Powołano Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych

| Gospodarka Artykuły

W Gdańsku podpisano porozumienie powołujące do życia Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych. Wydarzenie miało miejsce podczas tegorocznego ICT Day organizowanego przez Pomorski Klaster ICT Interizon i Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN. Oprócz nich sygnatariuszami byli: Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, AHK Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny oraz firmy BetterSolutions, Bibus Menos, Centrum Techniki Okrętowej, Energa Informatyka i Technologie, a także Fundacja Gdańsk Global/Olivia Business Centre.

Powołano Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych

Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych ma wejść w skład tworzonej obecnie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.