ZPUE otworzy nowe centrum badawczo-rozwojowe

| Gospodarka Artykuły

ZPUE modernizuje istniejącą w jego strukturach jednostkę naukowo-badawczą. Już na wrzesień planowane jest uruchomienie nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy, które opracowywać będzie zaawansowane produkty i technologie dla elektroenergetyki. Oferta kierowana ma być głównie do szeroko rozumianego biznesu, dostawców energii oraz inwestorów przemysłowych. Inwestycję dofinansowuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 - Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

ZPUE otworzy nowe centrum badawczo-rozwojowe

Nowoczesna aparatura, zautomatyzowane stanowiska oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwoli skrócić czas realizacji projektów i obniżyć jednostkowe koszty prac badawczych, a także doskonalić i rozwijać istniejącą ofertę oraz tworzyć nowe produkty i ulepszać technologie stosowane w procesie ich wytwarzania.

źródło: ZPUE