MPC METAL w SSE Euro-Park

| Gospodarka

Wydano dwusetne zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Otrzymała je firma MPC Metal, która w podstrefie Lublin wybuduje halę produkcyjną z dwoma liniami technologicznymi do produkcji drutu i prętów ciągnionych wykorzystywanych m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, meblarskim, budownictwie i metaloplastyce.

MPC METAL w SSE Euro-Park

Koszt inwestycji to 7 mln zł. Przedsiębiorca zobowiązał się do zatrudnienia w nowym zakładzie ponad 30 osób.