Ciągłość cyfrowa i zrównoważona produkcja pomagają w osiągnięciu długofalowego sukcesu

| Gospodarka Przemysł 4.0

Gospodarka światowa ze względu na trwającą pandemię COVID-19 mierzy się z widmem recesji. W związku z tym wiele sektorów gospodarki stanęło przed wyzwaniem dostosowania swojej działalności do „stanu nowej normalności”. Jak drastyczne będą to zmiany, zobaczymy niebawem. Już dziś jednak wiadomo, że w przyszłości sukces przedsiębiorstwa będzie w coraz większym stopniu zależał od umiejętności szybkiego, elastycznego i sprawnego dostosowania się do nowych okoliczności.

Ciągłość cyfrowa i zrównoważona produkcja pomagają w osiągnięciu długofalowego sukcesu

Oznacza to możliwość szybszego i bardziej efektywnego kosztowo rozwoju innowacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich wpływu na ludzi i środowisko. Ważnym projektem w nadchodzących latach, pomimo kryzysu gospodarczego, pozostanie ogłoszony “Europejski Zielony Ład” (European Green Deal), ponieważ optymalne wykorzystanie zasobów nie tylko oszczędza kapitał, ale również ma pozytywny wpływ na przyrodę. Aby proces równoważenia zakończył się powodzeniem, a przedsiębiorstwa odniosły długotrwały sukces, konieczna jest kompleksowa cyfrowa transformacja całych procesów biznesowych.

Od informacji do innowacji

Zlecone przez Dassault Systèmes badanie IDC dotyczące stanu działań w zakresie digitalizacji podejmowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe w Niemczech i Szwajcarii wykazało, że:

  • najważniejszym zadaniem dla większości firm w nadchodzących latach jest transformacja cyfrowa;
  • 42 procent ankietowanych znajduje się dopiero na początku procesu cyfryzacji i zajmuje się jego oceną i planowaniem;
  • prawie 40 procent zrealizowało już proces tworzenia spójnego modelu danych dla pojedynczych obszarów, a 16 procent wdrożyło go we wszystkich obszarach działalności firmy.

Z badania jasno wynika, że większość firm dopiero stoi w blokach startowych transformacji cyfrowej lub jest co najwyżej na początku wyścigu. Firmy te, zanim osiągną metę, będą musiały pokonać jeszcze wiele przeszkód. Zmieniające się wymagania klientów w kierunku coraz bardziej zindywidualizowanych produktów, jak również rosnące wymagania rynku, nakładają na organizacje ogromną presję. Do tego dochodzą aspekty ekologiczne: wydarzenia społeczne i polityczne, które doprowadziły do ogłoszenia unijnego „Europejskiego Zielonego Ładu”, zmuszają przedsiębiorstwa do minimalizowania śladu ekologicznego i opracowywania zrównoważonych produktów.

Nowe technologie, takie jak analiza danych, chmura, sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe i robotyka pomagają firmom zwiększyć wydajność i opracować bardziej innowacyjne produkty. Mimo swojej różnorodności mają one także wspólną cechę: generują dane oraz udostępniają je bez ograniczeń czasowych i przestrzennych. Potencjał, jaki wynika z cyfrowej jednorodności dla przedsiębiorstw, jest ogromny.

Ulepszanie rzeczywistego świata dzięki rozwiązaniom cyfrowym

Dzięki cyfrowym rozwiązaniom firmy są w stanie szybciej dowiedzieć się, jakich zmian muszą dokonać, aby dostosować swoją działalność do nowych wyzwań. Do realizacji cyfrowego środowiska produkcyjnego służy oprogramowanie DELMIA firmy Dassault Systèmes. Dzięki niemu, stosując ocenę danych wraz z reprezentacją graficzną, firmy są w stanie szybko reagować aby zapewnić produkcję bez opóźnień. Pozwala to zminimalizować ryzyko w bieżącej działalności: w przypadku zmian w środowisku przestrzennym lub zakupu nowych maszyn, można z wyprzedzeniem przeprowadzić symulację konfiguracji produkcji. Co więcej, skuteczniej testowane i zabezpieczane może być wprowadzenie nowych produktów i wariantów produkcji.

