Rekordowy wzrost na rynku cyfrowych bliźniaków

| Gospodarka PLC, HMI, Oprogramowanie

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku cyfrowych bliźniaków, czyli wirtualnych kopii fizycznych obiektów, takich jak maszyny, linie produkcyjne, a nawet procesy przemysłowe, zwiększy się z prawie 4 mld dolarów w 2019 roku do około 36 mld dolarów w 2025. Oznaczać to będzie średni coroczny wzrost o ponad 37%.

Rekordowy wzrost na rynku cyfrowych bliźniaków

Takie cyfrowe kopie będą się szybko popularyzować, ponieważ pozwalają znacząco skrócić czas i zmniejszyć koszty opracowywania nowych produktów i rozwiązań, a także ograniczyć nieplanowane przestoje, gdy są wykorzystywane w predykcyjnym utrzymaniu ruchu. Rozwojowi rynku cyfrowych bliźniaków sprzyjać będzie również upowszechnianie w przemyśle nowych technologii, jak Internet Rzeczy oraz chmura.

Największy udział w rynku cyfrowych bliźniaków będzie miała branża samochodowa i transportowa, ze względu na szeroki zakres wykorzystywania wirtualnych kopii, m.in. w projektowaniu, symulacji, konserwacji, naprawach, przeglądach, produkcji i serwisie. Pod względem typu najpopularniejsze będą rozwiązania systemowe, zapewniające wgląd w działanie zbiorów współzależnych aktywów, urządzeń, instalacji i procesów. Najszybciej rynek cyfrowych bliźniaków będzie się rozwijał w regionie Azji i Pacyfiku.

Zobacz również