niezmiennej atrakcyjności omawianego rynku, krajowy sektor dystrybucji HMI – zdaniem jego uczestników – boryka się cały czas praktycznie z tymi samymi problemami. Najwięcej uwag krytycznych i wskazań negatywnych tendencji związanych było z kwestiami konkurencyjności, w szczególności ze strony oferentów tanich urządzeń. W roli takich produktów występować może natomiast sprzęt komercyjny, który oferowany jest jako przemysłowy, lub po prostu HMI o niskiej jakości. Niektórzy wskazywali tu na wyroby azjatyckie, aczkolwiek trudno tutaj uogólniać, bowiem firmy takie jak Advantech czy iEi, a więc tajwańskie, to dostawcy jakościowych, wysoce niezawodnych urządzeń. Najlepiej więc pozostać przy określeniu "produkty low-cost niespełniające wymogów przemysłowych" – i to właśnie ich podaż jest główną bolączką lokalnie działających firm.

Do innych problemów branży zaliczono: brak standaryzacji, trudności z przekonywaniem klientów do nowych rozwiązań, problemy z oprogramowaniem, a także małe wsparcie dla starszych systemów operacyjnych w kontekście zmian technologicznych. Wymieniane były również kwestie komunikacyjne, kompatybilnościowe oraz, co dotyczy rynku, związane z niewielkimi budżetami rezerwowanymi w projektach na wizualizację. Wiele z tych uwag jest wspólnych dla branży automatyki i działających w niej dostawców. Nie zaszły tu również specjalne zmiany w stosunku do poprzednio publikowanych przez nas opracowań.

Marek Piątkowski-Zajec

 Dacpol

  • Jak wyróżnić się w branży z ofertą w zakresie HMI?

Interfejs to dzisiaj ekran dotykowy. Firma Dacpol specjalizuje się w kwestii niszowych zagadnień, jak np. dobór do HMI systemu zawieszeń wraz z pulpitem oraz montażem do maszyny, kwestiami doradztwa oraz montażu specjalnych folii EMC, jeśli mamy do czynienia z aplikacjami wojskowymi lub medycznymi. Zapewniamy też możliwość doboru oraz zabudowy paneli do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (Ex).

NA KONIEC: O LIDERACH RYNKU HMI

Zamiast standardowego podsumowania proponujemy spojrzenie na rynek pod kątem popularnych w branży marek. W omawianym sektorze działa duża grupa firm, zaś liczba dostępnych w Polsce urządzeń jest całkiem spora. W przypadku paneli operatorskich trójką liderów wytypowane zostały: Siemens, Weintek oraz Pro-Face (patrz rys. 8), przy czym dwie pierwsze firmy znacznie wyróżniły się pod względem otrzymanej liczby głosów. Należy również zauważyć, że Pro-Face należy do koncernu Schneider Electric, który został w statystyce – zgodnie ze wskazaniami respondentów – jako osobna marka. Do istotnych w omawianym obszarze podmiotów należą też m.in.: KINCO, B&R, Phoenix Contact, Omron Electronics, ESA oraz Beckhoff Automation. Sytuacja jest tutaj analogiczna jak dawniej.

 
Rys. 8 Najpopularniejsze w kraju marki paneli operatorskich – zestawienie nie odzwierciedla udziałów wymienionych firm w rynku
 
Rys. 9 Najpopularniejsze w kraju marki komputerów panelowych – zestawienie nie odzwierciedla udziałów wymienionych firm w rynku

W przypadku komputerów panelowych można mówić o dominacji dwóch firm – tajwańskiego Advantecha oraz koncernu Siemens (rys. 9). Obydwie otrzymały zdecydowanie największą liczbę głosów (wskazań) respondentów. Siemens jest kompleksowym dostawcą automatyki i oprogramowania, zaś Advantech to firma o specjalizacji w zakresie komputerów przemysłowych i pokrewnych produktów oraz rozwiązań IoT. Trzecie miejsce w rankingu zajął Beckhoff Automation, na kolejnych znalazły się m.in.: B&R, Delta Electronics, ESA, ASTOR (Astraada), a także Phoenix Contact oraz iEi Integration. Warto na sam koniec zaznaczyć, że wymienione rankingi są próbą jakościowej oceny popularności marek w kraju i nie stanowią zestawień o charakterze ilościowym.

 

Zbigniew Piątek

 

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w tabelach oraz na wykresach są wyniki uzyskane w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród firm działających w branży dystrybucji paneli operatorskich i komputerów panelowych w Polsce.

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również