Akademia ELOKON - szkolenia specjalistyczne kluczem do sukcesu w nowoczesnym biznesie

| Prezentacje firmowe Przemysł 4.0

W dynamicznym świecie współczesnego biznesu, gdzie zmieniające się technologie i regulacje są codziennością, ciągłe kształcenie i rozwój kompetencji przestają być tylko atutem – stają się koniecznością. Akademia ELOKON, jako lider w branży szkoleń specjalistycznych dla przemysłu, od lat skutecznie odpowiada na te wyzwania, oferując kursy i warsztaty na najwyższym poziomie.

Akademia ELOKON - szkolenia specjalistyczne kluczem do sukcesu w nowoczesnym biznesie

Szkolenia prowadzone w ramach Akademii ELOKON zorientowane są na praktyczne zastosowanie wiedzy i stanowią fundament dla bezpieczeństwa i rozwoju.

- W obecnym środowisku biznesowym zdolność do ciągłego uczenia się i adaptacji jest kluczowa – podkreśla Jacek Gurzyński, menedżer Akademii ELOKON. – Nasze szkolenia zapewniają nie tylko aktualną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności, które są bezcenne na rynku pracy. Inwestycja w szkolenia to inwestycja w przyszłość. Widzimy, jak nasi absolwenci wykorzystują umiejętności zdobyte w czasie szkoleń w codziennej pracy, wnosząc dodatkową wartość dla rozwoju swoich firm.

Akademia skupia się na dostosowywaniu swojej oferty edukacyjnej do aktualnych wymagań rynkowych w obszarze produkcji i eksploatacji maszyn. Naszym celem jest zapewnienie, że każda osoba zaangażowana w proces – od producentów po użytkowników końcowych, w tym pracodawców – może czuć się bezpiecznie. Sprawiamy, że producenci tworzą maszyny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, co przekłada się na ich spokojny sen. Jednocześnie oferujemy użytkownikom, w tym pracodawcom, pewność, że obsługują bezpieczne urządzenia, co minimalizuje ryzyko wypadków w miejscu pracy.

Odpowiadając na wyzwania przemysłu 4.0/5.0

W ostatnich latach w ELOKON Polska zauważamy istotną zmianę trendu na rynku w zakresie wyposażania zakładów pracy w maszyny. W naszej firmie ok. 80% audytów bezpieczeństwa dotyczy oceny nowo wybudowanych maszyn oraz tych w fazie projektowania. Znacznie mniej audytów przeprowadzamy natomiast dla maszyn, które są eksploatowane już od lat. Ta tendencja wiąże się z rozwojem Przemysłu 4.0, czyli czwartej rewolucji przemysłowej, mającej na celu maksymalną automatyzację produkcji. Obecnie obserwujemy już wręcz przejście do Przemysłu 5.0, który zakłada większą integrację między zaawansowanymi systemami automatyzacji a ludźmi wykonującymi bardziej kreatywne zadania.

W odpowiedzi na te nowe wyzwania, Akademia ELOKON oferuje szkolenia dostosowane do potrzeb producentów i użytkowników maszyn. Naszym celem jest wspieranie klientów w rozwiewaniu wątpliwości i proponowanie rozwiązań zgodnych z przepisami prawnymi, które jednocześnie spełniają ich oczekiwania. Szkolenia te mają na celu ułatwienie adaptacji do szybko zmieniającego się środowiska przemysłowego.

W odpowiedzi na ewolucję rynku maszyn w Polsce i Europie, ELOKON oferuje szkolenia, które zwiększają świadomość odpowiedzialności związanej z produkcją i użytkowaniem maszyn. Nasze kursy obejmują szereg istotnych tematów, takich jak:

 • Obowiązki i odpowiedzialność prawna użytkowników i producentów maszyn. Dyrektywy i rozporządzenia, metodologia oceny maszyn, Deklaracja Zgodności i oznakowanie CE, modernizacje.
 • Aspekty bezpieczeństwa przy zakupie i przekazywaniu do użytkowania maszyn i urządzeń. Dobre praktyki.

Rozumiejąc wyzwania stawiane przed producentami konkretnych maszyn i urządzeń, zwłaszcza w kontekście rozwoju Przemysłu 4.0, przygotowaliśmy także szkolenia skupiające się na specyficznych zagadnieniach, takich jak:

 • Wymagania bezpieczeństwa dla stanowisk zrobotyzowanych.
 • Wymagania bezpieczeństwa dla stanowisk z użyciem robotów współpracujących (Cobotów).
 • Wymagania bezpieczeństwa dla autonomicznego transportu wewnętrznego, w tym wózków AGV (Automated Guided Vehicle) i AIV (Autonomous Intelligent Vehicle).

Akademia ELOKON bazuje na ponad 30-letnim doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego i jest zaangażowana w ciągłe doskonalenie swojej oferty szkoleniowej, aby spełniać rosnące wymagania rynku i zapewniać aktualną wiedzę ze wszystkich dziedzin związanych z bezpieczeństwem maszyn. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego, proponując zarówno otwarte, jak i zamknięte kursy dostosowane do potrzeb klientów.

