Bezbłędny transport z RFID

| Prezentacje firmowe Komunikacja

Fabryka produkująca samochody w Chinach stosuje wózki widłowe wyposażone w RFID. Wykorzystywane w nich oprogramowanie firmy Turck Vilant Systems zapewnia niezawodny i szybki transport części oraz wyrobów.

Bezbłędny transport z RFID

Zwiększony popyt wymusił na producencie japońskich samochodów optymalizację działań w swojej fabryce zlokalizowanej w Chinach. Przed modernizacją wiele procesów produkcyjnych i logistycznych przy wytwarzaniu części samochodowych było zarządzanych przy zastosowaniu papierowych kart Kanban. Rejestracja gotowych elementów w węzłach transportowych również odbywała się manualnie. W efekcie nie dało się uniknąć błędów i nie było możliwości zsynchronizowania danych produkcyjnych oraz logistycznych w czasie rzeczywistym z systemami zarządzania przepływem informacji, takimi jak WMS, MES czy ERP. Rezultat: czasochłonne i niedokładne zarządzanie zapasami często uniemożliwiało terminowe dostawy części.

Dopiero wprowadzona technologia RFID przyczyniła się do osiągnięcia przejrzystego zarządzania logistyką i eliminacji błędów. Wykorzystanie cyfrowych danych o pojemnikach i wytłaczanych częściach umożliwiło wdrożenie automatycznej kontroli gotowych wyrobów w czasie rzeczywistym – w całym łańcuchu procesu. Efektem tej przejrzystej i ujednoliconej technologii jest zapewnienie bardziej wydajnych niż dotąd procesów operacyjnych.

Kompatybilność pojemników z gotowymi wyrobami

Turck China opracował system bazujący na technologii UHF RFID od Turck Vilant Systems. Wykorzystuje on pasywny tag RFID UHF z unikalnym kodem EPC. Przechowywane są w nim takie informacje, jak numer artykułu oraz liczba gotowych części w danym pojemniku. Pojemniki działają jednocześnie jako nośniki towarów podczas śledzenia procesu logistycznego gotowych części.

 
Fot. 1. Inteligentny wózek widłowy wykrywa pojemniki wyposażone w znaczniki UHF RFID i transportuje je do wyznaczonego miejsca

Gotowe części przekładane są z udziałem robotów lub manualnie do pojemników. ID pojemnika identyfikowane jest przy pomocy czytnika RFID Q300-LNX. Informacje przesyłane są do systemu WMS poprzez Turck Vilant Engine. System umożliwia szybką i niezawodną identyfikację obiektów w dowolnym momencie. Następnie pojemniki transportowane są do magazynu. Transport odbywa się przy pomocy inteligentnego wózka widłowego wyposażonego w RFID, wyświetlacz i system Turck Vilant Client. Antena UHF na wózku widłowym automatycznie identyfikuje ID pojemnika.'

Inteligentny wózek widłowy służy do transportowania pojemników z gotowymi częściami do magazynu, ich układania oraz transportowania pomiędzy lokacjami. Niezawodność i dokładność to najistotniejsze funkcje opracowanego rozwiązania. System Turck Vilant sprawdził się w nim idealnie. Główne korzyści z jego wdrożenia to: użycie standardowego interfejsu, zastosowanie funkcji wykrywania punktów orientacyjnych i kierunku ruchu. System ma też funkcję usuwania przypadkowych odczytów.

Przykładowo, do warsztatu blacharsko-lakierniczego, zgodnie z harmonogramem produkcji, po uprzednim przesłaniu zlecenia dostawy podjeżdża w odpowiednie miejsce składowania wózek widłowy z RFID i odbiera kontener zawierający zamówioną gotową część. Oprogramowanie Turck Vilant na wózku widłowym identyfikuje pojemnik i wyświetla aktualne informacje o części na monitorze wózka. Dzięki temu kierowca może łatwo sprawdzić, czy przygotowane zamówienie odpowiada zleceniu. Pozwala to uniknąć błędów w dostawie. Zlecenia, które zostały zweryfikowane jako poprawne, są następnie dystrybuowane do żądających stacji, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Punkty orientacyjne wskazujące kierunek ruchu

