System identyfikacji i zarządzania uprawnieniami dostępu IAM - bezpieczeństwo (Safety) i ochrona (Security) w jednym systemie

| Prezentacje firmowe Bezpieczeństwo

System IAM (Identification and Access Management) to najnowsze rozwiązanie firmy Pilz, które pozwala realizować indywidualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa maszyn i bezpieczeństwa przemysłowego za pomocą szerokiej gamy komponentów sprzętowych i programowych. Wszystko zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE w sprawie maszyn 2023/1230. System opiera się na znanych już urządzeniach PITreader (czytnik kluczy) czy PIT 4SEU (jednostka analizująca dla trybu pracy), a także współpracujących z nimi kluczy RFID (w wersji z predefiniowanymi uprawnieniami lub w wersji "generic" z możliwością programowania uprawnień). Rozwiązanie zyskało obecnie wiele dodatkowych komponentów, zapewniających szeroki wachlarz funkcjonalności.

System identyfikacji i zarządzania uprawnieniami dostępu IAM - bezpieczeństwo (Safety) i ochrona (Security) w jednym systemie

Zabezpieczenie dostępu dla osób nieuprawnionych

Rozwiązanie techniczne zapewniające bezpieczny dostęp do maszyny bazuje na systemie PITreader wraz z urządzeniem do ryglowania PSENmlock (w wersji autonomicznej lub ze zintegrowanym czytnikiem w kasetce PITgatebox) oraz przekaźnikiem bezpieczeństwa. Operator, w celu dokonania ingerencji w strefę pracy maszyny, musi ją zatrzymać i odblokować rygiel. Aby to zrobić, najpierw musi użyć czytnika klucza RFID. Jeżeli dane zapisane na kluczu umożliwiają wejście w strefę, czytnik potwierdzi zielonym światłem prawidłowość klucza, a operator po wciśnięciu żądania zatrzymania może odblokować rygiel. Jeżeli system nie rozpozna u operatora odpowiednich uprawnień do obsługi danej strefy, odblokowanie rygla nie będzie możliwe.

Rozwiązanie to pozwala zapewnić kontrolę nad tym, kto może odryglować/zaryglować zamek, wejść w strefę pracy maszyny, zatrzymać proces czy zresetować maszynę. Uprawnienia do obsługi takiego obszaru są nadawane pracownikowi po odpowiednim przeszkoleniu, a następnie przypisywane do klucza RFID i weryfikowane w stacji PITreader. Uprawnienia można zapisywać na kluczu RFID przypisanym do danego pracownika. Można również nadawać im terminowość. Gdy pracownik nie odświeży w dopuszczalnym terminie wiedzy z obsługi danej maszyny czy grupy maszyn lub pracy w danym obszarze, straci posiadane uprawnienia. Czytnik PITreader wykryje nieprawidłowości przy próbie podjęcia pracy z maszyną lub wejścia w obszar chroniony i nie zezwoli na to.

PITreader w połączeniu z modułem PITmode fusion umożliwia bezpieczny wybór trybu pracy do poziomu Performance Level PLd zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1.

Modułowość systemu IAM daje również możliwość zastosowania przycisków wyboru trybu pracy. Z kolei dostęp do danych z czytnika PITreader może się odbywać poprzez protokół Modbus/TCP lub REST API. Do sterownika safety informacja o trybie pracy przekazywana jest sygnałami dyskretnymi. Zestaw PIT mode fusion (PITreader + PITm 4SEU) może współpracować z dowolnym sterownikiem safety. Sterowniki PNOZmulti2 i PSS4000 mają już bloki programowe do obsługi tego urządzenia.

Funkcje systemu IAM

Wykorzystanie klucza elektronicznego w systemie IAM zabezpiecza przed niekontrolowanym startem maszyny. Operator, wchodząc w poszczególne strefy, loguje się do systemu i chowa klucz do kieszeni. Do momentu, kiedy nie opuści strefy i nie wyloguje się z systemu, nie może zresetować czy uruchomić maszyny. Do takiej strefy może zalogować się maksymalnie dwudziestu użytkowników uprawnionych do pracy w danej strefie. Wykorzystanie klucza elektronicznego niesie ze sobą wiele zalet w stosunku do standardowego klucza. Zagubiony klucz można w szybki sposób odtworzyć. Istnieje też opcja łatwego kodowania różnych uprawnień przy wymaganiach dla różnych stref (czego nie zapewnia klucz mechaniczny). Operator nie musi też wychodzić ze strefy tymi samymi drzwiami, którymi wszedł, co w przypadku rozległych obszarów (np. magazyny) stanowi dużą oszczędność czasu.

Wykorzystanie systemu IAM wpływa również na poprawę produktywności i wydajności, bowiem pracownicy z przypisanymi personalnie kluczami RFID stają się bardziej identyfikowalni, a co za tym idzie – bardziej odpowiedzialni i świadomi działań wykonywanych przy maszynie. Zaletą dla kadry menedżerskiej z kolei jest informacja o tym, kto i w jakim czasie był w danej strefie i jakie czynności wykonywał z maszyną. Przekłada się to na pracę zgodnie ze standardami danej maszyny, co nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także zmniejsza liczbę nieplanowanych zatrzymań.

Nowością systemu jest możliwość zarządzania uprawnieniami i zmianami w formie sieciowej, co zdecydowanie skraca czas potrzebny na obsługę (dotychczas wprowadzanie zmian wymagało ingerencji w każdy pojedynczy czytnik PITreader). Zmiany są załadowane do bazy danych, która w sposób ciągły komunikuje się z czytnikami, pozwalając uwzględnić nowe ustawienia bez zbędnego programowania czytnik po czytniku. W systemie IAM istnieje również możliwość obsługi kart identyfikacyjnych czy znaczników w formie naklejki – doposażono go też w klucze o różnej kolorystyce, co ułatwia podział na grupy wśród personelu.

Dzięki systemowi wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu można realizować indywidualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa maszyn oraz bezpieczeństwa przemysłowego za pomocą szerokiej gamy komponentów sprzętowych i programowych. Wszystko zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia UE w sprawie maszyn 2023/1230.

 

Pilz Polska
tel. 22 884 71 00
info@pilz.pl
www.pilz.pl