OSM Piątnica wdraża system Wonderware MES

| Technika

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy jest jednym z liderów rynku oferujących szeroki asortyment produktów mleczarskich i ma prawie 50-procentowy udział w sprzedaży serka wiejskiego na polskim rynku. Tajemnica jej sukcesu tkwi nie tylko w prowadzeniu w pełni zautomatyzowanego procesu produkcyjnego pod ścisłym nadzorem technologiczno-sanitarnym, ale też w sięganiu po nowoczesne rozwiązania z dziedziny efektywnego zarządzania i kontroli produkcji.

OSM Piątnica wdraża system Wonderware MES

Chcąc nadążyć z produkcją jednego z flagowych wyrobów i sprostać wymaganiom popytu, firma wyposażyła ostatni etap linii technologicznej w jedną z najbardziej wydajnych maszyn pakujących w tej części Europy. Kluczową kwestią jest jednak właściwy sposób zarządzania produkcją wraz z nadzorem efektywności i utrzymania ciągłości pracy.

Z tych powodów zarząd OSM Piątnica zdecydował się na wprowadzenie systemu MES wspomagającego zarządzanie wydajnością produkcji maszyny pakującej serki wiejskie.

WDROŻENIE SYSTEMU MES

Omawiany system oparto na oprogramowaniu Wonderware MES, a w szczególności na module Wonderware Performance Software służącym do analizy przestojów oraz wydajności pracy maszyn. Wdrożony system, dzięki wykorzystaniu elastycznej architektury ArchestrA, automatycznie rejestruje stan maszyny.

Cele wdrożenia:

 • Stworzenie jednolitego systemu raportowania wydajności produkcji
 • Kontrola aktualnego stanu maszyny
 • Analiza wydajnościowa poprzez monitorowanie wskaźnika OEE
 • Analiza mocy produkcyjnych oraz zużycia surowców

Oczekiwania klienta:

 • Wykrycie oraz eliminacja najczęstszych przyczyn przestojów maszyny pakującej
 • Usprawnienie dotychczasowego sposobu zarządzania produkcją
 • Minimalizacja nakładu obowiązków operatorów na potrzeby systemu

Na bieżąco wylicza wskaźnik efektywności OEE, nie ingerując w sposób prowadzenia procesu. Dzięki możliwości wykrycia najczęstszych awarii, operatorzy zajmujący się utrzymaniem ruchu mogą łatwo dotrzeć do źródła przyczyn przestojów, a nie tylko niwelować skutki zatrzymania urządzenia.

Dodatkowo, stworzone zostały obiekty przypominające o zbliżających się terminach prac konserwacyjnych. W tym celu dokonują one analizy czasu pracy lub liczby wykonanych cykli poszczególnych podzespołów maszyny. Wybrane parametry maszyny pakującej są rejestrowane za pomocą oprogramowania Wonderware Historian.

Na potrzeby systemu została stworzona odrębna wizualizacja w środowisku Wonderware InTouch służąca do uruchamiania kolejnych zleceń produkcyjnych oraz rozliczania produkcji. Dzięki Wonderware MES rejestrowane są wszystkie parametry związane z powstawaniem danego asortymentu, od źródła surowca po datę przydatności i informację o osobie obsługującej maszynę.

KLUCZOWE EFEKTY WDROŻENIA

Bezsprzecznie najbardziej miarodajną korzyścią z wdrożenia systemu Wonderware są wszechstronne raporty, przygotowywane na potrzeby pracowników działów utrzymania ruchu oraz kierownictwa. Zastąpiły one dotychczasowy sposób zbierania danych o produkcji, a ponadto stały się przystępnym i szybkim źródłem informacji na temat najczęstszych awarii, stanów pracy, konserwacji i rozliczeń zasobów zużywanych podczas pakowania.

Rezultaty wdrożenia:

 • Zestaw raportów będących bogatą bazą wiedzy dla działu Utrzymania Ruchu i Zarządzania Produkcją
 • Dostęp do aktualnych danych z hali produkcyjnej poprzez portal internetowy Information Server
 • W pełni automatyczne logowanie stanów pracy oraz przestojów
 • Przypominanie o zbliżających się terminach konserwacji poszczególnych podzespołów maszyny
 • Zwiększenie wskaźnika wydajności OEE o 8% dzięki odkryciu słabych punktów w procesie pakowania i późniejszej optymalizacji
 • Zapewnienie kontroli jakościowo-ilościowej pakowanego asortymentu dzięki wprowadzeniu zleceń produkcyjnych

"Na podstawie raportu pokazującego stopień wykorzystania maszyny, szef produkcji jest w stanie wyliczyć rezerwowe moce produkcyjne, a tym samym zwiększyć wydajność linii. (…). Wiedzieliśmy, że jest to możliwe, ale nie sądziliśmy, że poprawa może być aż tak duża. Uspokoiło nas to, że przy zwiększeniu produkcji linia nie będzie "wąskim gardłem" ograniczającym wydajność" – przekonuje główny automatyk mleczarni w Piątnicy.

Dostęp on-line do wszystkich raportów oraz podstawowych i aktualnych parametrów związanych z pakowanym asortymentem zapewnia portal raportowy Wonderware Information Server. Pozwala on na przeprowadzenie różnorodnych analiz opartych o rzeczywiste dane z dowolnego miejsca, nie tylko na terenie zakładu.

Wartą podkreślenia cechą systemu jest łatwość projektowania i rozwoju aplikacji, jaką zapewnia architektura ArchestrA oraz uproszczenie zarządzania zleceniami produkcyjnymi w module Wonderware Performance. Dzięki tym funkcjom, czas potrzebny na dodawanie zleceń do kolejki dla zdefiniowanego wcześniej asortymentu może być ograniczony do minimum.

Mleczarnia w Piątnicy, chcąc poprawiać efektywność produkcji kolejnych linii, rozważa następne wdrożenia na inne maszyny pakujące, przy użyciu tych samych zasobów sprzętowych i licencyjnych. "W przyszłości chcemy rozbudować system raportowania o kolejne maszyny i linie produkcyjne, aby móc w pełni analizować pracę naszego zakładu." – podsumowuje główny automatyk OSM Piątnica.

Aplikacja wykonana została przez firmę Milkomatic Sp. z o.o. W systemie wykorzystano Platformę Systemową Wonderware, Wonderware MES oraz Wonderware InTouch. Więcej informacji na stronie www.astor.com.pl