Przekładniki z Przasnysza w sieci w Wielkiej Brytanii

| Gospodarka Artykuły

Fabryka ABB w Przasnyszu dostarczy 360 sztuk zestawów, które zostaną wykorzystane w instalacjach napowietrznych sieci elektroenergetycznej, którą zarządza operator UK Power Networks. W skład każdego zestawu wchodzi napowietrzny dwubiegunowy przekładnik napięciowy średniego napięcia typu TDO 6, wyłącznik modułowy, stalowa konstrukcja wsporcza oraz dodatkowe akcesoria.

Przekładniki z Przasnysza w sieci w Wielkiej Brytanii

Przekładniki te będą zasilać napędy silnikowe rozłączników w izolacji gazowej wyprodukowane w chińskim oddziale ABB.

 

JM