Toyota testuje nowe ogniwa paliwowe

| Gospodarka Artykuły

Toyota zmierza do całkowitego wyeliminowania emisji dwutlenku węgla z działalności firmy. Kolejnym krokiem na tej drodze jest rozpoczęcie testów nowej technologii ogniw paliwowych, które będą zapewniały energię elektryczną i cieplną dla zakładu Motomachi. Testowany system kogeneracyjny łączy wykorzystanie ogniw paliwowych z zestalonym elektrolitem tlenkowym (SOFC, solid oxide fuel cell) oraz mikroturbin gazowych. System opracowały firmy Toyota, Toyota Turbine and Systems Inc. oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd.

Toyota testuje nowe ogniwa paliwowe

Do zasilania ogniw paliwowych i mikroturbin gazowych, które tworzą dwustopniowy układ wytwarzający energię o nominalnej mocy 250 kW, zespół energetyczny wykorzystuje wodór i tlenek węgla pochodzące z reformingu gazu ziemnego. Układ zapewnia sprawność zespołu energetycznego na poziomie 55%, a dzięki kogeneracji całkowita sprawność systemu osiąga 65%.

źródło: WNP

Zobacz również