Skuteczny nadzór z Lumelem

| Prezentacje firmowe Artykuły

Od 1953 r. zielonogórska marka Lumel znana jest na całym świecie z produkcji najwyższej jakości urządzeń automatyki przemysłowej.

Skuteczny nadzór z Lumelem

Oferta firmowa obejmuje kilkanaście grup produktów, m.in.:

 • mierniki i analizatory parametrów sieci,
 • przetworniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • mierniki cyfrowe,
 • rejestratory,
 • regulatory temperatury,
 • mierniki analogowe, przekładniki prądowe, boczniki.

W zależności od potrzeb klienta, oferowane przez Lumel produkty i systemy automatyki opierają się na różnych protokołach transmisji danych (MODBUS, ETHERNET, PROFINET, BACNET).

Energia pod kontrolą

Jednym z obszarów, który stanowi naszą specjalizację, są systemy monitoringu energii. Gwarantują obniżenie kosztów energii elektrycznej i jednocześnie poprawę efektywności procesów produkcyjnych.

Nasze produkty i systemy pozwalają również:

 • utrzymać ciągły nadzór nad poziomem mocy zamówionej, by uniknąć kar za jej przekroczenia;
 • dostosować poziom mocy zamówionej do rzeczywistego zapotrzebowania (za niska moc zamówiona = kary za jej przekroczenia, za wysoka = wysokie koszty stałe);
 • wypłaszczyć moc szczytową, przesuwając w czasie załączanie najbardziej energochłonnych urządzeń;
 • monitorować energię na poziomie linii/maszyn w celu dokładniejszego szacowania kosztów produkcji oraz wydatków na media konieczne do wyprodukowania danego materiału;
 • znaleźć najbardziej energochłonne odbiorniki w zakładzie na podstawie rzeczywiście pobranej przez nie energii;
 • sprawdzić obciążenie maszyn na poszczególnych zmianach;\monitorować zapady napięć oraz źródeł zakłóceń, które mogą powodować niekontrolowane przestoje;
 • ozliczyć energię wewnętrznie wg hal, wydziałów itp.;
 • alarmować służby utrzymania ruchu w przypadku awarii;
 • zarządzać energią w przypadku stanów awaryjnych – np. wydać polecenie obniżenia mocy z powodu przeciążenia sieci.

Poprawa efektywności procesów

Oprócz wyżej wymienionych korzyści, nasze rozwiązania można rozszerzyć o inne użyteczne funkcje, np. monitoring:

 • temperatur w rozdzielniach – wspomaga bezpieczeństwo w zakładzie;
 • sprężonego powietrza – pozwala wykrywać źródła nieszczelności, które powodują spore koszty (kompresory to często najbardziej energochłonne odbiorniki);
 • innych mediów: wody, gazu, ciepła;
 • parametrów środowiskowych – temperatur, wilgotności, CO2, TVOC czy natężenia oświetlenia w halach;
 • ilości produkowanych sztuk/detali produkcyjnych, poprawiający efektywność pracy.

Jeżeli szukasz sposobów na obniżenie kosztów energii i jednocześnie poprawę efektywności procesów produkcyjnych, zapraszamy do współpracy.

 

www.lumel.com.pl