Wydajne, przyszłościowe napędy

| Prezentacje firmowe Silniki i napędy

Długa droga dzieli pierwsze komputery bez dysku twardego od dzisiejszych połączonych platform urządzeń mobilnych. Wydajność centralnych komponentów, takich jak procesory i pamięć RAM, trzeba było znacznie zwiększyć. Stały się one też coraz bardziej kompaktowe i energooszczędne. Oprogramowanie zaczęło być niezależne od sprzętu, a użytkownicy zyskali możliwość korzystania z całej palety nowych funkcji. Podobne trendy można zauważyć w obszarze automatyzacji. Te same oczekiwania odnoszą się do centralnych elementów nowoczesnych systemów automatyzacji, czyli inteligentnych systemów napędowych.

Wydajne, przyszłościowe napędy

Wszystkie typy maszyn w każdym sektorze przemysłu łączy jedna rzecz: producenci integrują coraz więcej napędów elektrycznych, zmieniając ich konstrukcję na modułową i zwiększając ich elastyczność dla użytkowników. Ale czy programiści i konstruktorzy rzeczywiście muszą projektować coraz większe szafki sterownicze i wykorzystywać napędy różnych serii, używając różnych narzędzi projektowania? To już przeszłość.

Szafki sterownicze nowoczesnych maszyn są w stanie obsługiwać wszystkie zastosowania – od głównych osi o mocy liczonej w kilowatach do małych napędów służących do przenoszenia. Nowa generacja rozwiązań ctrlX DRIVE znacznie ogranicza złożoność w tym zakresie. Standaryzowane oprogramowanie obejmuje cały zakres mocy. Modułowy system wieloosiowy sprawia, że indywidualne komponenty, które wcześniej były niezbędne, nie są już potrzebne. Producenci mogą również ograniczyć moc napędu i wprowadzać innowacje, aby wykorzystywać energię w optymalny sposób. Jeśli chodzi o rozmiary systemu, producenci maszyn podkreślają, że dzięki ctrlX DRIVE wystarczy jedna szafka sterownicza zamiast dwóch.

Szybkie projektowanie to szybszy zwrot inwestycji

Uniwersalna konstrukcja systemu ctrlX DRIVE znacznie ułatwia pracę programistów i specjalistów ds. wdrożeń, szybciej przynosząc rezultaty. Oznacza to skrócenie czasu wprowadzenia na rynek, a co nawet bardziej istotne – szybszy zwrot z inwestycji. Wielu dostawców napędów elektrycznych oferuje rozwiązania obejmujące szeroki zakres wydajności oraz wiele funkcji, ale niemal w każdym przypadku jest to kilka serii produktów. Z kolei dla każdej z tych serii przeznaczone są inne narzędzia projektowania, różne rozwiązania dostawców i opcje rozszerzeń. W związku z tym, różnią się one tak bardzo, że programów i zestawów parametrów nie można w prosty sposób kopiować. Prowadzi to często do niepotrzebnego duplikowania zadań.

W przypadku ctrlX DRIVE wygląda to inaczej: luki w systemie nie występują. Producenci maszyn korzystają z jednego systemu – przeznaczonego zarówno dla osi głównych o dużej wydajności, jak i osi zapasowych o małym zakresie działania. Bazując na rodzinach maszyn, mogą oni skalować moc poszczególnych modułów odpowiednio do potrzeb, bez dodatkowych nakładów. Standaryzowane środowisko projektowania obejmuje wszystkie formy maszyn. Struktura parametrów jest zawsze taka sama. Nasi klienci potwierdzili, że dzięki platformie ctrlX DRIVE mogli obniżyć koszty projektowania o ponad 20%.

 
Fot. 1. Serwonapędy ctrlX DRIVE (źródło: Bosch Rexroth AG)

Modułowa konstrukcja zapewnia największą swobodę projektowania

Dla nas ważne jest to, że użytkownicy systemu ctrlX DRIVE mogą łączyć wszystkie komponenty odpowiednio do potrzeb, dysponując największą swobodą projektowania swoich indywidualnych rozwiązań. Mogą np. wykorzystywać kompaktowe przetwornice w układach jedno- i dwuosiowych. W przypadku trzech lub więcej osi nasz modułowy system wieloosiowy umożliwia realizację dowolnych opcji połączeń. Projektanci są w stanie zwiększyć liczbę napędów, wykorzystując falowniki jedno- i dwuosiowe tego samego typu.

W przypadku zastosowań wieloosiowych napędy dysponują wspólnym zasilaniem i są połączone wspólną magistralą DC. Ponieważ w praktyce nie wszystkie osie mogą zapewnić pełną moc w tym samym czasie, a zastosowanie magistrali DC wiąże się z wymianą energii, producenci maszyn potrafią ograniczyć zainstalowaną moc połączenia nawet o 70% w porównaniu z zasilaniem jednoosiowym. Dodatkowo, mogą w sposób oszczędny kompensować problemy występujące w sieci, korzystając z dodatkowych środków w jednym centralnym punkcie. Oznacza to mniejszą liczbę komponentów złączy zasilania oraz niższe koszty systemu.

Wspólne zasilanie za pomocą magistrali DC otwiera interesujące możliwości w zakresie zwiększenia sprawności energetycznej. Funkcja oprogramowania Smart Energy Mode pozwala określać na różne sposoby napięcie magistrali DC oraz górne granice mocy wyprowadzanej i wprowadzanej. W rezultacie moduły pojemnościowe magistrali DC, służące do ograniczania wartości szczytowych obciążenia w sieci zasilającej, mogą być wykorzystywane optymalnie.

Przestrzeń to pieniądz

Użytkownicy maszyn oczekują, aby ich rozmiary były coraz mniejsze i aby w zakładzie dało się zmieścić jak największą liczbę urządzeń. Pomagamy w tej kwestii producentom maszyn, oferując najbardziej kompaktową technologię napędów – ctrlX DRIVE zajmuje nawet o 50% mniej miejsca w szafce sterowniczej niż standardowe rozwiązania. Silniki MS2N i MS2E oszczędzają również miejsce w obrębie maszyny. Udało nam się zwiększyć ich moc o 30% w stosunku do ich rozmiaru. W wielu przypadkach mniejszy rozmiar jest wystarczający. Ponadto innowacyjna technologia okablowania zapewnia dodatkową oszczędność miejsca i ogranicza koszty podłączania o połowę.

Jeśli koncepcja modułu maszyny zakłada sterowanie zdecentralizowane, nie potrzeba w tym celu ani milimetra dodatkowej przestrzeni, bo system sterowania ctrlX CORE jest wbudowany w główny system napędowy jako przyłączana karta i koordynuje podłączone osie. ctrlX CORE nadaje się do wszystkich zastosowań – od sterowania pojedynczą osią po skomplikowane systemy sterowania przemieszczeniami.

Gdy wprowadzono pierwsze smartfony, wielu "ekspertów rynkowych“ zgodnie przewidywało, że nikt nie będzie potrzebował tak dużej mocy i tak wielu funkcji w tak małym urządzeniu. Dla nas smartfon odzwierciedla nowoczesną automatyzację i fabrykę przyszłości.

 

Bosch Rexroth
www.boschrexroth.pl

Kontakt dla Czytelników:
mgr inż. Dominik Skoneczny
tel.: 22 738 18 69
dominik.skoneczny@boschrexroth.pl