DataVS2 - elastyczne i wydajne czujniki wizyjne

| Technika

Czujniki wizyjne DataVS2 mają właściwości pozwalające w elastyczny i intuicyjny sposób sprostać wymaganiom stawianym systemom wizyjnym w wielu procesach produkcyjnych. Stosowane są w maszynach i liniach pakujących w przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutycznym, elektronicznym oraz w zakładach motoryzacyjnych. DataVS2 jest odpowiednim rozwiązaniem, gdy standardowe czujniki fotoelektryczne nie są w stanie sprostać wymaganiom aplikacji, oraz ekonomiczną i prostą alternatywą dla tradycyjnych systemów wizyjnych.

DataVS2 - elastyczne i wydajne czujniki wizyjne

Rys. 1. Pole widzenia czujnika

DataVS2 to kompaktowe, kompletne urządzenie składające się z układu optycznego, wbudowanego oświetlacza z czerwoną diodą LED oraz układu elektronicznego. Niewielkie wymiary czujnika (70 × 52 × 40 mm) pozwalają na jego montaż nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Standardowe obiektywy o ogniskowych 6, 8, 12 i 16 mm dają szerokie możliwości dostosowania pola widzenia czujnika do aplikacji, natomiast pokrętło nastawy ostrości na panelu przednim pozwala precyzyjnie wyregulować ostrość. Czujnik działa na zasadzie porównywania pozyskanego w danym momencie obrazu cyfrowego (o rozdzielczości 640×480 pikseli) z obrazem wzorcowym.

Jego konfiguracja odbywa się w sposób intuicyjny z wykorzystaniem komputera poprzez sieć Ethernet. Czujnik wyposażony jest w 14 różnych algorytmów do kontroli, w tym dopasowanie wzorca w obrębie 360° oraz umożliwia zapisanie do 20 różnych projektów. W zależności od zainstalowanych algorytmów do kontroli czujnik wizyjny DataVS2 dostępny jest w czterech różnych wersjach:

 • Object Recognition (OBJ) - rozpoznawanie obiektów,
 • Advanced Object Recognition (AOR) - zaawansowane rozpoznawanie obiektów,
 • Identification (ID) - odczyt kodów kreskowych oraz OCV,
 • Professional (PRO) - rozbudowany czujnik ze wszystkimi funkcjonalnościami z wersji AOR i ID.

Najważniejszymi cechami czujników wizyjnych są rodzaje zaimplementowanych typów algorytmów do kontroli. Wśród nich znajdują się:

 • Brightness - badanie poziomu jasności obiektu,
 • Contrast - kontrola kontrastu,
 • Width - pomiar szerokości obiektu,
 • Edge Count - liczenie krawędzi wzdłuż linii,
 • 360°Pattern match - odnajdywanie wzorca w obrębie 360°,
 • Contour Match - odnajdywanie kształtu wewnątrz danego obszaru (ROI),
 • 360°Contour Counter - zliczanie, ile razy kontur odniesienia został odnaleziony w danym obszarze (ROI),
 • 360°Defect Finder - wykrywa nawet najmniejsze wady kontrolowanej części,
 • Barcode reader - odczytuje i dekoduje jeden (lub więcej) kodów kreskowych,
 • Datamatrix reader - odczytuje kody dwuwymiarowe datamatrix,
 • OCV - sprawdzanie jakości drukowanych znaków.

OPROGRAMOWANIE

Do czujnika dołączone jest oprogramowanie konfiguracyjne, które krok po kroku prowadzi przez kolejne etapy konfiguracji, dzięki czemu staje się ona szybka i prosta nawet dla początkujących użytkowników:

Rys. 2. Przykładowe aplikacja: (a) kontrola kierunku położenia śruby, (b) kontrola położenia korka, (c) kontrola poziomu cieczy

Krok 1: Ustawianie obrazu

Pierwszy krok polega na nawiązaniu połączenia z czujnikiem oraz skonfigurowaniu parametrów jakości obrazu (ostrość, czas naświetlania), tak aby uzyskać ostry i jasny obraz. Po uzyskaniu wymaganych wyników użytkownik może zapisać obraz, który będzie służył jako wzorzec podczas pracy czujnika.

Krok 2: Uczenie się

Drugi krok polega na ustawieniu narzędzi do lokalizacji i kontroli danych obszarów z obrazu, które pozwalają na odróżnienie obiektów poprawnych od wadliwych. Możliwy jest wybór maksymalnie jednego typu lokalizatora oraz jednego lub więcej typów narzędzi do kontroli.

Krok 3: Działanie

W trzecim kroku konfiguruje się wyjścia cyfrowe czujnika, symuluje działanie czujnika na komputerze w celu sprawdzenia poprawności wyboru algorytmów do kontroli. Czujnik zostaje uruchomiony, natomiast komputer służy do sterowania diagnostyką.

Wszystkie modele DataVS2 są kompatybilnie z panelem operatorskim VSM, który umożliwia wyświetlanie przetworzonych obrazów wraz z wynikami kontroli, zmianę projektów, jak również dokładne doprecyzowanie parametrów czujnika.

Panel ten składa się z 3,5" kolorowego wyświetlacza LCD i 8 przycisków. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktową firmy Datalogic na stronie internetowej www.oemautomatic. pl oraz zamówienia bezpłatnego katalogu papierowego w języku polskim.

Mariusz Szabłowski
OEM Automatic

www.oemautomatic.pl