Czy nadchodzi kolejna fala cyfrowej transformacji?

| Gospodarka Aktualności

Według IDC inwestycje w technologie i usługi umożliwiające cyfrową transformację (DX) rosną w dwucyfrowym tempie. International Data Corporation szacuje, że w bieżącym roku globalne wydatki na cyfryzację sięgną prawie 1,2 bln dolarów. W porównaniu z rokiem ubiegłym to wzrost aż o 17,9%. Według analityków inwestycje ukierunkowane są przede wszystkim na unowocześnianie produktów i usług, a także modeli biznesowych.

Czy nadchodzi kolejna fala cyfrowej transformacji?

Analitycy IDC prognozują, że w ciągu czterech najbliższych lat światowe inwestycje w technologię pozwalającą biznesowi na ewolucję technologiczną przekroczą 6 bln dolarów. Oznacza to, że w najbliższym czasie należy spodziewać się wysokiego tempa wzrostu w niemal każdej branży. Według analityków każdy z badanych segmentów ma rosnąć w tempie 15-20%. Jednak prowadzić będzie przemysł i jego dwie gałęzie - produkcja dyskretna i produkcja procesowa. W obu przypadkach priorytetem wydatków na digitalizację jest inteligentna produkcja wspierana przez znaczące inwestycje w operacje autonomiczne, operacje produkcyjne oraz podnoszenie jakości wyrobów.

Automatyzacja nie tylko na produkcji

Kolejne w zestawieniu są transport i handel detaliczny. Jak zauważają eksperci, każdy z tych segmentów gospodarki dąży do innej kombinacji strategicznych priorytetów. Może to być handel wielokanałowy dla branży detalicznej, ale także optymalizacja cyfrowego łańcucha dostaw oraz automatyzacja procesów finansowych. W 2019 roku największą dynamiką wzrostu we wszystkich obszarach mają cechować się inwestycje w autonomiczne operacje. Przez najbliższe miesiące biznes przeznaczy na te procesy ponad 50 mld dolarów.

Z perspektywy technologii inwestycje w sprzęt, oprogramowanie i usługi będą stanowić 3/4 wszystkich wydatków na digitalizację biznesu. Najszybciej rozwijającymi się kategoriami technologii są rozwiązania IaaS (model chmury obliczeniowej skalowany w zależności od potrzeb użytkownika), oprogramowanie do tworzenia i wdrażania aplikacji oraz usługi biznesowe Tym samym cyfrowa transformacja staje się u przedsiębiorców kołem zamachowym inwestycji oraz projektów w zakresie nowych technologii, zauważają analitycy.

Geografia zmian

Z badań IDC wynika, że firmy, które zainwestowały w transformację cyfrową w ciągu ostatnich 2-3 lat już teraz czerpią korzyści z szybszego wzrostu przychodów i zysków netto, w porównaniu do konkurentów pozbawionych takich rozwiązań. Potentatami w tym zakresie są Stany Zjednoczone i Chiny. Na oba te kraje przypadnie w 2019 roku ponad połowa - 52,2% - światowych wydatków na technologię DX. Na trzecim miejscu, tuż za Chinami, znalazły się kraje Europy Zachodniej z udziałem w wydatkach na poziomie 19,9%.

źródło: BPSC