Sobota, 17 grudnia 2022

Elektrotechnika i rozdzielnice elektryczne

Przesyłanie i rozdział energii elektrycznej, przełączanie obwodów, a także zapewnianie odpowiedniej ochrony systemów montowanych w szafach i obudowach – z tymi zagadnieniami automatycy oraz elektrycy spotykają się bardzo często. Tematyka zasilania stanowi w przemyśle, ale też w branżach takich jak infrastrukturalna, transportowa czy teleinformatyczna, jedno z kluczowych zagadnień – szczególnie w kontekście wzrostu liczby stosowanych urządzeń elektronicznych. Tworzy to również po stronie producentów i dostawców atrakcyjny, ale też wysoce konkurencyjny rynek. Wymienione tematy omawiamy w drugiej części analiz zawartych w informatorze.

Elektrotechnika i rozdzielnice elektryczne

Obudowy i szafy przemysłowe

Sektory związane z produkcją i dystrybucją szaf oraz obudów stanowią obszary zainteresowania wielu firm branżowych. Obudowy profesjonalne wykorzystywane są zarówno w przemyśle, budownictwie, energetyce, jak też wielu innych dziedzinach – związanych z IT, transportem, infrastrukturą czy medycyną. Sprawia to, że ich rynkiem interesuje się wielu producentów krajowych i zagranicznych, czego efektem jest duża konkurencyjność i podaż samych produktów. Aczkolwiek dzisiaj branża ta doświadcza gorszego okresu pod względem koniunktury, przy czym koronawirus jest jedynie jednym z tego powodów.

 
Najpopularniejsze rodzaje obudów sprzedawanych na rynku lokalnym

Obudowy z tworzyw sztucznych

Jak wygląda krajowy rynek obudów z tworzyw sztucznych? Jakie są w jego przypadku czynniki prorozwojowe i hamujące te zmiany? Omawianej branży, zdaniem naszych respondentów, sprzyja dobra koniunktura w przemyśle i budownictwie oraz liczne inwestycje, w tym wspierane dotacjami krajowymi i unijnymi. Inwestycje mają też miejsce w obszarze energetyki i infrastruktury, aczkolwiek wiodącym czynnikiem wydaje się być dzisiaj budownictwo mieszkaniowe. Wśród odpowiedzi pojawiły się też wskazania rosnących wymogów jakościowych oraz innowacyjnych rozwiązań, na które jest popyt na rynku.

 
Najpopularniejsze w kraju marki obudów i szaf metalowych; zestawienie nie dotyczy udziałów firm w rynku

Wśród negatywów rynkowych podczas ostatniego badania wymieniany był naturalnie COVID- 19, aczkolwiek więcej wskazań dotyczyło tego, co od wielu lat doskwierało temu rynkowi – tj. importu tanich wyrobów z Dalekiego Wschodu. Jego skutkiem jest duża konkurencja na rynku i pojawianie się tu tanich wyrobów o niższej jakości, a także kopii produktów markowych. Oczywiście nie każda obudowa wyprodukowana w Azji jest zła, jednak niekorzystny wizerunek tamtejszych producentów cały czas uwidacznia się w komentarzach – i to pomimo ciągłej ewolucji firm dalekowschodnich. Pokrewnym zagadnieniem jest niska marżowość w sektorze produkcji i dystrybucji obudów z tworzyw sztucznych. Tutaj jako ciekawostkę warto dodać, że zakłócenia dostaw z zagranicy, które pojawiły się w kontekście koronawirusa, sprzyjały producentom rodzimym, na co zwrócił uwagę jeden z wypowiadających się dostawców.

Do nowości i trendów na rynku zostały zaliczone przede wszystkim kwestie związane z nowoczesnym wzornictwem, w tym zmianami koloru obudów i wykonywaniem bezpośrednich nadruków. "Kastomizacja i obróbka zostaje coraz częściej przenoszona na producenta – klient kupuje i od razu montuje urządzenia w przygotowanej obudowie" – stwierdził jeden z respondentów. Innowacje obejmują tutaj również: produkcję obudów indywidualnych bez narzędzi wtryskowych oraz projektowanie obudów uniwersalnych z możliwością wprowadzania wielu modyfikacji. Dodatkowymi istotnymi kierunkami zmian są: wykorzystywanie materiałów zapewniających lekkość obudów przy zachowaniu ich wysokiej ochrony (nawet IP69 oraz IK10), materiałów odpornych na czynniki zewnętrzne, a także projektowanie pod kątem łatwego montażu.

