Zobacz wszystkie

Kategorie

Siłowniki liniowe z wbudowanymi silnikami StepSERVO

Kategoria produktu: Napędy liniowe

Applied Motion Products wprowadza do oferty siłowników liniowych nową serię siłowników TBSM11 pracujących z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego, zawierających wbudowane silniki linii StepSERVO. W porównaniu z konwencjonalnymi siłownikami z silnikiem krokowym charakteryzują się one większymi przyspieszeniami i krótszym cyklem ruchu, pozwalającymi na zastosowania w aplikacjach wymagających szybkiego startu i zatrzymania.

Wytwarzają szczytowy moment obrotowy do 50% większy od momentu trzymającego. Zawierają wbudowaną śrubę z nakrętką kulową, co eliminuje konieczność sprzęgania mechanicznego i oszczędza przestrzeń montażową. Siłowniki TBSM11 pracują z siłą do około 90 N i zapewniają rozdzielczość 0,005 mm na pełen krok.

Mogą być programowane w języku Q Programming obsługującym komendy ruchu, kontroli linii I/O, matematyczne i sekwencjonowania. Zawierają port RS-485 umożliwiający pracę w sieci w aplikacjach z wieloosiowych. Są polecane do zastosowań w maszynach pakujących, aparaturze medycznej, automatach pick-and-place oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola przemieszczenia liniowego.