Ograniczniki przepięć firmy Weidmüller

| Automaticon 2013

Nowe moduły VPU firmy Weidmüller klasy 1, 2 i 3 zapewniają ochronę przeciwprzepięciową zgodną z obecną normą IEC 61643-11 oraz obowiązującymi od 2013 roku przepisami EN 61643-11. Cechują się one innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi i, zapewniając najlepszą ochronę instalacji, stanowią również bezpieczną inwestycję na przyszłość.

Ograniczniki przepięć firmy Weidmüller

Rys. 1. Ochronniki VPU zawierają warystory oraz iskierniki, dzięki czemu są gotowe na przyszłość, a jednocześnie już dzisiaj spełniają nową międzynarodową normę i gwarantują trwałą ochronę maszyn oraz instalacji

Weidmüller oferuje nowe, cechujące się przemyślanym projektem moduły do ochrony przeciwprzepięciowej VPU, które dają użytkownikowi pewność, że podejmuje długoterminową inwestycję. Dzięki kompleksowej gamie produktów klasy 1, 2 i 3 firma Weidmüller nie pozostawia niczego przypadkowi - nowe ochronniki są zgodne zarówno z bieżącą normą IEC 61643-11, jak też przepisami przyszłej normy unijnej EN 61643-11.

W przypadku tej ostatniej, której przepisy zaczynają obowiązywać w tym roku, położono nacisk m.in. na zapewnianie wysokiego stopnia ochrony przeciwprzepięciowej. Bazujące na wykorzystaniu zarówno warystorów, jak też iskierników, moduły VPU są gotowe na przyszłość, a jednocześnie już dzisiaj spełniają nową normę, zapewniając trwałą ochronę instalacji.

Ponadto zgodność z normami do przynajmniej pięciu lat wstecz gwarantuje, że użytkownicy nowych VPU mogą do minimum zredukować iteracyjne kroki związane z planowaniem zgodnym z normą IEC 61643-12 oraz ewentualną koniecznością przeprojektowywania urządzeń. Omawiane produkty charakteryzują się też wieloma praktycznymi cechami wspierającymi elektroinstalatorów przy montażu oraz serwisantów wykonujących prace konserwacyjne instalacji ochrony przeciwprzepięciowej.

Nowe moduły VPU mogą być swobodnie rozmieszczone w szafie rozdzielczej dzięki możliwości obrotu cokołu o 180°. Cecha ta pozwala również zapewnić jak najkrótszą drogę do przewodu wyrównawczego dla prądu piorunowego. Urządzenia mają duże, centralnie umieszczone okienko ze wskaźnikiem zapewniające dobrze widoczną informację o statusie funkcji ochronnej.

Nowy rodzaj uchwytu cokołu zapewnia jego szybki montaż na szynie bez konieczności stosowania narzędzi, a odporna na wibracje wkładka ogranicznika zatrzaskuje się w cokole w sposób słyszalny i odczuwalny. Również demontaż modułów szyny nośnej, nawet w przypadku ich instalacji w grupach, jest szybki i polega na pociągnięciu cokołu.

Jednocześnie innowacyjny mechanizm mocowania tego ostatniego zapewnia możliwość precyzyjnego demontażu cokołu z szyny. Również zestyk do zdalnej sygnalizacji może być szybko i pewnie podłączony dzięki wykorzystaniu złącza push-in. Zapewnia on wiarygodne informacje o statusie funkcji ochronnej.

DLACZEGO OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA?

Rys. 2. Szeroki zakres produktów VPU firmy Weidmüller dla sieci energetycznych stanowi odpowiedź na rosnące wymagania przedstawione w normach IEC 61643-11 oraz EN 61643-11 (jej przepisy zaczynają obowiązywać w 2013 roku). Szczegół 1: Centralnie umieszczone okienko ze wskaźnikiem zapewnia dobrze widoczną informację o statusie funkcji ochronnej. Szczegół 2: Odporna na wibracje wkładka ogranicznika zatrzaskuje się w cokole w sposób słyszalny i odczuwalny

Zgodnie ze statystykami firm zajmujących się ubezpieczeniami nieruchomości, wyładowania piorunowe i przepięcia są istotnym czynnikiem powodującym uszkodzenia instalacji budynków i innych obiektów.

Właściciele tych ostatnich muszą chronić swoje inwestycje z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i zgodnie z bieżącymi normami - tymczasem, jak wiadomo, koszt wdrożenia zabezpieczeń stanowi jedynie ułamek kosztów ponoszonych w przypadku wystąpienia awarii.

Producenci i użytkownicy systemów ochrony piorunowej i przeciwprzepięciowej zredefiniowali wymagania stawiane niezawodnym rozwiązaniom chroniącym osoby i obiekty, wpływając na obecną IEC 61643-11 oraz wchodzącą w życie w 2013 roku normę EN 61643-11. Obydwie dotyczą urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej stosowanych w zakresie sieci energetycznych.