Szafy i obudowy metalowe

Analogiczne zestawienie jak dla wersji z tworzyw sztucznych można przedstawić w przypadku szaf i obudów metalowych. Wymieniane przez respondentów czynniki wskazywały na dobrą kondycję przedsiębiorstw i liczne inwestycje w obszarze przemysłu oraz energetyki, infrastruktury czy transportu, które sprzyjają rozwojowi omawianego rynku. Owe wdrożenia są finansowane zarówno ze środków krajowych, jak też dotacji unijnych, zaś potrzeby w zakresie szaf i obudów wynikają w przemyśle z procesów automatyzacji i robotyzacji, a także rozwoju producentów maszyn. Odbiorcy poszukują dobrych jakościowo wyrobów, w tym o ściśle określonych cechach – np. w zakresie ochrony EMC, pokrycia lakierem, itd. Dostawcy obudów i szaf korzystają również z otwierających się sektorów rynku. Jako taki wymieniana była branża energetyki odnawialnej, dla której m.in. wykonywane są na zamówienie rozdzielnice do farm fotowoltaicznych.

Po stronie negatywów w trakcie badania wymieniane były czynniki podobne do tych artykułowanych w przypadku obudów z tworzyw sztucznych. Pojawił się tu koronawirus i jego skutki związane ze zmniejszonym popytem na obudowy, ale też duża konkurencja, napływ tanich produktów z Dalekiego Wschodu i wysokie koszty transportu. Należy tu zauważyć, że producenci i dostawcy obudów, jeżeli chodzi o konkurencję azjatycką, są w lepszej sytuacji niż firmy z branży produktów plastikowych, bowiem waga i koszty transportu szaf i obudów metalowych sprzyjają ich produkcji blisko rynków zbytu. Aczkolwiek nadal marżowość na rynku, szczególnie gdy chodzi o produkty dla budownictwa, jest dla wielu przedsiębiorców daleka od satysfakcjonującej, zaś konkurowanie odbywa się głównie w obszarze jak najniższej ceny.

Do nowości i trendów na rym rynku zaliczone zostały: kastomizacja obudów w połączeniu profili aluminiowych z giętymi elementami, kompaktowe konstrukcje modułowe, spawanie laserowe elementów i nowe możliwości łączenia różnych materiałów. Wielu respondentów zwracało uwagę na zagadnienia związane z projektowaniem i dostępność konfiguratorów do projektowania szaf, a także narzędzi do wprowadzania modyfikacji do obudów. Rzadziej wskazywane były zmiany związane z wzornictwem czy dodatkowymi systemami – np. zarządzania temperaturą i rozdziałem energii. Kilka razy pojawiło się natomiast hasło dotyczące uniwersalności obudów i ich elementów.

 
Najpopularniejsze w kraju marki obudów z tworzyw sztucznych; zestawienie nie dotyczy udziałów firm w rynku

Co się liczy dla klientów?

Pomimo różnorodności typów i zastosowań obudów, producenci oraz dystrybutorzy branżowi spotykają się z dosyć podobnymi do siebie potrzebami klientów. Zarówno w przypadku obudów metalowych, jak też wykonywanych z tworzyw sztucznych, liczą się przede wszystkim parametry techniczne (wymiary, materiał, stopień ochrony, izolacja, itd.), które są definiowane przez zastosowanie szafy czy obudowy. Naturalnie ważna jest też atrakcyjna cena (szczególnie dla obudów z tworzyw sztucznych), niezmiennie istotnym parametrem jest "krótki termin dostawy", co wiąże się ze sprawną i szybką logistyką po stronie dostawcy.

 
Kluczowe dla krajowych odbiorców cechy szaf i obudów

Liczba cech istotnych dla decyzji zakupowych jest znacznie większa – są nimi m.in.: zakres oferty dostawcy, certyfikaty i zgodność z przepisami, wsparcie techniczne oraz kwestie współpracy z dostawcą. Co ciekawe – marka sklasyfikowana została na dosyć odległym miejscu – i nie jest to przypadek, bowiem znaczenie tego parametru oddalało się od początku statystyki przy każdej z publikowanych analiz. Oczywiście należy też zaznaczyć, że zależnie od typu obudowy i jej zastosowania istotność omawianych cech zmienia się. Pisaliśmy o tym już wielokrotnie i jedynie można podkreślić, że specjalizacja pod względem dopasowywania obudów do aplikacji cały czas postępuje, a klienci wymagają dzisiaj od dostawców znacznie więcej niż tylko oferty produktów standardowych. Tak jest też w przypadku usług, które w wielu firmach stały się standardowym elementem oferty rynkowej.

W tym miejscu warto dodać, że omawiana w analizie branża, niezależnie o jakim typie obudów i firm mowa, jest silnie konkurencyjna. W każdym badaniu od 50% do 60% uczestników tak właśnie oceniało omawiane rynki. Warto przy tym zauważyć, że praktycznie nie pojawiły się tu głosy wskazujące na mały poziom konkurencyjności.

