Wzrosła liczba polskich zgłoszeń patentowych

| Gospodarka Aktualności

Według raportu podsumowującego działalność Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), w 2018 roku liczba zgłoszeń składanych przez polskich wynalazców, przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze wzrosła o 19,7%, a tempo wzrostu ilości zgłoszeń z Polski było jednym z największych w Europie i zdecydowanie przekraczało średnią dla 38 państw członkowskich EPO, która wyniosła +3,8%. Zdecydowana większość polskich wniosków - 71% - dotyczyła różnego rodzaju technologii, w tym szczególnie transportu, inżynierii lądowej i procesów termicznych, a także produktów farmaceutycznych, technologii medycznych, biotechnologii oraz technologii komputerowych.

Wzrosła liczba polskich zgłoszeń patentowych

Łącznie w minionym roku do EPO napłynęły 534 zgłoszenia patentowe z Polski - dla porównania w roku 2017 było ich 446. O najwięcej patentów starają się uczelnie wyższe - w większym stopniu, niż w większości pozostałych państw europejskich. Pierwsze miejsce w rankingu polskich wnioskodawców zajął Uniwersytet Jagielloński z 12 zgłoszeniami patentowymi, następnie Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. - 6 zgłoszeń, AGH - 5 zgłoszeń oraz Politechnika Gdańska i Grupa Fakro - po 4 zgłoszenia.

Blisko jedna czwarta (24,2%) zgłoszeń napłynęła z Warszawy i okolic. Następne pod względem liczby zgłoszeń były województwa: małopolskie  - 16,9% wszystkich wniosków, pomorskie - 9,8%, śląskie - 8,8% oraz dolnośląskie - 8,3%.

Ogółem do EPO wpłynęło w 2018 r. ponad 174 tys. europejskich zgłoszeń patentowych - jest to wzrost o 4,6% w porównaniu z rokiem 2017. W czołówce państw, z których wpłynęły zgłoszenia, plasują się Stany Zjednoczone z 25% całkowitej liczby zgłoszeń, następnie Niemcy, Japonia, Francja i Chiny. Mimo pozycji w czołówce zgłaszających Francja jest jednym z dwóch państw europejskich, których liczba zgłoszeń do EPO nie wzrosła. Drugim takim krajem jest Finlandia.

Z raportem z działalności EPO za rok 2018 zapoznać się można na stronie www.epo.org/annual-report2018.

źródło: naukawpolsce.pap.pl