NOWA SERIA MODUŁÓW OCHRONNYCH

Rys. 3. VPU klasy I zapewnia doskonałą ochronę przeciwprzepięciową dzięki wykorzystaniu warystorów gazowych. Szczegół 1: Nowy rodzaj uchwytu cokołu pozwala na jego szybki montaż na szynie bez konieczności stosowania narzędzi. Szczegół 2: Zestyk do zdalnej sygnalizacji może być szybko i pewnie podłączony dzięki wykorzystaniu złącza push-in - zapewnia on wiarygodne informacje o statusie funkcji ochronnej

Moduły do ochrony przeciwprzepięciowej VPU zapewniają najwyższe dostępne obecnie bezpieczeństwo procesu projektowego i ochronę inwestycji w przyszłości. Są one zgodne z przepisami normy EN 61643-11, która zaczyna obowiązywać w bieżącym roku. Urządzenia bazują na wykorzystaniu warystorów i iskierników, przez co ich użytkownicy już dzisiaj inwestują w ochronę będącą standardem przemysłowym jutra.

Klienci korzystający z omawianych produktów oszczędzają na kosztownych i czasochłonnych procesach związanych z wielokrotnym planowaniem oraz przeprojektowywaniem systemów ze względu na niepewność co do przyszłych przepisów.

Dzięki spełnianiu przez VPU przepisów nowej normy nie będą oni musieli powtórnie zajmować się kwestiami zgodności wdrożonych instalacji ochronnych po zakończeniu trzyletniego okresu przejściowego, a więc gdy omawiane przepisy będą jedynymi obowiązującymi w tym zakresie w poszczególnych krajach.

DOPASOWANIE DO WYMAGAŃ APLIKACJI

Weidmüller zapewnia odpowiedni rodzaj ochrony niezależnie od aplikacji. Oferta urządzeń VPU stworzona została tak, aby spełniać różne wymagania z zakresu ochrony przeciwprzepięciowej - grupa nowych modułów to około 200 różnych wariantów produktów o różnym stopniu ochrony IP oraz możliwościach pracy w różnych strefach bezpieczeństwa.

Pozwala to na optymalny dobór rozwiązania zarówno do obiektów przemysłowych, budynków, zastosowań infrastrukturalnych, jak też maszyn, instalacji procesowych, a nawet odnawialnych źródeł energii.

Oferowane rozwiązania obejmują kompletną gamę modułów VPU klasy 1 i 2 do wszystkich wariantów sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT oraz IT, w tym bezupływnościowe urządzenia klasy 1, które mogą być stosowane przed licznikami. Weidmüller oferuje również moduły klasy 3 do ochrony kluczowych urządzeń końcowych.

ELASTYCZNOŚĆ MONTAŻU

Rys. 4. Każdy moduł VPU może być swobodnie umieszczony w szafie rozdzielczej dzięki możliwości obrotu cokołu o 180° - zapewnia to również najkrótszą drogę do przewodu wyrównawczego dla prądu piorunowego

Zgodnie z normą IEC 62305 długość przewodu od ogranicznika przepięć do przewodu PE wynosić może maksymalnie 50 cm. Dzięki możliwości obrotu cokołu o 180° użytkownik dysponuje dużą swobodą montażu modułów VPU w szafie rozdzielczej, co pozwala zapewnić jak najkrótszą drogę do przewodu wyrównawczego dla prądu piorunowego.

Elastyczność montażu cokołów gwarantuje również zachowanie dobrej widoczności wskaźników stanu. Jednocześnie zawsze ogranicznik przepięć może być poprawnie zainstalowany, niezależnie od tego, czy przewód PE skierowany jest w dół, czy w górę modułu.

OCHRONA W ENERGETYCE ODNAWIALNEJ

Produkty z grupy VPU PV zapewniają optymalną ochronę w przypadku instalacji fotowoltaicznych. Kompletna linia urządzeń gwarantuje ochronę przeciwprzepięciową zgodną z normą EN 50539-11, który zaczyna obowiązywać w tym roku. Dodatkowo moduły VPU PV mogą być zainstalowane zgodnie ze standardem CLC/TS 50530-12 określającym tworzenie systemów przeciwprzepięciowych w instalacjach fotowoltaicznych.

Weidmüller zapewnia również możliwość zastosowania szerokiej gamy nowych produktów w elektrowniach wiatrowych. Ograniczniki VPU cechują się bardzo wysoką odpornością na wibracje i zapewniają zachowanie poziomu bezpieczeństwa przewyższającego standardowy.

Weidmüller Polska
www.weidmueller.com/VPU