Do 2030 r. transformacja cyfrowa wygeneruje przychody przekraczające 1 bln dolarów

| Gospodarka Przemysł 4.0

Według analiz ABI Research, inwestycje technologiczne w sektorze przemysłowym i produkcyjnym mają wzrosnąć z 59 mld dolarów w 2019 r. do 375 mld w roku 2030. Jeśli uwzględni się przychody, których źródłem jest niezbędny do transformacji sprzęt, liczba ta może wzrosnąć do ponad 1 bln dolarów. Chociaż Przemysł 4.0 jest zjawiskiem globalnym, około połowa globalnego wzrostu przychodów będzie pochodzić z Chin i Stanów Zjednoczonych, a następnie z Niemiec i Japonii.

Do 2030 r. transformacja cyfrowa wygeneruje przychody przekraczające 1 bln dolarów

Produkcja przechodzi cyfrową rewolucję. Inwestuje się znaczne kwoty w technologie IIoT (przemysłowy Internet Rzeczy), takie jak sztuczna inteligencja (AI), rzeczywistość rozszerzona (AR), robotyka (w tym AGV i roboty mobilne) oraz symulacja i modelowanie w chmurze, mówi ABI w nowym raporcie na temat rynku cyfrowych fabryk.

Za lwią część przychodów odpowiada inteligentnie połączony sprzęt. Wartość przychodów zwiększy się tu z 200 mld dolarów w 2019 r. do 800 mld do 2030. Jednak rynkowy udział sprzętu zmaleje wraz z rozwojem oprogramowania i usług. Po sprzęcie, najszybciej rozwijającym się segmentem pod względem generowania przychodów są dane i usługi analityczne. Przewiduje się, że do 2030 r. osiągnie on wartość ponad 185 mld dolarów, w porównaniu do zaledwie 11 mld w roku 2019. ABI przewiduje, że do 2030 r. przychody z obrabiarek - w tym drukarek 3D, a także maszyn CNC, tokarek, frezarek i wiertarek - osiągną 134 mld dolarów, śledzenie zasobów osiągnie 78 mld, a sterowniki PLC - 40 mld dolarów.

- Transformacja w kierunku technologii Przemysłu 4.0 i szerzej rozumianej produkcji definiowanej programowo (Software-Defined Manufacturing - SDM) stanowi ogromną szansę dla wielu dostawców technologii i wdrożeń. Przemysł 4.0 tworzy miliony nowych punktów końcowych, które muszą być ze sobą połączone. Jednak istniejąca infrastruktura nie jest w stanie ich obsługiwać, co stwarza okazję do wkroczenia ekspertów i dostawców łączności - mówił Ryan Martin, główny analityk zajmujący się sektorem przemysłowym i produkcyjnym w ABI.

ABI Research szacuje, że obecnie na całym świecie funkcjonuje 260 mln cyfrowych połączeń fabrycznych, z czego 230 mln to linie stacjonarne. Jednak do roku 2023 r. wiele z 5,5 mld oczekiwanych cyfrowych połączeń fabrycznych będzie już bezprzewodowych. Będzie to przede wszystkim efektem wzrostu liczby nowo podłączonych punktów końcowych, w tym czujników i robotów mobilnych, a także zaawansowanego śledzenia zasobów, monitorowania stanu oraz funkcjonowania aplikacji z zakresu konserwacji predykcyjnej.

źródło: Drives & Controls

Zobacz również