Wielokanałowy rejestrator AR207 firmy APAR

| Technika

Nowoczesne procesy produkcyjne wymagają ściśle określonych warunków pracy do prawidłowego przebiegu. Przebieg tych procesów wymaga często monitorowania i dokumentowania wielu parametrów, tak aby możliwa była późniejsza analiza oraz poprawa, a także wczesne wykrywanie i eliminacja potencjalnych awarii. Z pomocą przychodzą wielokanałowe rejestratory umożliwiające gromadzenie danych w jednym miejscu i przesyłanie poprzez protokoły komunikacyjne do jednostek kontrolujących działanie linii produkcyjnej.

Wielokanałowy rejestrator AR207 firmy APAR

CHARAKTERYSTYKA AR207

Fot. 1. Panel przedni wielokanałowego rejestratora z serii AR207 w wykonaniu IP30 oraz IP65

Najnowszy wielokanałowy rejestrator z serii AR207 umożliwia pomiar i rejestrację temperatury z czujników termorezystancyjnych i termoparowych oraz innych wielkości fizycznych (m.in. wilgotności, ciśnienia, poziomu, prędkości) przetworzonych na standardowy sygnał elektryczny (0/4÷20 mA, 0/2÷10 V, 0÷60 mV, 0÷850 Ω).

Wyposażone są one w 16 wejść pomiarowych analogowych (mA, V) lub 8 wejść uniwersalnych (termorezystancyjne, termoparowe i analogowe) oraz 4 wyjścia alarmowe/regulacyjne z sygnalizacją dźwiękową i wizualną stanu pracy oraz z programowalną charakterystyką i możliwością przypisania do dowolnych kanałów pomiarowych wyzwalających alarm.

Na fotografii 1 przedstawiony został wygląd paneli przednich wielokanałowego rejestratora z serii AR207. Wyposażony jest on w kolorowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 320×240 punkty (QVGA) z regulowaną jasnością podświetlenia oraz programowalnym kolorem tła dla poszczególnych kanałów. Niezależnie od wersji na panelu frontowym znajdują się dwa przyciski nawigacyjne oraz programowalny przycisk funkcyjny F do sterowania pracą rejestratora, np.: start/stop rejestracji, kopiowanie lub przenoszenie archiwów na pamięć USB, blokada wyjść i alarmów. Obudowa tablicowa ma wymiary 96×96 mm. Podstawowe dane techniczne rejestratora z serii AR207 przedstawiono w tabeli.

INTERESUJĄCE FUNKCJE

Fot. 2. Przykładowa prezentacja danych pomiarowych

Wielokanałowy rejestrator z serii AR207 ma wbudowany wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym do 8 lat ciągłej pracy. Zapis danych może odbywać się w wewnętrznej pamięci rejestratora o pojemności 4 GB lub pamięci USB w systemie plików FAT16/FAT32.

Dane archiwizowane są w standardowym pliku tekstowym z rozszerzeniem csv. Umożliwia to odczyt plików z zarejestrowanymi pomiarami w arkuszach kalkulacyjnych takich jak Microsoft Excel lub OpenOffice Calc.

Rejestratory zapewniają szeroki wybór sposobów uruchamiania rejestracji: ciągła, ograniczona datą i czasem, cykliczna dobowa, nad lub pod progiem wyzwolenia powiązanym z dowolnym kanałem pomiarowym. Zapis odbywa się do zapełnienia pamięci przez minimum 300 dni ciągłej pracy z zapisem 16 kanałów co 1 s (4 GB).

Dane pomiarowe oraz parametry konfiguracyjne mogą być chronione przed niepowołaną modyfikacją przez hasło użytkownika. Natomiast poprawność danych pomiarowych może być weryfikowana poprzez sumę kontrolną. Dołączone bezpłatne oprogramowanie ARSoft-WZ3 umożliwia archiwizację oraz prezentację graficzną lub tekstową zarejestrowanych wyników.

Nowoczesny rejestrator serii AR207 charakteryzuje się intuicyjną obsługą, szybką konfiguracją oraz czytelną sygnalizacją stanów pracy urządzenia. Mierzone wartości mogą być prezentowane w postaci tekstowej i graficznej jako linijka analogowa (bargraf), licznik lub wykres (fot. 2). Pogrupowane kanały pomiarowe są wyświetlane z automatycznym formatowaniem ekranu. Rejestrator umożliwia wykonywanie typowych operacji plikowych i dyskowych z poziomu menu. Funkcje te są blokowane po podłączeniu do USB komputera, co wynika z zasady obsługi dysków wymiennych (pamięci masowych) przez system operacyjny Windows.

