Jest zgoda na budowę kolejnej potężnej farmy wiatrowej na Bałtyku

| Gospodarka Artykuły

W duńskiej części Morza Bałtyckiego powstanie farma wiatrowa Kiegers Flak o mocy 600 MW - Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję, stwierdzając, że projekt jest zgodny z unijnym prawem, a proponowany mechanizm wsparcia finansowego pozwoli uniknąć zakłóceń w zakresie konkurencji na rynkach energii elektrycznej. Inwestycja pochłonie około 1,3 mld euro. Elektrownia wytwarzać będzie energię, która zaspokoi potrzeby 600 tys. gospodarstw domowych, czyli niemal jednej czwartej wszystkich gospodarstw w Danii.

Jest zgoda na budowę kolejnej potężnej farmy wiatrowej na Bałtyku

Farmę zbuduje koncern Vattenfall, który przez duńskie władze został wybrany dzięki zaproponowaniu rekordowo niskiej ceny za energię - około 50 euro za MWh. Wstępnie zakontraktowano w tej cenie zakup 30 TWh energii elektrycznej. Według prognoz elektrownia wytworzy taką ilość energii w ciągu 12 lat od uruchomienia produkcji.

Duńczycy zobowiązali się do utworzenia infrastruktury elektroenergetycznej łączącej duńską wyspę Zelandia z farmą Kriegers Flak, a także działającymi w niemieckiej części Morza Bałtyckiego farmami wiatrowymi Baltic 1 o mocy 48,3 MW i Baltic 2 o mocy 288 MW, w pobliżu których powstaje kolejna farma - Arkona - o mocy 385 MW.

W ubiegłym roku szwedzki Vattenfall otrzymał od Danii licencję na budowę farmy wiatrowej o mocy 350 MW w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej. Z kolei w czerwcu 2016 r. podjął ostateczną decyzję o realizacji trzeciej duńskiej inwestycji - morskiej farmy wiatrowej Horns Rev 3 o mocy 400 MW, która kosztować będzie 1 mld euro, a jej uruchomienie nastąpi w roku 2018.

Moc duńskich odnawialnych źródeł energii, na które składają się głównie morskie i lądowe elektrownie wiatrowe, wynosi obecnie 4,89 GW. W 2050 r. cała energia zużywana w Danii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Już teraz Duńczycy zaspokajają dzięki OZE niemal połowę swojego zapotrzebowania, co według przyjętej strategii miało być osiągnięte do roku 2030.

źródło: gramwzielone.pl