Konfrontację firm z takimi wyzwaniami wspierają także wirtualne światy oparte na oprogramowaniu do symulacji, oferujące możliwość szybszego, inteligentniejszego i bardziej wydajnego projektowania. Jednocześnie umożliwiają one bardziej zrównoważoną produkcję: na przykład poprzez symulację można ograniczyć do minimum liczbę prototypów, ponieważ modele są najpierw intensywnie testowane w świecie wirtualnym, co sprawia, że model fizyczny niezbędny jest dopiero w końcowym etapie. Ponadto, poprzez znaczne zmniejszenie poziomu błędów, można uniknąć odrzutów w produkcji. Dzięki temu firmy znacznie redukują środki finansowe, czas i przede wszystkim zasoby fizyczne, a tym samym emisję CO2.

Koniec silosów z danymi: jak osiągnąć cyfrową ciągłość z platformą 3DEXPERIENCE

Rozwiązania w chmurze już teraz umożliwiają lepszą współpracę między pracownikami niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Jednocześnie łączą w sobie know-how różnych działów i udostępniają je wszystkim osobom zaangażowanym w projekt. Szczególnie w odniesieniu do wyzwań globalnych umożliwia to różnym podmiotom – od dużych korporacji, przez małe start-upy, po organizacje pozarządowe i instytucje – współpracę i pełne wykorzystanie istniejącego potencjału wiedzy.

Platforma 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes, dostępna na lokalnym serwerze oraz w prywatnej bądź dzielonej chmurze, jest środowiskiem, które wspiera całościowy proces rozwoju produktu od projektu poprzez produkcję i dostawę. Narzędzie to sprawdza się w przypadku organizacji dowolnej wielkości i działa jak kompleksowe źródło informacji, dzięki czemu zespoły mogą bezpiecznie dzielić i wymieniać się danymi w nieograniczony sposób. Zapewnia przy tym wszystkim interesariuszom dostęp do jednej wersji danych, jedynego źródła prawdy (Single Source of Truth) w czasie rzeczywistym. Platforma 3DEXPERIENCE umożliwia organizacjom współpracę z dowolnego urządzenia i z dowolnej lokalizacji, łączenie się z klientami i dostawcami oraz śledzenie postępów, dzięki czemu mogą dostarczać wysoce zaawansowane produkty.

W ramach platformy 3DEXPERIENCE firma Dassault Systèmes oferuje m. in. bogate portfolio aplikacji do modelowania 3D oraz aplikacje symulacyjne do tworzenia wirtualnych bliźniaków produktów. 3DEXPERIENCE Twin, czyli wirtualny bliźniak stworzony za pomocą rozwiązań dostępnych na platformie, pozwala na analizę w świecie wirtualnym różnych czynników wpływających na zachowanie produktu oraz optymalizuje go pod kątem indywidualnych potrzeb klienta. Możliwość tworzenia wirtualnych kopii produktów sprawia, że produkcja jest znacznie bardziej wydajna i zrównoważona. Do minimum zostają bowiem zredukowane fizyczne prototypy, które po zakończeniu pracy nad produktem tracą przydatność.

Przełamywanie istniejących schematów myślowych

Jeśli firmy chcą w dłuższej perspektywie pozostać skutecznymi graczami na konkurencyjnym rynku, muszą myśleć nieszablonowo. Przy tworzeniu przełomowych innowacji nie można korzystać z dotychczasowych schematów działania, ponieważ wymagania rynku ulegają ciągłym przeobrażeniom. Kluczową rolę odgrywają teraz czynniki środowiskowe i społeczne, a jednocześnie zmienia się coraz bardziej sposób, w jaki korzystamy z produktów. Dlatego przedsiębiorstwa powinny jak najszybciej określić najlepszą możliwą strategię cyfryzacji swojej działalności, zdigitalizować łańcuchy wartości i procesy wewnętrzne, dostosować się do zmieniających się potrzeb klientów i warunków rynkowych oraz wybrać odpowiednie narzędzia i technologie. Tylko takie, kompleksowe działania, pozwolą firmom na pełne wykorzystanie ich potencjału.

Ireneusz Borowski, Country Manager na Polskę w Dassault Systèmes

źródło: Dassault Systèmes