Czy zmierzamy w kierunku hiperautomatyzacji?

| Gospodarka Przemysł 4.0

Badacze z ośrodka analitycznego Gartnera wieszczą koniec automatyzacji w znanej nam formule. Są przekonani, że czeka nas zasadnicza zmiana w obszarze cyfrowej transformacji. Kwestią czasu jest odejście od punktowych projektów, na rzecz bardziej wszechstronnych i systemowych. Zdaniem Gartnera wchodzimy w erę hiperautomatyzacji.

Czy zmierzamy w kierunku hiperautomatyzacji?

Przedsiębiorstwa będą wymagały więcej od technologii, która z opcji stała się warunkiem przetrwania. Firmy zdają sobie sprawę, że muszą przyspieszyć swoje plany związane z cyfrową transformacją. Wkraczamy w erę digital-first, w której główną rolę odgrywać będzie hiperautomatyzacja - mówi Fabrizio Biscotti, wiceprezes ds. badań w Gartnerze.

Czym jest hiperautomatyzacja?

To nowy etap cyfrowej transformacji, bardziej wszechstronnej, która łączy w sobie kilka komponentów składających się na robotyzację procesów, a także integruje narzędzia i technologie zwiększające możliwości automatyzacji pracy. Idea hiperautomatyzacji polega na ucyfrowieniu coraz większej ilości pracy i zaangażowaniu całej organizacji do udziału w tej transformacji. Początkiem jest cyfryzacja procesów stałych, by rozszerzać możliwości automatyzacji o sztuczną inteligencję, eksplorację procesów, analitykę i inne zaawansowane narzędzia służące m.in. do predykcji.

Przedsiębiorstwa, które chcą zwiększyć swoją wydajność i wykorzystać w pełni potencjał rozwiązań cyfrowych muszą skończyć z cyfrowym minimalizmem. Digitalizacja tylko wybranych obszarów, czyli opcja oszczędna, może okazać się niewystarczająca w nowych, postpandemicznych realiach. W związku z wykładniczym wzrostem ilości danych firmy muszą przyjąć nowe strategie.

Gartner zapowiada, że najszybciej rozwijającą się kategorią oprogramowania wspierającego hiperautomatyzację będą rozwiązania automatyzujące przyjmowanie treści, takie jak narzędzia do weryfikacji podpisów, optyczne rozpoznawanie obrazu, konwersacyjna sztuczna inteligencja i technologia języka naturalnego. Przedsiębiorstwa będą potrzebowały takich narzędzi, aby zrestrukturyzować politykę danych i treści, na przykład robotyzując proces digitalizacji i sortowania papierowej dokumentacji. Analitycy Gartnera wyliczyli, że do 2024 roku firmy inwestujące w kompleksowe rozwiązania IT, obniżą koszty operacyjne o 30%.

Na nowym trendzie najwięcej zyskają dostawcy zaawansowanych rozwiązań IT dla biznesu, przede wszystkim systemów. Według Gartnera w 2022 roku rynek oprogramowania umożliwiającego hiperautomatyzację wart będzie 596,6 mld dolarów. To aż 23% więcej niż w roku 2020, przy czym w ubiegłym roku firmy nie szczędziły środków na digitalizację.

W 2021 roku inwestycje w bardziej zaawansowaną digitalizację wyniosą 532,4 mld dolarów, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza wzrost o ponad 10%. Rynek oprogramowania będzie rósł o 2 punkty procentowe szybciej niż wydatki w całym segmencie IT - 8,4%. Nakłady na hiperautomatyzajcę będą większe niż łączne wydatki przedsiębiorstw na oprogramowanie dla biznesu - 516,8 mld dolarów. Trend wzrostowy utrzyma się także w 2022 roku. Wydaje się, że oznacza to zapowiedź wielkich zmian w strategiach cyfrowych.

źródło: Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych

Zobacz również