Pandemia? W przemyśle już po niej - rosną wynagrodzenia specjalistów

| Gospodarka Aktualności

W tym roku na podwyżki pensji mogą liczyć inżynierowie - w różnych obszarach, przy czym im bardziej specjalistyczny profil stanowiska, tym większe możliwe przyrosty. To ostatnie dotyczy m.in. pracowników działów R&D oraz IT. Przedstawiamy wybrane wnioski z raportu "Przemysł 2021. Raport płacowy branży produkcyjnej" przygotowanego przez Grafton Recruitment.

Pandemia? W przemyśle już po niej - rosną wynagrodzenia specjalistów

Pandemia przyniosła stagnację zarobków

Zeszły rok przyniósł niewielkie zmiany w wysokości uposażeń. Przykładowo wynagrodzenia kadry menadżerskiej w zakładach produkcyjnych były praktycznie stałe, w niektórych branżach zaobserwowano spadki. W tym obszarze firmy niewątpliwie poszukiwały oszczędności. W przypadku stanowisk produkcyjnych stawki właściwie nie zmieniły się w kontekście ostatnich 12 miesięcy. Z kolei planowane wzrosty nie przekraczają 5% z pojedynczymi wyjątkami, np. w zakładach branży chemicznej i FMCG w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim - w tym przypadku sięgają one 7-10%.

W 2021 roku specjaliści zarobią więcej

Na wyższe zarobki w tym roku mogą liczyć inżynierowie różnych specjalizacji - projektanci, inżynierowie procesu, jakości, itd. W zależności od regionu ich stawki r/r wzrosną nawet o 10%. Znaczne podwyżki dostaną też pracownicy działów wsparcia. W przypadku regionów północno-wschodnich możliwe wzrosty wynagrodzeń wyniosą tu nawet 20%.

Zdaniem przedstawicieli cytowanej firmy nadal bardzo wysokie pozostaje wynagrodzenie pracowników związanych z IT działów R&D. W tym roku będziemy obserwować wyrównanie stawek specjalistów z obszaru badań i rozwoju w całej Polsce. Tam, gdzie zarabiali mniej, np. w województwach dolnośląskim, łódzkim czy wielkopolskim, mogą liczyć na podwyżki, ale np. w śląskim i mazowieckim stawki będą spadać.

Gorzej w przypadku szczebla kierowniczego

Firmy z branży motoryzacyjnej, które poniosła duże straty w pandemii, szukają oszczędności. Obniżki pensji dotkną w tym roku kierowników różnego szczebla, minimalne wynagrodzenia spadną od 5 do nawet 17%. Cięć stawek mogą się też spodziewać dyrektorzy fabryk z sektora przemysłu ciężkiego - np. w województwie mazowieckim ich wynagrodzenie spadło aż o 7%.

Więcej o raporcie "Przemysł 2021. Raport płacowy branży produkcyjnej"

"Przemysł 2021. Raport płacowy branży produkcyjnej" to czwarta edycja raportu, gdzie przedstawiono stawki wynagrodzeń z podziałem na 10 województw dla 200 stanowisk produkcyjnych i w podziale na segmenty rynku. Raport, który można otrzymać po rejestracji na stronie www.grafton.pl/pl/raport-wynagrodzen-manufacturing-2021, został sporządzony na bazie badania próby 262 firm oraz 9654 osób.

Danuta Protasewicz
Grafton Recruitment

Planowane wzrosty wynagrodzeń w branży odnoszą się szczególnie do stanowisk wykwalifikowanych pracowników produkcji, inżynierów związanych z utrzymaniem ruchu, procesem i jakością, a także stanowisk z obszaru back-office: księgowi, specjaliści ds. controllingu i zakupów. Jednocześnie podobnie jak w branży nowoczesnych usług dla biznesu i IT, tak i w produkcji obserwujemy duże zainteresowanie zagranicznych inwestorów przenoszeniem procesów lub całych zakładów do Polski, podyktowane w dużej mierze poszukiwaniem oszczędności.