Patent dla ZPUE

| Gospodarka Artykuły

Urząd Patentowy przyjął wniosek o udzielenie patentu na kratkę wentylacyjną do obudów urządzeń elektroenergetycznych złożony przez Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych z Włoszczowy. Innowacja wprowadzona przez ZPUE polega na udoskonaleniu profilu kratek wentylacyjnych w stacjach transformatorowych, dzięki czemu wymiana powietrza zachodzi dwa razy szybciej, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i stopnia ochrony urządzeń. W wielu przypadkach pozwala to zrezygnować z wentylacji wymuszonej.

Patent dla ZPUE