Dassault Systèmes przejmuje spółkę Proxem i usprawnia platformę 3DEXPERIENCE

| Gospodarka Aktualności

Firma Dassault Systèmes przejęła francuską spółkę Proxem, specjalizującą się w oprogramowaniu i usługach w zakresie przetwarzania semantycznego przy zastosowaniu sztucznej inteligencji. Rozwiązania Proxem umożliwiają transformację danych tekstowych na treści przydatne dla użytkowników. Firma ogłosiła także wprowadzenie usprawnień w zakresie współdzielenia danych (Collaborative Data Science) na platformie 3DEXPERIENCE.

Dassault Systèmes przejmuje spółkę Proxem i usprawnia platformę 3DEXPERIENCE

Dzięki usprawnieniom klienci Dassault Systèmes będą mogli czerpać ze swoich zasobów danych przez nowe doświadczenia wirtualnych bliźniaków, w ramach których wiedza wydobywana z nieustrukturyzowanych danych tekstowych przekształcana jest w przydatne treści i spostrzeżenia. Po przejęciu francuskiej firmy jest to możliwe. Proxem specjalizuje się w dziedzinie oprogramowania i usług przetwarzania semantycznego z zastosowaniem sztucznej inteligencji oraz dostarcza rozwiązania do analizowania doświadczeń użytkowników.

Połączenie sztucznej inteligencji z funkcjonalnościami do modelowania i do przeprowadzania symulacji umożliwi użytkownikom platformy 3DEXPERIENCE z różnych branż zastosowanie własnych danych oraz poprawienie ich jakości. Użytkownicy będą mogli automatyzować interpretację wiedzy zawartej w wymaganiach, regulacjach, wiadomościach od klientów oraz informacjach zwrotnych na temat jakości, w umowach, a także w publikacjach naukowych, sprawozdaniach badawczych czy wynikach badań klinicznych, a następnie przekształcać tę wiedzę w kompletne doświadczenie wirtualnego bliźniaka. Daje to niespotykane wcześniej możliwości współdziałania, sprzyjające innowacjom, a jednocześnie ułatwiające planowanie i realizację zadań w całym przedsiębiorstwie. Pozwoli to również na oferowanie nowych usług przez Dassault Systèmes, takich jak pomoc przy opracowywaniu wymagań czy tworzeniu leków.

- Aby sztuczna inteligencja mogła być skalowalna i dawała powtarzalne wyniki, wymaga silnego i stabilnego modelu reprezentacji. Wysokie kompetencje Proxem w zakresie semantycznej interpretacji danych z zastosowaniem sztucznej inteligencji oraz w dziedzinie automatyzacji stwarzają nowe szanse dla użytkowników platformy 3DEXPERIENCE. Rozwiązania te ułatwiają bliskie kontakty z klientami, pacjentami i obywatelami poprzez uzyskiwanie wglądu w ich doświadczenia i oczekiwania, a także wzmacniają pozycję innowatorów biznesowych, dzięki zebranej kontekstowej wiedzy. Doświadczenia wirtualnych bliźniaków na platformie 3DEXPERIENCE przenoszą sztuczną inteligencję na wyższy poziom, ukazując możliwości w dziedzinie zarządzania informacją do zastosowania w nowych obszarach. Firmy mogą doskonalić projektowanie produktów i podnosić ich jakość, aby stawać się bardziej konkurencyjnymi - powiedziała Florence Hu-Aubigny, wiceprezes wykonawcza ds. badań i rozwoju w Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes zintegrowało z platformą 3DEXPERIENCE główne oprogramowanie firmy Proxem, tj. Proxem Studio, aby móc uzupełnić funkcjonalności aplikacji do zarządzania informacjami NETVIBES EXALEAD. Usprawnia to działanie zbioru dostępnych modeli opartych na sztucznej inteligencji, jednocześnie przekształcając wszystkie publiczne i powszechne treści w tzw. graf wiedzy (knowledge graph) do wielokrotnego wykorzystywania w branży. Proxem Studio łączy techniki oparte o reguły, NLP oraz uczenie maszynowe, aby lepiej zrozumieć sieci dystrybucji, oczekiwania klientów, tendencje rynkowe i inne aspekty biznesu.

źródło: Dassault Systèmes