Gaz-System rozbuduje gazoport w Świnoujściu

| Gospodarka Artykuły

Operator Gazociągów Przesyłowych "Gaz-System" S.A. podjął decyzję o rozbudowie świnoujskiego terminala gazowego. Moce regazyfikacyjne obiektu mają wzrosnąć z obecnych 5 mld do 7,5 mld m³ gazu ziemnego rocznie. Zakres rozbudowy obejmie między innymi zwiększenie istniejącego układu regazyfikatorów SCV o kolejne jednostki, budowę drugiego stanowiska dla statków, budowę bocznicy kolejowej  w celu uruchomienia przeładunku LNG na kolej oraz budowę trzeciego zbiornika LNG. Dodatkowe możliwości odbioru i przesyłu gazu zwiększą konkurencyjność polskiego gazoportu.

Gaz-System rozbuduje gazoport w Świnoujściu

Firma Gaz-System i spółka zależna Polskie LNG przygotowują aktualnie postępowanie przetargowe dotyczące wstępnych prac projektowych (FEED). Prowadzone są również starania o uzyskanie pozwolenia na budowę, którego elementem jest otrzymanie decyzji środowiskowej.

Operator Gazociągów Przesyłowych "Gaz-System" S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. Jest też właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu.

źródło: Gaz-System