Nowe zamówienie ZPUE

| Gospodarka Artykuły

Na zlecenie Energi Operatora włoszczowski Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych dostarczy kilkaset kompletów rozłączników napowietrznych SN sterowanych drogą radiową. Zostaną one wyposażone w sterowniki automatyki sieciowej SO-54SR-301 Mikroniki, realizujące funkcje telesterowania, wykrywania i sygnalizacji przepływu prądów zwarciowych. Komunikacja z systemami SCADA prowadzona będzie przez GSM/GPRS/APN i system TETRA. Dostawy zamówionych urządzeń będą realizowane przez kilkanaście kolejnych miesięcy.

Nowe zamówienie ZPUE

 

Zobacz również