Przyszłość rynku czujników dla stref zagrożonych wybuchem

| Gospodarka Artykuły

Według Transparency Market Research wartość światowego rynku czujników do użytku w strefach zagrożonych wybuchem zwiększy się z ponad 4 mld dolarów w 2015 roku do prawie 7 mld dolarów w roku 2023, co oznaczać będzie średni wzrost o około 5% rocznie. Największym rynkiem ich zbytu pozostanie region Azji i Pacyfiku, zaś jeżeli chodzi o branżę - przemysł naftowy. Prawie o 6% corocznie będzie rósł popyt na tego typu czujniki w przypadku zastosowań w magazynowaniu zbóż.

Przyszłość rynku czujników dla stref zagrożonych wybuchem

Najważniejszym czynnikiem wzrostowym dla rynku są wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych. Z kolei rozwój hamować będzie dojrzałość tej branży - większość technologii związanych z czujnikami jest na tyle rozwiniętych, że trudno tutaj o przełom. Rynek ten został również zdominowany przez kilku producentów o zasięgu globalnym, m.in. przez firmy ABB, Honeywell i Siemens.