Siemens VAI, hutnictwo i Kraków

| Gospodarka Artykuły

Krakowska Huta Sendzimira, obecnie ArcelorMittal Poland Oddział Kraków, to miejsce niedawnej dużej inwestycji w nową walcownię gorącą blach, której uruchomienie nastąpiło w połowie roku 2007. Rok po tym wydarzeniu firma Siemens VAI Metals Technologies, dostawca technologii i wykonawca linii produkcyjnej, zorganizowała międzynarodowe spotkanie dla prasy poświęcone branży hutniczej. Było ono okazją do omówienia najnowszych trendów w technologii automatyzacji hut oraz zmian na rynku, jak również możliwością odwiedzenia krakowskiego oddziału ArcelorMittal.

Siemens VAI, hutnictwo i Kraków

W konferencji, która odbyła się na początku czerwca, oprócz kilkudziesięciu dziennikarzy z całego świata, udział wzięli m.in. dr Richard Pfeiffer, prezes Siemens VAI, Werner Auer, dyrektor finansowy firmy, oraz jej inni przedstawiciele odpowiedzialni za działy dostarczające konkretne technologie automatyzacji hut. W spotkaniu uczestniczył również Pierre Gugliermina, dyrektor techniczny ArcelorMittal, który omówił sytuację na światowym rynku produkcji stali.

Walcownia dla ArcelorMittal Poland

Fot.1. Konferencja zgromadziła ponad 70 dziennikarzy z różnych kontynentów

ArcelorMittal jest największą na świecie globalną firmą stalową, która w Polsce skupia większość potencjału produkcyjnego przemysłu hutniczego kraju, w tym cztery największe huty – w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu oraz Świętochłowicach. Pierwszy z zakładów, ArcelorMittal Poland Oddział Kraków, wytwarza rocznie około 3 mln ton stali, w tym blachy o grubości poniżej 6mm.

Powodem zorganizowania spotkania prasowego Siemens VAI w Polsce była właśnie wizyta nowej walcowni gorącej blach w hucie w Krakowie. Kontrakt na jej budowę podpisany został w lipcu 2005 roku, pierwsze gorące walcowanie odbyło się pod koniec czerwca 2007 roku. Nakłady finansowe wyniosły ponad 1,2 mld zł, dzięki czemu powstała linia o wydajności 2,4 miliona ton stali rocznie (możliwa jest dwukrotna rozbudowa jej pojemności produkcyjne). Wytwarzane są w niej blachy o szerokości 700 do 2100mm i grubości od 1,2 do 25,4mm.

Rys.1. Globalni dostawcy technologii automatyzacji i instalacji dla sektora hutniczego (źródło: Siemens VAI)

Krakowska walcownia jest, zdaniem przedstawicieli ArcelorMittal oraz Siemens VAI, najbardziej zaawansowaną technologicznie i największą, jeżeli chodzi o walcowanie gorące, inwestycją w europejskim hutnictwie żelaza od kilkunastu lat. Jednocześnie, co trzeba zaznaczyć, zapewnia ona bardzo wysoką jakość blach, co pozwala ArcelorMittal dostarczać je do odbiorców m.in. motoryzacji oraz AGD.

Wcześniej, jeszcze w 2006 roku, firma ArcelorMittal Poland zrealizowała kilka innych projektów inwestycyjnych, m.in. budowę nowej linii powlekania w Świętochłowicach, modernizację walcowni w Sosnowcu oraz rozbudowę zakładu w Dąbrowie Górniczej w zakresie ciągłego odlewania stali. Sumaryczne nakłady inwestycyjne ArcelorMittal Poland wyniosły więc około 3 mld zł.