Zastosowanie wózków widłowych wyposażonych w funkcję rozpoznawania punktów orientacyjnych umożliwia dostarczenie żądanych materiałów wieloma pasami ruchu do odpowiednich stacji w warsztacie blacharsko-lakierniczym. Poszczególne znaki lokalizacji naziemnej znajdują się w punktach wyjścia/wejścia pasów, dzięki czemu wykrywają wyjazd gotowej części i wjazd pustego pojemnika do hali. System RFID łączy przestrzeń między halą produkcyjną a systemami informatycznymi. Zapewnia to przejrzysty przepływ informacji w całym łańcuchu procesów. Całe rozwiązanie nie tylko poprawia wydajność i dokładność na poziomie operacyjnym, ale także umożliwia śledzenie i planowanie w czasie rzeczywistym.

Precyzyjne usuwanie błędnych odczytów

 
Fot. 2. Antena UHF na wózku widłowym identyfikuje ID pojemnika i aktualizuje lokalizację w systemie WMS. Zlecenia transportowe są prezentowane bezpośrednio na wyświetlaczu

Zastosowana technologia UHF RFID pozwala na jednoczesny odczyt wielu tagów zlokalizowanych w dużych odległościach od siebie. W obszarach magazynowych, gdzie gotowe wyroby składowane są jeden obok drugiego, istnieje ryzyko błędnych odczytów. Inteligentne wózki widłowe z RFID używane w tych miejscach muszą być więc wyposażone w funkcję pozwalającą wykluczyć błędy odczytu.

"Dokładne wykrywanie obiektów, które znajdują się w zasięgu odczytu, jest dużym wyzwaniem dla aplikacji systemu UHF RFID", wyjaśnia kierownik projektu firmy Turck, Sun Zhenjun. "Dzieje się tak, ponieważ zakres pola magnetycznego UHF RFID jest bardzo rozległy i nieregularny. W skrajnych przypadkach w polu detekcji inteligentnego wózka z RFID pojawia się jednocześnie kilkadziesiąt tagów. Jeśli wózek widłowy nie jest w stanie zlokalizować właściwych elementów docelowych – sczytuje za dużo informacji. Efektem staje się duża liczba błędów w odbiorze i wysyłce, a także nieprawidłowe dane inwentaryzacyjne".

Łącznik między OT I IT

"Wprowadzając system UHF RFID, zaprojektowaliśmy monitorowanie i automatyzację całego procesu na podstawie zebranych danych w czasie rzeczywistym”, mówi Sun Zhenjun. „Kluczem do sukcesu są w szczególności wózki widłowe z RFID wyposażone w system Turck Vilant. Funkcja wykrywania punktów orientacyjnych pozwala im automatycznie określić właściwy kierunek transportowanego towaru. Dzięki temu system nie wymaga stosowania bramek RFID. Obniża to zdecydowanie koszt jego instalacji."

 
Fot. 3. Wykrywanie właściwych części stanowi duże wyzwanie dla zastosowań UHF RFID w zamkniętych i ograniczonych obszarach przechowywania

W razie potrzeby dodatkowe wózki widłowe, bramki RFID, E-KANBAN i inne urządzenia można podłączyć do platformy Turck Vilant Visibility Manager IIoT, która łączy obszar logistyczny z systemem zarządzania przedsiębiorstwem. Jako łącznik między OT i IT, platforma TVVM stanowi przejrzystą podstawę dla dostępności danych logistycznych w czasie rzeczywistym. Umożliwia to zwiększenie wydajności produkcji na poziomie operacyjnym.

W skrócie

W fabryce japońskich samochodów w Chinach wprowadzano automatyzację nadzoru procesów logistycznych dla gotowych wyrobów przy pomocy RFID. Wdrażany system zapewnia kompleksową przejrzystość, a tym samym płynniejsze procesy i bardziej efektywne procedury operacyjne. Aby zapewnić tę przejrzystość i dostępność danych logistycznych w czasie rzeczywistym, firma Turck opracowała rozwiązanie RFID w oparciu o system dla inteligentnych wózków widłowych Turck Vilant.

 
Fot. 4. Kierowca wózka widłowego może sprawdzić swój ładunek bezpośrednio na monitorze i uniknąć błędnych dostaw

 

Turck
www.turck.pl