Zobacz wszystkie

Kategorie

Liniowy serwonapęd o skoku 12,7 mm i rozdzielczości 1,25 µm z wbudowanymi enkoderami

Kategoria produktu: Serwonapędy i serwosilniki

SDLM-019-070-01-01 to najnowszy w ofercie firmy Moticont liniowy serwonapęd z bezpośrednim sprzężeniem, niewykazujący luzów i zacięć oraz charakteryzujący się dużym przyspieszeniem, dużą prędkością obrotową, dużą rozdzielczością i długim czasem bezawaryjnej pracy. Zawiera wewnętrzny enkoder optyczny z wyjściem kwadraturowym, przymocowany bezpośrednio do wałka dla zapewnienia największej możliwej dokładności.

Rozdzielczość dla tego modelu wynosi 1,25 µm. Serwonapęd pracuje ze skokiem 12,7 mm oraz charakteryzuje się siłą ciągłą 2,7 N i szczytową 8,5 N. Jego kolejną zaletą jest cicha i bezawaryjna praca.

Zakres zastosowań obejmuje produkcję (sprzęt do montażu i inspekcji), sortowanie i pakowanie, aparaturę medyczną, pozycjonowanie anten, siłowniki sterujące pracą zaworów itp.

Bezpośrednie sprzężenie obciążenia z wałkiem o małej inercji eliminuje luzy oraz pozwala na uzyskiwanie szybkich przyspieszeń. Oba końce silnika i końcówki wałka zawierają gwintowane otwory montażowe do łatwej integracji serwonapędu w nowych i istniejących już aplikacjach.