Siemens ma zamówienie na 156 turbin dla największej elektrowni wiatrowej świata

| Gospodarka Aktualności

Na Morzu Północnym, około 90 km od brytyjskiego wybrzeża, na wysokości hrabstwa Yorkshire, powstanie elektrownia wiatrowa Hornsea Project Two. Jej moc ma osiągnąć 1,386 GW, co będzie oznaczać, że farma ta stanie się największą tego typu instalacją na świecie. Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) dostarczy na potrzeby realizacji tego projektu 156 turbin o mocy 8 MW każda. Inwestorem jest duński koncern energetyczny Orsted.

Siemens ma zamówienie na 156 turbin dla największej elektrowni wiatrowej świata

Wiatraki zostaną zainstalowane na powierzchni około 486 km². Uruchomienie farmy Horsea Project Two przewidziane jest na rok 2022. Wytwarzana energia będzie mogła pokryć zapotrzebowanie ponad 1,3 mln brytyjskich gospodarstw domowych. Firma Orsted jak dotąd nie podała wartości kontraktu z SGRE, ani szacowanego kosztu całej inwestycji.

Jeśli założy się, że farma wiatrowa Hornsea Project Two powstałaby z uwzględnieniem kosztów z 2016 r., to całość inwestycji zamknęłaby się w kwocie około 5,6 mld euro, a samo zamówienie na turbiny Siemensa pochłonęłoby 2,46 mld euro. Jednak dzięki rozwojowi technologii i wzrostowi nominalnej mocy turbin, koszty zakupu turbin wiatrowych oraz pozostałych prac prawdopodobnie będą niższe.

Według danych jakie gromadzi Międzynarodowa Agencja Energetyki Odnawialnej International Renewable Energy Agency, IRENA), w 2016 roku przeciętny koszt budowy morskich farm wiatrowych wynosił 4697 dolarów/kW instalowanej mocy, czyli około 4 tys. euro/kW.

źródło: gramwzielone.pl

Zobacz również