Rekomendacje ochrony przed przepięciami dla zakładów przemysłowych

| Wydarzenia

Uruchamiamy nową formę technicznej wizyty: przeprowadzimy oględziny sposobów zabezpieczenia od przepięć i od częściowych prądów piorunowych od rozdzielni głównej po szafy zasilania i sygnałowe maszyn,

Rekomendacje ochrony przed przepięciami dla zakładów przemysłowych

Dyspozycyjność linii technologicznych i maszyn jest czynnikiem istotnym dla wzrostu zysków firmy i zwiększania produktywności, dlatego optymalizacja działania urządzeń to klucz do sukcesu przedsiębiorstwa.

Stosowanie ochrony przed przepięciami wynika z:

  • prawa budowlanego a dokładniej z warunków technicznych jakim podlegają budynki oraz ich usytuowanie
  • normy PH-HD 60364-5-534, która wskazuje zasady instalowania ochrony przed przepięciami.
  • Skończonej odporności stosowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
  • Normy PH-EN 62305, gdzie pokazano, że niezależnie od źródła zniszczeń największe szanse na uszkodzenie ma sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • Praktyki inżynierskiej;
  • Rosnących wymagań Towarzystw Ubezpieczeniowych;

Zabezpiecz swój zakład przed przepięciami

Najważniejszym sposobem zapewnienia bezpiecznej produkcji jest zwiększenie świadomości o zagrożeniach dla bezpieczeństwa oraz umiejętności ich rozpoznawania i eliminacji. Zapominamy o tym, że zagrożeniem jest wprost realizacja procesu technologicznego w który włączane i wyłączane są aparaty posiadające wyróżniającą się indukcyjnością,  jak maszyny elektryczne czy styczniki.

Skorzystaj z rekomendacji specjalistów Phoenix Contact

Uruchamiamy nową formę technicznej wizyty: przeprowadzimy oględziny sposobów zabezpieczenia od przepięć i od częściowych prądów piorunowych od rozdzielni głównej po szafy zasilania i sygnałowe maszyn, tam gdzie jest to ważne dla użytkownika.

Otrzymasz:

  • raport opisujący stan obecny
  • informacje jak podwyższyć dyspozycyjność aparatów w szafach automatyki oraz dystrybucji zasilania bazujący na praktyce inżynierskiej
  • zalecenia dotyczące sposobów instalacji konkretnych typów ograniczników przepięć wraz z ewentualnymi sugestiami dodatkowych zabezpieczeń nadprądowych dla każdego wskazanego punktu instalacji,
  • dodatkowe ważne wskazówki instalacyjne

Szczegółowe informacje o usłudze rekomendacji znajdziesz na www.phoenixcontact.pl/besafe