Cyfryzacja po polsku - ogrom danych, które nie są analizowane

| Gospodarka Przemysł 4.0

Według badania ICAN Research i Orange "Cyfryzacja dużych firm i korporacji", w 2019 roku 83% polskich przedsiębiorców oceniło poziom cyfryzacji swoich firm jako co najmniej dobry, co oznacza wzrost o 7 punktów procentowych rok do roku. Zdecydowana większość przedsiębiorstw uznaje analitykę danych za kluczowy obszar transformacji cyfrowej, mający istotny wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej. Niestety tylko co czwarta firma wykorzystuje posiadane dane do celów analitycznych.

Cyfryzacja po polsku - ogrom danych, które nie są analizowane

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest najprawdopodobniej nadmiar nieuporządkowanych danych, gromadzonych w różnych, niekompatybilnych systemach. Przełom w zarządzaniu danymi może nastąpić dzięki robotyzacji procesów biznesowych (RPA).

Wielkie zbiory danych trudno jest - na razie - ujarzmić

Aż 86% przedsiębiorców przebadanych przez ICAN i Orange twierdzi, że analityka danych jest istotnym elementem budowy przewagi konkurencyjnej. Mimo to, 73% firm nie wykorzystuje swoich zbiorów do prowadzenia analiz. Przyczyn jest kilka. Aż 90% organizacji nie ma spójnego zbioru i korzysta z różnych baz danych. Ponadto informacje w nich zawarte w 63% są niekompletne i nieaktualne, a w prawie połowie przypadków również nieuporządkowane i niespójnie nazywane. W efekcie tylko w 1 firmie na 4, pracownicy mają dostęp do raportów i analiz od ręki, z poziomu swojego komputera. W pozostałych - w razie potrzeby - ktoś musi odpowiednie dane wyszukać, zebrać i dostarczyć.

Cyfryzacja potrzebuje automatyzacji

Robotyzacja procesów biznesowych (RPA), jako narzędzie integrujące niekompatybilne ze sobą systemy informatyczne, jest podstawą do skutecznego zarządzania danymi i prowadzenia ich analiz. Dostrzegają to również szefowie polskich firm, zdaniem których to właśnie robotyzacja i automatyzacja wyznaczą kierunek rozwoju cyfryzacji. Należałoby powszechnie uświadomić sobie wartość implementacji "cyfrowego pracownika", który odciąża zatrudnionych w codziennych, żmudnych czynnościach i sprawia, że mogą oni skuteczniej wykonywać bardziej złożone zadania, mając przy tym znacznie więcej satysfakcji. To w konsekwencji przekłada się na wzrost produktywności i może ograniczyć rotację pracowników.

Badanie ICAN Research i Orange "Cyfryzacja dużych firm i korporacji"

źródło: Abile

Zobacz również