Program Akademii skupia się na zwiększaniu bezpieczeństwa maszyn i procesów, oferując szeroki zakres tematów szkoleniowych, w tym wymagania dotyczące bezpieczeństwa układów sterowania, ocenę ryzyka, certyfikację maszyn, a także specjalistyczne tematy, takie jak bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem i bezpieczeństwo instalacji procesowych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny szkoleń.

Wybrane szkolenia z oferty Akademii ELOKON

 • Machine Safety Practitioner with TÜV Rheinland Certified Qualification.
 • Obowiązki i odpowiedzialność prawna użytkowników i producentów maszyn. Dyrektywy i rozporządzenia, metodologia oceny maszyn, Deklaracja Zgodności i oznakowanie CE, modernizacje
 • Aspekty bezpieczeństwa przy zakupie i przekazywaniu do użytkowania maszyn i urządzeń. Dobre praktyki.
 • Wymagania bezpieczeństwa dla stanowisk zrobotyzowanych.
 • Wymagania bezpieczeństwa dla stanowisk z użyciem robotów współpracujących (Cobotów).
 • Wymagania bezpieczeństwa dla autonomicznego transportu wewnętrznego, w tym wózków AGV (Automated Guided Vehicle) i AIV (Autonomous Intelligent Vehicle).
 • Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1. Analiza wybranych obwodów bezpieczeństwa z wykorzystaniem programu SISTEMA.

Bezpieczene sterowanie

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić maszynę pozbawioną układu sterowania, w tym systemu odpowiedzialnego za funkcje bezpieczeństwa. Niezawodność układów sterowania jest kluczowa, a bywa niekiedy lekceważona. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do tragicznych wypadków, włącznie ze śmiercią pracownika. W naszej praktyce zawodowej często spotykamy się z takimi sytuacjami.

W odpowiedzi na te wyzwania, stworzyliśmy specjalne szkolenie skierowane do osób zainteresowanych wymaganiami dotyczącymi układów sterowania maszyn.

 • Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1. Analiza wybranych obwodów bezpieczeństwa z wykorzystaniem programu SISTEMA.

Celem tego szkolenia jest zapewnienie uczestnikom dogłębnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do zrozumienia i zastosowania kluczowych standardów bezpieczeństwa w zakresie układów sterowania maszyn.

Szkolenie certyfikowane

W Akademii ELOKON pamiętamy też o osobach, które chciałyby swoje zdobyte umiejętności związane z bezpieczeństwem przemysłowym uwierzytelnić za pomocą niezależnego certyfikatu. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z renomowaną jednostką notyfikowaną TÜV Rheinland, która potwierdza zdobyte kompetencje uczestników naszego flagowego szkolenia, trwającego pięć dni.

Skupia się ono na przekazywaniu praktycznej wiedzy, którą zgromadziliśmy przez ponad 30 lat działalności na rynku bezpieczeństwa maszyn. Wiedza ta jest przekazywana kursantom w formie intensywnego, praktycznie ukierunkowanego programu szkoleniowego. Uczestnicy mają możliwość uzyskania certyfikatu:

 • Machine Safety Practitioner with TÜV Rheinland Certified Qualification.

Certyfikat ten stanowi dowód na zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa maszyn, co jest niezwykle cenne zarówno dla specjalistów w branży, jak i dla ich pracodawców.

Satysfakcja gwarantowana

W Akademii ELOKON stawiamy na indywidualne podejście do potrzeb naszych klientów, różnicując tematykę szkoleń tak, aby każdy uczestnik czuł się w pełni usatysfakcjonowany. Dysponujemy zespołem ponad 80 specjalistów pracujących w czterech oddziałach na terenie Polski, w tym gronem doświadczonych trenerów, którzy na co dzień mają styczność z maszynami. Dzięki temu możemy z pewnością stwierdzić, że nasza oferta szkoleniowa precyzyjnie odpowiada na aktualne potrzeby rynku.

- Nasi trenerzy to profesjonaliści z bogatym doświadczeniem praktycznym, co pozwala im przekazywać wiedzę w sposób przystępny i zrozumiały. W Akademii ELOKON kładziemy szczególny nacisk na praktyczne aspekty bezpieczeństwa maszyn, łącząc teoretyczne podstawy z realnymi studiami przypadków. Nasze szkolenia są dynamiczne, interaktywne i skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów, które mogą napotkać klienci w ich codziennej pracy – dodaje Jacek Gurzyński z Akademii ELOKON.

Zaangażowanie i profesjonalizm naszego zespołu gwarantuje, że każde szkolenie będzie nie tylko źródłem cennych informacji, ale również inspirującym doświadczeniem, które przyczyni się do podniesienia standardów bezpieczeństwa i efektywności w miejscu pracy klientów.

 

ELOKON Polska
akademiaelokon.pl
tel. 605 865 445
szkolenia@elokon.pl