 
Najbardziej perspektywiczne sektory rynku krajowego będące odbiorcami obudów z tworzyw sztucznych

Andrzej Kalata

OEM Automatic

  • Jakie są preferencje zakupowe odbiorców, jeżeli chodzi o obudowy i szafy przemysłowe?

Odbiorcy zwracają uwagę m.in. na takie cechy szaf jak stosowany materiał oraz stopień ochrony, które są bezpośrednio zdeterminowane przez tworzoną aplikację. Przykładowo w naszej ofercie znajdują się szafy hygienic design dla przemysłu farmaceutycznego i medycznego, które charakteryzują się wieloma bardzo charakterystycznymi rozwiązaniami technicznymi dla tych branż. Takimi są: wymienne uszczelki, skośne daszki, specjalne zamki bez zagłębień czy odpowiednio wykończone powierzchnie, które są niespotykane w szafach dla innych branż.

Innym istotnymi cechami są certyfikaty, jakie mają oferowane wyroby. Nawet klienci, którzy są w stanie we własnym zakresie wyprodukować szafę sterowniczą, coraz częściej decydują się na stosowanie certyfikowanych, gotowych obudów, co znacząco ułatwia im sprzedaż maszyn czy urządzeń do krajów Ameryki Północnej lub też do wymagających gałęzi przemysłu – np. morskiego, chemicznego czy petrochemicznego. Dodatkowo dla klientów ważne są też: łatwość i szybkość montażu oraz rozbudowy szaf i cena zakupu.

  • Czym jeszcze dostawcy mogą przekonywać klientów do wyboru konkretnych produktów?

Na pewno szerokością oferty, choć na kolejnym miejscu wskazałbym logistykę. Przykładowo posiadanie przez nas magazynu w Warszawie jest ważnym argumentem w rozmowach z naszymi klientami. Oczywiście oferujemy też możliwości dostaw wersji o niestandardowych wymiarach czy szaf i obudów wstępnie otworowanych oraz wyposażonych w szyny DIN. Bardzo dużym wsparciem dla naszych klientów są też narzędzia wspomagające projektowanie – poczynając od projektowania rozdzielnic, poprzez aplikacje do zarządzania ciepłem, na bibliotekach EPLAN oraz konfiguratorach systemów połączeń szynowych kończąc.

Marki polskie i zachodnie

Pytanie o popularne marki szaf i obudów zadajemy za każdym razem ankietowanym respondentom, zaś odpowiedzi na nie przynoszą z jednej strony potwierdzenie status quo na rynku, z drugiej zaś – pewne niewielkie, ale zauważalne zmiany. W przypadku wersji metalowych czołową pozycję zajął niemiecki Rittal. Na drugim miejscu znalazły się ex aequo rodzimy ZPAS oraz francuski Schneider Electric. Innymi ważnymi markami są na omawianym rynku m.in. Hammond, Radiolex, RTA, ABB, apra-norm, Gainta, Eaton oraz Ergom. A więc jest podobnie, jak w przypadku badań z ostatnich lat.

 
Najbardziej perspektywiczne sektory rynku krajowego będące odbiorcami szaf i obudów metalowych

Tym, co można było zauważyć w okresie kończącej się dekady, był powolny spadek popularności marki Pentair/Schroff. Dawniej obydwie (szczególnie Schroff) klasyfikowane były blisko Rittala, zaś firma była obecna u nas nie tylko przez dystrybutorów, ale też aktywnie działała bezpośrednio. Nastąpiły tu jednak zmiany, w tym związane z podziałem firmy Pentair i jej funkcjonowaniem (w zakresie obudów i pokrewnych produktów) jako nVent. Wprawdzie przedsiębiorstwo ma nadal w Warszawie swoje przedstawicielstwo, a w kraju jej produkty dostępne są u pięciu dystrybutorów, jednak pod względem rozpoznawalności Schroff stracił na popularności, oddalając się w tym zakresie od stanu sprzed dekady.

 
Konkurencja w branży produkcji i dystrybucji szaf oraz obudów

Jeżeli chodzi o obudowy z tworzyw sztucznych, to tutaj również można mówić o zmianach. Do takich należy przede wszystkim wzrost popularności producentów rodzimych. Pierwsze trzy miejsca zajęły firmy: Fibox, Kradex oraz Bopla – i stan ten powtarza się z dokładnością do kolejności w ostatnich analizach. Rodzimy Kradex zyskał w branży silną pozycję, zaś kolejnymi rodzimymi firmami o rosnącym znaczeniu są Maszczyk oraz Elektro- Plast. Jeżeli chodzi o podmioty zagraniczne, to w dalszej części stawki są m.in. Hammond, Ensto, Schneider Electric, Spelsberg i Rittal. Należy jednak zaznaczyć, że prezentowana statystyka powstaje na bazie subiektywnych ocen popularności marek i nie świadczy o udziałach firm w rynku czy też realizowanej przez nie sprzedaży.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej