Zobacz wszystkie

Kategorie

Nowa generacja czujników ultradźwiękowych LoRaWAN

Pepperl+Fuchs wprowadził nową generację czujników ultradźwiękowych Wilsen znajdujących zastosowanie w sektorze utylizacji odpadów, ochrony przeciwpowodziowej i środowiskach przemysłowych. Czujniki poziomu są nadal oferowane pod nazwą Wilsen.sonic.level, natomiast dołączają do nich modele Wilsen.sonic.distance przeznaczone do pomiaru odległości i poziomu. Zamiast procentowego poziomu napełnienia, mierzą one amplitudę sygnału odbitego echa. Dostarcza to m.in. informacji o tym, jak dobrze czujnik jest zorientowany względem wykrywanego obiektu. Czujniki charakteryzują się zwiększoną rozdzielczością wynoszącą 1 mm. Oprócz wcześniejszych modeli o zakresie pomiaru 2,5 m i 4 m, są teraz dostępne również wersje 7-metrowe, mogące znaleźć zastosowanie w większych silosach i zbiornikach oraz przy prowadzeniu pomiarów np. z wyższych mostów.

W nowej generacji czujników, komunikacja przez kanał downlink po zintegrowaniu urządzeń z siecią LoRaWAN, umożliwia zdalny dostęp do parametrów konfiguracyjnych. Pepperl+Fuchs udostępnia do tego celu specjalną usługę internetową. Użytkownik może w łatwy sposób tworzyć kody HEX i przesłać je bezpośrednio za pomocą API do kolejek wiadomości w platformach IoT TTN (The Things Network) i ChirpStack (v3 i v4). Jeśli używana jest inna platforma IoT, niż TTN lub ChirpStack, lub gdy nie jest dostępny klucz API sieci, kod HEX można również łatwo skopiować i wkleić do innych aplikacji i wysłać przez kanał downlink. Dekoder odpowiedzi downlink, również zintegrowany z usługą internetową, umożliwia odszyfrowanie wiadomości potwierdzających od czujników Wilsen i przetworzenie ich na tekst zrozumiały dla użytkownika.

Kanał downlink umożliwia teraz ustawienie 10-minutowego interwału pomiaru i transmisji czujników Wilsen, bez naruszania restrykcji protokołu LoRaWAN. Stanowi to zaletę zwłaszcza w aplikacjach do pomiaru poziomu. W przypadku przewidywanych opadów deszczu, Wilsen jest przełączany z wyprzedzeniem na 10-minutowy interwał pomiaru przez kanał downlink, co pozwala natychmiast zidentyfikować szybkie zmiany poziomu i ocenić ryzyko powodzi. Po zakończeniu opadów deszczu, czujnik jest przełączany do swojego pierwotnego statusu za pomocą polecenia downlink, co zmniejsza pobór prądu z baterii.

Do czujników Wilsen nowej generacji, firma Pepperl+Fuchs oferuje również darmowe narzędzie programowe pozwalające oszacować czas pracy na baterii na podstawie różnych parametrów, w tym lokalizacji czujnika, częstotliwości pomiarów i transmisji oraz jakości połączenia LoRaWAN w miejscu pracy. Wyniki obliczeń pozwalają ustawić odpowiednie parametry pracy czujnika w konkretnej aplikacji, aby uzyskać jak najdłuższy czas pracy baterii oraz oszacować czas do wymiany baterii.