Dassault Systèmes i Bouygues Construction kontynuują projekt modernizacji branży budowlanej

| Gospodarka Aktualności

Dassault Systèmes i Bouygues Construction ogłosiły rozpoczęcie drugiej fazy długoterminowego projektu, którego celem jest modernizacja branży budowlanej przez zwiększenie efektywności oraz ukierunkowanie na zrównoważony rozwój. Bouygues Construction wybrał platformę 3DEXPERIENCE w chmurze, aby przeprowadzić transformacją biznesową, której celem jest zwiększenie efektywności projektów budowlanych firmy. Druga faza następuje po wstępnej cyfryzacji i automatyzacji procesów Bouygues Construction.

Dassault Systèmes i Bouygues Construction kontynuują projekt modernizacji branży budowlanej

Mieszkańcy miast oczekują nowoczesnych praktyk urbanizacyjnych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. Niestety, z powodu m.in. złożoności projektów i fragmentacji dyscyplin, produktywność jest dużym wyzwaniem w branży budowlanej. Transformacja cyfrowa umożliwia wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym, ukierunkowanej na zrównoważony rozwój. Pozwala lepiej wykorzystywać wiedzę i "know-how", sprzyja wymianie informacji między łańcuchami wartości i pozwala wdrażać nowe modele biznesowe.

Platforma 3DEXPERIENCE w chmurze pozwala firmie Bouygues Construction podejść do zarządzania projektami w sposób systemowy i zintegrować wirtualne modele bliźniacze z całym łańcuchem wartości. Dzięki niej możliwe jest odejście od tradycyjnej dokumentacji papierowej i niezależnego działania poszczególnych dyscyplin na rzecz metodologii opartej na modelach.

Zintegrowane i sprzyjające współpracy środowisko z pojedynczym źródłem danych ułatwia podejmowanie decyzji na poszczególnych etapach projektu wszystkim interesariuszom, począwszy od kierownictwa, a skończywszy na pracownikach terenowych. Platforma pozwoli też firmie Bouygues Construction podnieść poziom bezpieczeństwa pracowników i interesariuszy.

Kolejną korzyścią będzie lepsze wykorzystanie materiałów i poprawa jakości od fazy projektowej po budowę, dzięki definiowaniu modułowych komponentów montażowych zintegrowanych z liniami produktów, jak domy opieki i akademiki. Rozwiązania modułowe pozwolą firmie rozwiązać problem złożoności przyszłych projektów oraz zaspokoić potrzeby związane z personalizacją i zrównoważonym rozwojem, a także zróżnicować ofertę.

Firma Bouygues Construction od lat wykorzystuje technologie cyfrowe, jednak uważamy, że możemy to robić w znacznie szerszym zakresie, aby dostarczać większą wartość. Z tego względu interesuje nas transformacja wyższego poziomu, która wpłynie na procesy projektowe i przygotuje naszą firmę na przyszłe wyzwanie, którym jest zapewnienie bardziej efektywnej współpracy wewnątrz grupy i w relacjach z interesariuszami - powiedział Philippe Bonnave, prezes zarządu i dyrektor generalny Bouygues Construction.

- Technologia umożliwiająca tworzenie wirtualnych kopii bliźniaczych sprzyja współpracy, a dzięki chmurze obliczeniowej i mobilności, jest rozwiązaniem przystępnym cenowo. W odróżnieniu od tradycyjnych metod, wirtualna kopia bliźniacza pozwala interesariuszom nie tylko zrozumieć proces, ale także go współtworzyć. Największe firmy z branży budowlanej czekają na transformację metod współpracy i tworzenia nowatorskich rozwiązań. Czy to marzenie może się ziścić? Rewolucyjne podejście bazujące na platformie 3DEXPERIENCE wzmacnia nasze wieloletnie relacje z Bouygues Construction. Mamy wyjątkową okazję, aby połączyć przywództwo oraz wiedzę i doświadczenie, by wspólnie rozbudzić branżowy ekosystem i ukierunkować go na zrównoważony rozwój  powiedział - Bernard Charlès, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny, Dassault Systèmes.

Zobacz również