Cyfryzacja przedsiębiorstw - Digi Index 2020

| Gospodarka Przemysł 4.0

W pierwszej połowie roku Siemens przeprowadził badanie stopnia cyfryzacji (dojrzałości cyfrowej) polskich przedsiębiorstw, tworząc na bazie wyników Digi Index (Digital Enterprise Index). Badanie przeprowadzono w stu firmach produkcyjnych średniej wielkości z branż automotive, spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej oraz w sektorze maszynowym, przy czym oceniono stopień digitalizacji w kontekście sześciu strategicznych obszarów związanych z działalnością organizacji przemysłowych.

Cyfryzacja przedsiębiorstw - Digi Index 2020

W 4-stopniowej skali polski przemysł produkcyjny uzyskał 1,9 punktu, co stanowi relatywnie niski poziom cyfryzacji. Z badań Siemensa wynika, że najwyższym stopniem digitalizacji produkcji może pochwalić się krajowa branża maszynowa (2,2), najsłabiej wypada sektor spożywczy (1,7). Opracowanie można pobrać ze strony new.siemens.com/pl/pl/o-firmie/raporty-siemens/digi-index.html.