Transformacja cyfrowa w okresie pandemii

| Gospodarka Aktualności

Pandemia COVID-19 wzmocniła zainteresowanie transformacją cyfrową wśród firm produkcyjnych w Polsce - to jeden z wniosków zawartych w raporcie niedawno opublikowanym przez Dassault Systèmes. Skrótowo przedstawiamy wyniki badań "Gotowość polskich firm produkcyjnych na transformację cyfrową i migrację do chmury. Analiza sytuacji w obliczu pandemii COVID-19".

Transformacja cyfrowa w okresie pandemii
 
Czym jest transformacja cyfrowa i z jakimi pojęciami się wiąże - wyniki badania

Badania stopnia zaawansowania cyfrowego przedsiębiorstw produkcyjnych oraz ich gotowości na transformację cyfrową to nie nowość. Właściwie są one prowadzone regularnie przez agencje badawcze na zlecenie organów administracji publicznej, firmy konsultingowe i, przede wszystkim, dostawców urządzeń i usług dla przemysłu. Cytowane we wstępie badanie zostało przeprowadzone w drugiej połowie 2020 roku przez PMR na zlecenie Dassault Systèmes, zaś próbą badawczą było 105 średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce działających w obszarach: transport i mobilność, urządzenia przemysłowe, lotnictwo oraz home & lifestyle.

Z badania wynika, że pomimo tego, iż 73% przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce odczuło negatywne skutki COVID-19, firmy te stosunkowo dobrze poradziły sobie w czasie pandemii. Jedna trzecia z nich ocenia swoją kondycję finansową w 2020 roku pozytywnie w porównaniu z rokiem poprzednim, a dla ponad połowy wyniki będą porównywalne rok do roku. Niemniej jednak więcej niż połowa badanych firm uważa, że pandemia COVID-19 negatywnie wpłynie na ich sektor w 2021 roku.

Badanie pokazuje, że zdecydowana większość przedstawicieli firm (73%) zna pojęcie transformacji cyfrowej. Termin ten wiąże się dla nich głównie z: automatyzacją i integracją procesów produkcyjnych (80%), wdrażaniem cyfrowych narzędzi wspierających procesy sprzedażowe i marketingowe (77%), rozwojem usług zdalnych (71%), a także wdrażaniem zaawansowanych narzędzi i systemów informatycznych (67%) i przechodzeniem na rozwiązania chmurowe (66%). Sporo, bo 65%, powiązało go z szeroko rozumianymi nowymi technologiami zwiększającymi produktywność i efektywność pracowników (65%). Około 40% badanych firm zadeklarowało również zmiany swoich priorytetów na skutek doświadczeń w pandemii. Przedsiębiorstwa te chcą w większym stopniu zadbać o dotychczasowych klientów oraz podejmować działania mające na celu pozyskiwanie nowych. Na podium kluczowych potrzeb znalazły się także: wzrost efektywności biznesowej oraz innowacyjność w zakresie nowych produktów i usług.

 
Deklarowane korzyści wdrożeń rozwiązań chmurowych (pytania wielokrotnego wyboru)

Według badania 6 na 10 firm jest obecnie w trakcie wdrażania różnych rozwiązań z obszaru transformacji cyfrowej. Natomiast zaledwie 14% badanych w ogóle nie planuje tego typu działań. Firmy te deklarują, że nie wiedzą, jakie korzyści może przynieść cyfrowa transformacja, na jakie obszary działalności przedsiębiorstwa może wpłynąć i do kogo zwrócić się w sprawie wdrożenia. Co trzecia ankietowana firma potwierdziła, że planuje migrację do chmury obliczeniowej w najbliższych 2-3 latach.

Pełna wersja badania jest dostępna na stronie https://discover.3ds.com/pl/cloud-and-digital-transformation-readiness.