Monitorowanie układów zasilania w służbie zdrowia za pomocą systemu ISOLGUARD

| Technika

Niezawodny i przyjazny dla użytkownika monitoring układów zasilania pomieszczeń medycznych jest ważnym czynnikiem bezproblemowego funkcjonowania tych układów oraz umożliwia personelowi medycznemu pełne skupienie się na swojej pracy.

Monitorowanie układów zasilania w służbie zdrowia za pomocą systemu ISOLGUARD

Wymagania dla służby zdrowia

 
Fot. 1 HAKEL Isolguard HIG95-DELTA

Wymagania dotyczące należytego funkcjonowania układów zasilania dla służby zdrowia są podane w normie IEC 33 2000-7-710 (PN-HD 60364-7-710) – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia medyczne. Największe wymagania standardowo są stawiane źródłom bezpiecznego zasilania medycznego w salach operacyjnych i oddziałach intensywnej opieki medycznej. Norma opisuje też szczegóły należytego funkcjonowania takiego układu, m.in. kwestię monitorowania rezystancji izolacji za pomocą przekaźnika kontroli stanu izolacji, a także kontrolę temperatury i obciążenia transformatora medycznego/separacyjnego.

Monitoring układu medycznego IT

Wszystkie te ważne parametry układu medycznego można monitorować np. za pomocą przekaźnika kontroli stanu izolacji HAKEL HIG95-DELTA. Spełnia on najnowsze wymagania normy PN-EN 61557-8 – Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych – Część 8: Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT. Ta ostatnia wersja normy ponadto wymaga, aby urządzenie monitorujące sygnalizowało też swoje ewentualne odłączenie od ziemi lub monitorowanego układu. Podobnie musi być sygnalizowany błąd wewnętrzny urządzenia do monitorowania układu IT, który uniemożliwiałby jego kontrolę.

Panel sygnalizacyjny

Wyświetlanie aktualnych wartości z nawet 24 różnych przekaźników HIG, łącznie z wyświetlaniem poboru prądu i temperatury transformatora medycznego, jest możliwe za pomocą panelu sygnalizacyjnego z dotykowym LCD – HAKEL MDS-D. Poszczególne przekaźniki można nazwać np. według miejsca umieszczenia ich w szpitalu.

Podłączenie następnych układów i zasilanie awaryjne

 
Fot. 2 SZR – Socomec ATyS gM

W medycznych układach zasilania stan izolacji układu IT i stan transformatora medycznego nie są jedynymi ważnymi monitorowanymi wielkościami. W pomieszczeniach medycznych wymaga się zgodnie z normą PN-HD 60364-7-710, aby w przypadku awarii zasilania podstawowego zostało uruchomione źródło bezpiecznego zasilania. W praktyce zatem spotykamy się przeważnie z dwoma stosowanymi automatycznymi przełącznikami (SZR – samoczynne załączania rezerwy), które zapewniają przełączenie między podstawowym źródłem zasilania i agregatem prądotwórczym (DIESEL) oraz między tak zabezpieczonym układem i czasowo ograniczonym źródłem energii z UPS.

Personelowi technicznemu i medycznemu przydają się nie tylko informacje o stanie przełączników SZR, ale również ostrzeżenia przed stanami nadzwyczajnymi jednostki UPS (rozładowany akumulator itp.). W ten sposób uzyskuje się jednoznaczną informację, z jakiego źródła energii dany układ jest zasilany i czy system jest przygotowany do pełnienia bez problemów funkcji zasilania awaryjnego. Te wielkości da się monitorować za pomocą panelu MDS-D. Może więc służyć on jako ważny węzeł informacyjny dla personelu, ewentualnie moduł zbierający dane o stanie elementów układu, przekazujący w formie protokołu komunikacyjnego informacje do nadrzędnych systemów sterowania.

Moduł I/O HAKEL HIG-8IN

 
Fot. 3 HAKEL Isolguard HIG-8IN

Do podłączenia automatycznych przełączników, UPS lub np. przycisków alarmowych i panikowych mamy do dyspozycji moduł HAKEL HIG-8IN, podłączony do panelu sygnalizacyjnego MDS-D za pomocą magistrali RS485, tak samo jak przekaźnik kontroli HIG95-DELTA lub inne odpowiednie urządzenia.

Aby personel dobrze orientował się w dużej ilości informacji na panelu MDS-D, użytkownik może nastawić moduł I/O i przyporządkować poszczególnym stanom wybrany kolor oraz jednoznaczny tekst. Podobnie da się nastawić sygnalizację dźwiękową i kolorystyczną oraz opis tekstowy również dla przekaźników podłączonych do MDS-D. Panel sygnalizacyjny zachowuje się wtedy wizualnie tak, jak zalecił projektant lub jak według własnego doświadczenia ustalił użytkownik.

Dalsze elementy wyposażenia do budowy całego systemu

 
Fot. 4 HAKEL HIG-IFL DELTA

W asortymencie firmy HAKEL znajdziemy też inne potrzebne wyposażenie, bez którego nie można monitorować układu medycznego IT. Chodzi o cały szereg transformatorów separacyjnych, które spełniają wszelkie wymagania dotyczące eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W zależności od mocy transformatora należy zamówić odpowiedni pomiarowy przekładnik prądowy.

W przypadku bardziej złożonych układów IT często opłaci się inwestycja w system z lokalizacją uszkodzenia izolacji (Insulation Fault Location System, IFLS), będący w stanie wskazać obwód układu IT, w którym doszło do pogorszenia stanu izolacji. Jest to bardzo korzystne dla personelu, bo może się on wówczas skupić na przyrządach podłączonych do obwodu z błędem i szybciej zidentyfikować miejsce pierwszego doziemienia. Firma HAKEL dysponuje produktem HIG-IFL DELTA do lokalizacji błędów instalacji.

 
Rys. 1 Przykład podłączenia elementów układów w służbie zdrowia

Zakończenie

Z powyższego tekstu wynika, że można elastycznie łączyć zestaw produktów HAKEL do monitorowania izolowanego układu IT z wyjściem na panel sygnalizacyjny MDS-D, który również przyjmuje informacje o stanie pozostałych układów zasilania w danym miejscu. Jeżeli jest wymagane wyświetlanie wszystkich tych informacji na innym głównym panelu (zapewnia on np. obsługę wentylacji i oświetlenia), wykorzystuje się wyjście RS485 z MDS-D i personel pracuje w pierwszym rzędzie z dużymi panelami sterowania innych producentów.

Firma REPOS TECHNIK Sp. z o.o. jest techniczno-handlowym biurem czeskiego producenta HAKEL. Jej pracownicy są gotowi pomóc nie tylko w zakresie zaprojektowania elastycznego i prostego systemu monitorowania medycznych układów zasilania, ale również w jego nastawieniu i uruchomieniu, łącznie z wystawieniem protokołu o gotowości do uruchomienia. Oczywistością jest też szkolenie obsługi – ewentualnie firmy montażowej – na podstawie wzajemnych uzgodnień.

 

M.Sc. Aleš Juchelka

REPOS TECHNIK Sp. z o.o.
ul. Martinovská 3168/48
723 00 OSTRAVA,
Republika Czeska
tel. kom. +420724321079,
tel. +420596612113
repostechnik@repostechnik.pl
www.repostechnik.pl