ROZBUDOWANE INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE

Podstawowe dane techniczne rejestratora

Rejestrator z serii AR207 już w standardzie wyposażony jest w interfejs szeregowy USB, RS-485 (Modbus-RTU) oraz Ethernet (100Base-T, TCP/IP). Konfiguracja parametrów może odbywać się z klawiatury i ekranu dotykowego umieszczonego na panelu przednim urządzenia, poprzez USB, RS-485 lub Ethernet i bezpłatny program komputerowy ARSOFT-WZ1 (Windows 2000/XP/Vista/7/8) lub protokół komunikacyjny Modbus-RTU i TCP.

Trzecim sposobem na skonfigurowanie parametrów jest wprowadzenie plików konfiguracyjnych zapisanych na pamięci USB lub na dysku komputera. Można zaprogramować rodzaj wejść, zakresy wskazań, alfanumeryczny opis kanałów pomiarowych, opcje rejestracji i alarmów oraz inne parametry konfiguracyjne.

Dostępne interfejsy umożliwiają komunikację z komputerem, pozwalając na odczyt wartości mierzonych oraz konfigurację parametrów i nazw, a także dostęp do plików archiwum (oprócz RS-485). Na szczególną uwagę zasługuje wbudowany serwer WWW współpracujący z dowolną przeglądarką internetową (Opera, IE, Firefox, itp.) poprzez sieć lokalną lub Internet.

Wyświetlana strona zawiera informacje o danych z aktywnych kanałów pomiarowych, czasie rejestratora, stanie wyjść i rejestracji, itp. z możliwością prezentacji wykresów za pomocą usługi Google Chart API (dla wykresów wymagany jest stały dostęp do Internetu). Serwer WWW używa protokołu HTTP na standardowym porcie 80. Połączenie przez Internet wymaga stałego adresu globalnego IP i odpowiedniej konfiguracji routera (modemu).

Ponadto należy zwrócić uwagę, aby fire wall nie blokował używanych portów i aplikacji (ARSOFT-WZ1 i WZ3 oraz protokołu Modbus-TCP). Dołączone bezpłatne oprogramowanie umożliwia prezentację graficzną lub tekstową zarejestrowanych wyników (ARSOFT-WZ3) oraz konfigurację parametrów (ARSOFT-WZ1).

W firmie APAR znajduje się przykładowy serwer WWW oparty na 8-kanałowym rejestratorze AR207. Rejestruje i prezentuje temperaturę, wilgotność. Przykładowa aplikacja AR207 z wykorzystaniem serwera WWW dostępna jest pod adresem: www.apar.pl/ar207.

OFERTA FIRMY

Fot. 3. Przykładowy widok strony wbudowanego serwera WWW

APAR jest innowacyjną polską firmą o charakterze produkcyjno-handlowym, działającą od 1985 roku na rynku automatyki, elektroniki i pomiarów w Polsce. Oferta firmy skupiona jest w dwóch podstawowych działach: automatyki przemysłowej oraz obudów i złączy.

W ramach działu Automatyki Przemysłowej firma specjalizuje się w produkcji czujników, przetworników, mierników, regulatorów oraz rejestratorów stanowiących elementy systemów pomiaru i kontroli, w tym temperatury, wilgotności oraz ciśnienia.

Rozwiązania te obejmują również urządzenia do bezprzewodowego pomiaru i rejestracji wymienionych wielkości. Urządzenia firmy APAR wyróżniają się zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych, dużą dokładnością, odpornością na zakłócenia EMC oraz dobrymi własnościami użytkowymi przy umiarkowanym poziomie cen. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu oraz posiadaniu wysoko wykwalifikowanej kadry przyrządy opracowywane są od podstaw według zapotrzebowania klientów.

W ramach współpracy z klientem, oferowane jest fachowe doradztwo, analiza możliwych rozwiązań oraz szkolenia w zakresie obsługi urządzeń. Oprócz własnej produkcji APAR jest także dystrybutorem takich firm jak Pixsys, Esseci oraz Arthermo.

APAR
www.apar.pl