Dostawca kompleksowy

Fot.2. Werner Auer, dyrektor finansowy Siemens VAI, omówił m.in. kwestie związane z ekologią i zmniejszaniem zużycia energii

Wykonawcą linii produkcyjnej i dostawcą technologii dla walcowni jest Siemens VAI (Siemens-Voest Alpinie Industrieanlagenbau Metals Technologies) – firma mająca oddział również w Polsce, w Krakowie. Koncern, którego główna siedziba znajduje się w Linz w Austrii, jest dostawcą kompletnej technologii dla przemysłu ciężkiego, co dotyczy kopalń i zakładów przerobu rudy, hut, stalowni oraz walcowni.

Na świecie firma zrealizowała ponad 1800 instalacji w tego typu, które obejmują wyposażenie mechaniczne, elektryczne oraz automatykę zakładów, przy czym praktycznie wszystkie produkty w portfolio firmy firmowane są przez markę Siemens. Dotyczyło to również krakowskiej walcowni, do której firma dostarczyła instalacje technologiczne, w tym urządzenia elektryczne, systemy napędowe i automatyki, również wyposażenie związane z instalacją wodną, a nawet działem serwisowym.

Wartość kontraktów zawartych w 2007 roku przez Siemens VAI wyniosła 3,5 mld euro. W kwietniu 2008 roku Siemens VAI przejął firmę Morgan Construction, amerykańskiego dostawcę technologii i usług dla walcowni, stalowni i innych zakładów. Zgodnie z wypowiedzią prezesa Richarda Pfeiffera, firma planuje dalsze przejęcia i tworzenie spółek joint-venture, co ma zwiększać jej obecność lokalną i bliskość w stosunku do klientów. Dotyczy to szczególnie rynków najszybciej rozwijających się – Chin, Indii, Rosji i Ukrainy, gdzie Siemens VAI będzie sukcesywnie zwiększał swoją obecność.

Kto dostarcza technologie dla hutnictwa?

Rys.2. Typy inwestycji w sektorze hutniczym w zależności od regionu (źródło: Siemens VAI)

Spotkania, takie jak zorganizowane w Krakowie, to unikalna możliwość poznania najnowszych trendów technologii dla branży hutniczej oraz omawianego rynku, który również należy do obszaru zainteresowań wielu krajowych dostawców automatyki. W zeszłym roku wartość globalnego rynku urządzeń i instalacji do produkcji stali i metali, w tym również wydobycia rudy, szacowana była na około 18 mld euro, z czego około 8 mld euro to wartość urządzeń elektrycznych i automatyki w tego tych aplikacjach.

Z kolei usługi związane z tym sektorem warte były około 11 mld dolarów. Wśród firm dostarczających urządzenia i technologie w omawianym zakresie są, oprócz Siemens VAI, m.in. SMS, Danieli oraz MCC (patrz wykres 1). Firmy te specjalizują się w różnych obszarach technologii wytwarzania i przetwarzania stali.

Dobra passa przemysłu hutniczego powinna w najbliższych latach utrzymywać się, a średni wzrost w branży wynosić do 2010 roku około 5%. Zgodnie z ocenami przedstawicieli Siemens VAI potrwa on nawet o kilka lat więcej i będzie stymulował branżę firm dostarczających technologie nowoczesne hutnicze. Inwestycjom tym dodatkowo sprzyjały będą wysokie ceny surowców. W 2010 roku wartość rynku wyniesie około 32 mld euro. W podziale na regiony około 8,3 mld przypadnie na Europę, 7,5 mld na Ameryki i 12,7 mld na kraje azjatyckie (kwoty w euro).

Jednym z ważniejszych trendów w branży, który decydował będzie o rozwoju rynku w najbliższych latach, stanie się rosnąca waga inwestycji w modernizację istniejących zakładów oraz różnego rodzaju usługi w stosunku inwestycji w nowe zakłady. Dotyczy to szczególnie Europy oraz krajów NAFTA (patrz wykres 2). W przypadku Chin, Indii, Brazylii oraz Rosji znacznie większe znaczenie będą miały nowe inwestycje (zarówno typu greenfield oraz brownfield), co związane jest z rozwojem tych gospodarek.

Zbigniew Piątek