Zrobotyzowane stanowisko do szkolenia przyszłych pilotów

| Technika

Firma AKTW Automation sp. z o.o. zakończyła wdrażanie prac B+R nad prototypem zrobotyzowanego systemu symulacji lotniczych. Celem projektu było wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa oraz stworzenie warunków symulacyjnych jak najbardziej zbliżonych do tych, które mogą występować podczas lotu pojazdami powietrznymi, a także w trakcie ich poruszania się po ziemi.

Zrobotyzowane stanowisko do szkolenia przyszłych pilotów

Firma AKTW Automation sp. z o.o. zakończyła wdrażanie prac B+R nad prototypem zrobotyzowanego systemu symulacji lotniczych. Celem projektu było wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa oraz stworzenie warunków symulacyjnych jak najbardziej zbliżonych do tych, które mogą występować podczas lotu pojazdami powietrznymi, a także w trakcie ich poruszania się po ziemi.

Z pomocą wirtualnej rzeczywistości

Urządzenie współpracuje z technologią VR, jest również w stanie wykorzystywać standardowe metody wyświetlania i rzucania obrazów. Oprócz realnych efektów w postaci wysokiej jakości wizualizacji, system wyposażony jest w tzw. Active Desktop, co umożliwia interakcje ze środowiskiem symulacyjnym w postaci pełnej obsługi maszyn wirtualnych. Dzięki temu szkolący nabywają wiedzę dotyczącą obsługi symulowanych pojazdów, poznają też warunki fizyczne, jakie występują podczas np. lotów helikopterem.

Parametry prototypu

  • Max średnica pracy: 12 m
  • Wysokość unoszenia w pionie: 0–7 m
  • Prędkość przemieszczania obiektu:
  • do 5 m/s przy wadze max 500 kg

Klatka pod kontrolą

System umożliwia przemieszczanie we wszystkich osiach specjalnej klatki, symulującej kabinę statku powietrznego, w której znajdują się piloci. Kontrolowany jest przez jednostkę nadrzędną PLC, która zbiera informację i na ich podstawie układa algorytm pracy urządzenia. Kontrolę nad bezpieczeństwem sprawuje najnowszy sprzęt, odpowiadający za realizowanie funkcji SAFETY, w tym laserowe skanery otoczenia oraz przekaźniki rozłączające. W przypadku nagłych zatrzymań silniki przerywają pracę dzięki hamulcom elektromagnetycznym.

Do różnych środowisk

Urządzenie działa w dowolnym środowisku sieciowym i potrafi współpracować z innymi urządzeniami umożliwiającymi symulacje. Dzięki standardom TCP/ IP jest wszechstronne i pozwala na wprowadzanie szybkich zmian. Wbudowany edytor misji zapewnia również opcję symulowania różnych scenariuszy.

 
"Kompleksowe prace B+R nad prototypem zrobotyzowanego systemu symulacji lotniczych" był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 1 Osi priorytetowej "BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY" Działanie I. 2.2 "PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW".

 

AKTW AUTOMATION
www.aktw.pl