Zakład utylizacyjny w Promniku przetwarza już 35 ton odpadów na godzinę

| Gospodarka Artykuły

Nowoczesny zakład unieszkodliwiana odpadów w Promniku k. Kielc, którego budowę rozpoczęto w 2014 r., osiągnął pełną zdolność produkcyjną. Obiekt kieleckiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami (PGO) obsłuży Kielce oraz 17 gmin powiatu kieleckiego. Koszt inwestycji wyniósł 250 mln zł. Około 75% odpadów będzie po rozsortowaniu ponownie wykorzystywane, a pozostałe 25% trafi na bezpieczne składowisko wykorzystujące najnowsze technologie uszczelniające.

Zakład utylizacyjny w Promniku przetwarza już 35 ton odpadów na godzinę

Budowa zakładu została w dużej części sfinansowana dzięki dotacjom z Unii Europejskiej w ramach programu "Infrastruktura i Środowisko". Oprócz unijnych środków w wysokości 165 mln zł, pożyczki o wartości 64 mln zł udzielił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki własne PGO wyniosły 21 mln zł.

źródło: WNP